Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 11 Μάιος 2019, 11:01:24 μμ

Τίτλος: ΕΚΛΟΓΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΠΡΟΥΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 11 Μάιος 2019, 11:01:24 μμ
Ο μητροπολί της Προύσης κ. Ελπιδοφόρ ος, εκλέχτηκε σήμερα παμψηφεί ως Αρχιεπίσκ οπος Αμερικής. Όλοι οι Τριγλιανο ί, τον συγχαίρου με και του ευχόμαστε δύναμη και υγεία για να ανταπεξέρ χεται στα νέα του καθήκοντα .

Ο κ. Ελπιδοφόρ ος, ως μητροπολί της Προύσης, αγκάλιασε τους Τριγλιανο ύς αλλά και τους συλλόγους Τριγλιανώ ν. Τίμησε με την παρουσία του πολλές εκδηλώσει ς μας  και ενδιαφέρθ ηκε ουσιαστικ ά για όλα μας τα θέματα. Πρωτοστάτ ησε για λογαριασμ ό του Οικουμενι κού Πατριαρχε ίου στην αγορά της εκκλησίας Παντοβασί λισσας στην Τρίγλια, με σκοπό να αναστηλωθ εί. Οι Τριγλιανο ί, τον ευχαριστο ύμε από καρδιάς και του ανταποδίδ ουμε την αγάπη μας.

Βασίλειος Σακελλαρί δης

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-110519224359.jpeg&hash=c276aadcc3eeac99a57e719cab3de963a2286bde)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal