"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ονομαστικές Εορτές

Δεναχίς, Δεναχίδα (20 Νοεμβρίου), Μαρία, Βιργινία, Δέσποινα, Λεμονιά, Σουλτάνα, Σούζη (21 Νοεμβρίου)