"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

12. ΕΥΕΡΓΕΤΙΚΗ ΒΡΟΧΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ (ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1902)

Ξεκίνησε από Μάκης Αποστολάτος, 13 Απριλίου 2022, 08:47:19 ΠΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Μάκης Αποστολάτος

Μάκης Αποστολάτος

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Σε συνέχεια της προηγούμενης, νέα σύντομη από 21 Οκτωβρίου 1902 ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 240 της Δευτέρας 28 Οκτωβρίου 1902, της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», για τη βροχή που έπεσε και βελτίωσε την ικμάδα και ζωηρότητα των ελαιών, και είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική βελτίωση τόσο της ποιότητας όσο και της ποσότητας του παραχθέντος ελαιολάδου, κατά την περίοδο 1902-1903.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Εν Τριγλία τη 21 Οκτωβρίου 1902
(Χ΄΄Μ) Ευεργετικωτάτη βροχή καταπεσούσα αφ' ενός μεν περιώρισε την υπό των σκωλήκων γενομένην βλάβην, αφετέρου δε παρέσχεν εις τας διψώσας ελαίας την απαιτουμένην ικμάδα και ζωηρότητα. Αι ελπίδες των γεωργών ανεπτερώθησαν  περί αρίστης συγκομιδής. Η ποιότης του ελαίου, ήτις ένεκα της επελθούσης βλάβης κάπως είχεν υποβιβασθή, κατά το παρόν είναι αρίστη. Αι δε ελαίαι αίτινες κατά τας απαισίας ημών, ένεκα της εναντιότητος της ατμοσφαίρας, προβλέψεις ήσαν προωρισμέναι εις παραγωγήν ελαίου κατωτάτης ποιότητος, θέλουσι πληρώση εις το εξής τους κάδους ημών, και θέλουσι προτιμηθή ως άλλοτε, του προϊόντος των λοιπών ελαιοπαραγωγών μερών.