Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Α.Ο.Τ Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 20 Ιούνιος 2021, 09:35:12 πμ

Τίτλος: ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 24/6/2021
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 20 Ιούνιος 2021, 09:35:12 πμ

Το Δ.Σ. της  Τρίγλιας Ραφήνας προσκαλεί τα μέλη του σε τακτική Γενική Συνέλευση την Πέμπτη 24 Ιουνίου και ώρα 17.00 στο Δημοτικό Γήπεδο Ραφήνας, με τα παρακάτω θέματα:
1) Τροποποίη ση και εναρμόνισ η καταστατι κού συλλόγου σύμφωνα με τις νέες διατάξεις του Ν.4726/2020
2) Διοικητικ ός και Οικονομικ ός Απολογισμ ός Δ.Σ.
3) Έγκριση έκθεσης Ελεγκτική ς Επιτροπής
4) Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. από κάθε ευθύνη
5) Εκλογές για την ανάδειξη νέου Δ.Σ. και νέας Ελεγκτική ς Επιτροπής
  Η υποβολή υποψηφιοτ ήτων για το νέο Δ.Σ. και τη νέα Ελεγκτική Επιτροπή θα γίνεται με αυτοπρόσω πη παρουσία στα γραφεία του συλλόγου έως και μία ώρα πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευση ς.
Σύμφωνα με το καταστατι κό του συλλόγου και τις διατάξεις της σχετικής νομοθεσία ς, δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθα ι έχουν μόνο μέλη του συλλόγου και δικαίωμα συμμετοχή ς στην Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς τακτοποιη μένα μέλη.


ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΑΠΑΡΤΙΑΣ Η Γ.Σ. ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠ ΟΙΗΘΕΙ ΣΤΟ ΙΔΙΟ ΜΕΡΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙ Α ΜΕ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΝ 18.30


Ο Πρόεδρος Χαχολάκης Γεώργιος
Ο Γενικός Γραμματέα ς Κοζής Κωνσταντί νος
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal