"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ονομαστικές Εορτές

Ευθαλία, Θάλια, Τρωάδιος, Τρωάδης, Τρωάδα (02 Μάρτιος), Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος (03 Μάρτιος), Α Χαιρετισμοί (03 Μάρτιος)