"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ονομαστικές Εορτές

Αρχέλαος Ευλόγιος, Ευλογής, Ευλογία (05 Μάρτιος), Κυριακή της Ορθοδοξίας (05 Μάρτιος), Ησύχιος, Ησύχης, Ησυχία (06 Μάρτιος)