"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ- Η ΡΑΦΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥΣ- Υπογραφή Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Ξεκίνησε από Στάθης Δημητρακός, 27 Αυγούστου 2013, 06:43:46 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Στάθης Δημητρακός

Στάθης Δημητρακός

    Το ιστορικό έγγραφο της απαλλοτρίωσης του κτήματος Ραφήνα για την εγκατάσταση των προσφύγων από την Τρίγλια της Προποντίδας Μ. Ασίας.

            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
                                                                                 Αριθμός φύλλου 245 της 31ης Αυγούστου 1923
                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ
   Περί απαλλοτριώσεως Ιδιοκτησίας εν θέσει Ραφήνα της Αττικής προς ανασύστασιν της εν Μ. Ασία Ελληνικής Κοινότητος Τριγλίας (Βιθυνίας)
   Προς ανασύστασιν της άλλοτε εν Μικρά Ασία Ελληνικής κοινότητος Τριγλίας (Βιθυνίας), επιτρέπομεν την αναγκαστικήν απαλλοτρίωσιν της εν Ραφήνα Αττικής, ιδιοκτησίας Αλεξάνδρου Σκουζέ, απαρτιζόμενης εκ δάσους, καλλιεργουμένου, γαιών, αμπελώνων, οικιών και λοιπών εγκαταστάσεων, μη συμπεριλαμβανομένων δε των εν ταις περιφερείαις Πικέρμι και Ντράφι κτημάτων, ως και των υπό εμφύτευσιν τελουσών εκτάσεων του κτήματος.
   Άπασα η απαλλοτριουμένη αυτή ιδιοκτησία περιέρχεται εις την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου προ πάσης αποζημιώσεως άμα τη δημοσιεύσει της παρούσης ημών αποφάσεως και θεωρείται ως συγχρόνως συντελεσθείσα η κατάληψης αυτής και εγκατάστασης του Δημοσίου εις την νομήν εφαρμοζομένου κατά τα λοιπά αναλόγως δια την συναφή διαδικασίαν απαλλοτριώσεως αποζημιώσεως, παραχωρήσεως και διανομής του από 6 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματος «περί αγροτικής εγκαταστάσεως προσφύγων».
   Η απαλλοτρίωσης του δάσους Ραφήνα θα είναι μαζική, συμφώνως προς απόφασιν ειδικής Επιτροπής, λαμβανομένου υπ' όψει των αναγκών των εγκατασταθησομένων κατά τα μεταγενεστέρως κανονισθησόμενα.

                                            Εν Αθήναις τη 31 η Αυγούστου 1923
                                                              Ο Αρχηγός
                                                           Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

(Από το αρχείο του Στάθη Δημητρακού).

Ευγενία Μυτιληναίου

Ευγενία Μυτιληναίου

Κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί στη γοητεία του πραγματικού κειμένου με τις σχετικές υπογραφές και «βούλες» του, την καθαρεύουσα του, τις βαρείες και περισπωμένες του.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/fekForm.html#results

Ένα Βασιλικό Διάταγμα (Φύλο Εφημερίδας της Κυβερνήσεως –ΦΕΚ 165 της 21-6-23) απαλλοτριώνεται το αγρόκτημα «Ραφήνα» για αποκατάσταση ακτημόνων καλλιεργητών.


Και με μια απόφαση της «Επανάστασης Πλαστήρα» στις 31 Αυγούστου 1923 (ΦΕΚ 245) η ήδη απαλλοτριωμένη έκταση, παραχωρείτε στους Τριγλιανούς για να «ανασυσταθεί η Ελληνική κοινότητα της Τρίγλιας (Βιθυνίας) από τη Μ. Ασία».