Αποστολέας Θέμα: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 4-5/9/2021  (Αναγνώστηκε 78 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 4-5/9/2021
« στις: 31 Αύγουστος 2021, 05:06:11 μμ »

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ‘’ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ’’ 4-5/9/ 2021


ΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ‘’ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ’’


Το ποδοσφαιρ ικό  τουρνουά "ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΕΙΑ" αποτελεί ένα σημαντικό γεγονός για την πόλη της Ραφήνας.
Ένα γεγονός αθλητικό, κοινωνικό, πολιτιστι κό.
Ομάδες με Προσφυγικ ή καταγωγή έρχονται στη Ραφήνα για να τιμήσουν τη μνήμη του Τριγλιανο ύ Δεσπότη  Αγίου Χρυσοστόμ ου Σμύρνης, τη μνήμη όλων αυτών των ανθρώπων που ξεριζώθηκ αν για πάντα από τις εστίες τους, τη μνήμη των Αλησμόνητ ων αυτών Πατρίδων.
 Φέτος συμμετέχο υν ένα σωματείο με καταγωγή από τη Σμύρνη και δυο σωματεία με καταγωγή από την Χερσονησο της Ερυθραίας .
Ο  Ιστορικός  Πανιώνιος Γ.Σ.Σ., ο Α.Ο. Μίμας Μικρασιατ ική Μελί Μεγάρων και ο Π.Σ. Πανερυθρα ϊκός.
Ας τα πιάσουμε ξανά το νήμα της μνήμης για να θυμηθούμε το βίο του Αγίου Χρυσόστομ ου    Σμύρνης ,όλα αυτά τα ονόματα των ομάδων, μαζί και οι Αλησμόνητ οι τόποι ....
Ο ΑΓΙΟΣ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΚΩΣΤΗ ΠΑΛΑΜΑ*


Χρυσόστομ ος 


[. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . … . . . . . . . . . .]
         Μα δεν της φτάνει της ζωής κυρίαρχη στον αιώνα
         να ζη, αν το βλέμμα της δεν πάει βαθιά, πέρα από κείνη,
         πορφυρογέ ννητη Ψυχή, του ιδανικού κορώνα,
         των επιγείων καταφρονή τρα υπέρτατη, Αγιωσύνη!


         Εσύ δεν άκουες τη φωνή που έλεγε πέρνα! σώσου!
         θύμα και σώστης, όλα εσύ, και αμνός ο Ποιμενάρχ ης,
         και με τη Σμύρνη σου μαζί κι απάνου απ’ το λαό σου
         και στης ιδέας τους ουρανούς – δεν πέρασες – υπάρχεις.
[. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .]
   
   *Από την ποιητική συλλογή του Εθνικού ποιητή Κωστή Παλαμά «Περάσματα και χαιρετισμ οί » Αθήνα 1931, δυο στροφές από το ποίημα «Χρυσόστομος». Το ποίημα είναι αφιερωμέν ο στον Σ. Λοβέρδο που έγραψε το χρονικό του.
("Ο Μητροπολί της Σμύρνης Χρυσόστομ ος ‘’
- Σπυρίδων Λοβέρδος- έγραψε Αθήνα 1929).


Ο ΒΙΟΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ XΡΥΣΟΣΤΟΜ ΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ


Xρυσόστομ ος Σμύρνης (κατά κόσμον Χρυσόστομ ος Καλαφάτης 1867-1922): Ο Άγιος του Μικρασιάτ ικου Ελληνισμο ύ, ο Εθνομάρτυ ρας. Στην συνείδηση των Μικρασιατ ών πήρε τη θέση Εθνάρχη και Ήρωα. Γεννήθηκε στην Τρίγλια της Προποντίδ ας της Μ. Ασίας, πολίχνη 6.500- 7.000 κατοίκων όλων Ελλήνων. Ήταν το δεύτερο παιδί πολυμελού ς οικογένει ας. Διακρίθηκ ε στο σχολείο της πατρίδας του για την φιλομάθει α και την απόδοσή του στα μαθήματα. Σε ηλικία 17 χρονών γράφτηκε στη ιστορική Θεολογική Σχολή της Χάλκης. Το 1891 αποφοίτησ ε από τη Σχολή με άριστα και χειροτονή θηκε αμέσως διάκονος από το Μητροπολί τη Μυτιλήνης Κωνσταντί νο. Αργότερα όταν ο Μητροπολί της Μυτιλήνης ανέλαβε την Μητρόπολη Εφέσου τον πήρε μαζί του. Από τα πρώτα βήματα της ιερατικής καριέρας του αναδείχθη κε ως εξαίρετος θεολόγος, συγγραφέα ς εκκλησιασ τικών θεμάτων και ρήτορας. Το 1897 ο Μητροπολί της Εφέσου εκλέχτηκε Πατριάρχη ς Κωνσταντι νουπόλεως Ο Χρυσόστομ ος τον ακολούθησ ε στον Οικουμενι κό θρόνο, όπου χειροτονή θηκε πρεσβύτερ ος. Ανέλαβε αμέσως το λειτούργη μα του Μεγάλου Πρωτοσύγκ ελου. Από τη θέση αυτή εργάστηκε αποφασιστ ικά για την περάτωση του ανανεωτικ ού έργου –εκκλησιαστικού και εκπαιδευτ ικού- που επιχείρησ ε ο νέος Πατριάρχη ς. Το 1901 ο Πατριάρχη ς Κωνσταντί νος ο Ε’ παραιτήθη κε και στον πατριαρχι κό θρόνο ανήλθε για δεύτερη φορά ο Πατριάρχη ς Ιωακείμ Γ’. Ο Χρυσόστομ ος σκέφτηκε να ακολουθήσ ει τον ίδιο δρόμο. Ο Ιωακείμ Γ’ τον παρότρυνε να παραμείνε ι στη θέση του και να συνεχίσει το έργο του, αναγνωρίζ οντας τις ικανότητέ ς του. Το 1902 η Ιερά Σύνοδος τον εξέλεξε παμψηφεί στη χηρεύουσα Μητρόπολη Δράμας. Τον χειροτόνη σε ο ίδιος ο Πατριάρχη ς σε Επίσκοπο, στα 35 του χρόνια. Το Ιούλιο του 1902 έφθασε στη Δράμα και ο λαός τον υποδέχθηκ ε με μεγάλο ενθουσιασ μό. Η Δράμα και η περιοχής της (1902) ήταν μια φτωχή τουρκοκρα τούμενη επαρχία στην οποία οργίαζε η προπαγάνδ α της βουλγάρικ ης εξαρχίας και η καταπίεση του βουλγαρικ ού κομιτάτου . Ο Χρυσόστομ ος στη Δράμα επιτέλεσε εθνικό, εκκλησιασ τικό και κοινωνικό έργο. Η δράση του αυτή τον έκανε γνωστό και δημοφιλή ανά το πανελλήνι ο. Κάτω από την πίεση της Υψηλής Πύλης, το Πατριαρχε ίο αναγκάστη κε να ανακαλέσε ι τον Χρυσόστομ ο και να πάει υπό καθεστώς εξορίας στη γενέτειρά του Τρίγλια (1907). Ξαναγύρισ ε στην Δράμα  το 1908, η πολεμική των Τούρκων εναντίον του συνεχίστη κε και τελικά υποχρεώθη κε μετά από 6 μήνες να ξαναεξορι στεί στην Τρίγλια.  Στην Τρίγλια  κατά το διάστημα των δύο εξοριών του  εμψύχωσε τους πατριώτες του στη δημιουργί α κοινωφελώ ν έργων. Στη μικρή πόλη της Προποντίδ ας έγιναν κοινωφελή έργα, δεσπόζει σ ’αυτή μέχρι σήμερα το ανακαινισ μένο θαυμάσιο και μεγαλοπρε πές κτίριο του Σχολείου. Το Μάρτιο του 1910 εξελέγη Μητροπολί της Σμύρνης. Έφθασε στη Σμύρνη το Μάιο του 1910. Ο λαός της Σμύρνης τον υποδέχθηκ ε με μεγάλο ενθουσιασ μό. Στη Σμύρνη άρχισε ένα τιτάνιο αγώνα υπέρ του ελληνικού έθνους και της Χριστιανο σύνης. Πριν την κήρυξη του Α’ Παγκοσμίο υ πολέμου, κατά τη διάρκεια των βιαιοτήτω ν των Νεότουρκω ν, ενάντια στον ελληνικό πληθυσμό της περιοχής στάθηκε επικεφαλή ς των Ελλήνων. Το θάρρος του και η επιμονή του που αντιμετώπ ισε τις Τούρκικες βιοπραγίε ς είχαν σαν αποτέλεσμ α την αποπομπή του από την Σμύρνη τον Αύγουστο του 1914 και την εξορία του στην Κωνσταντι νούπολη. Το 1918 με την ανακωχή του Α’ Παγκοσμίο υ πολέμου γύρισε στην Σμύρνη. Συνδέθηκε με την ιστορία της πόλης μέχρι το 1922, όταν άρχισε η υποχώρηση των ελληνικών στρατευμά των. Το Μικρασιατ ικό μέτωπο κατέρρευσ ε, οι Τούρκοι μπήκαν στην Σμύρνη, η Σμύρνη καταστράφ ηκε. Αρνήθηκε την πρόταση του Αρχιεπισκ όπου των Καθολικών να εγκαταλεί ψει την Σμύρνη. Έμεινε κοντά στο ποίμνιό του δεν δέχθηκε να φύγει.
 Έμεινε   στο πλευρό των καταδιωγμ ένων Ελλήνων, μέχρι το τέλος του. Θανατώθηκ ε από τον Τούρκικο όχλο (Σάββατο 27 Αυγούστου 1922). Το 1993 ανακηρύχθ ηκε  Άγιος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας .
ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ
Μικρά Ασία: Η χερσόνησο ς της Δυτικής  Ασίας. Ορίζεται (βρέχεται) Βόρεια με τον Εύξεινο Πόντο, τον Βόσπορο, την Προποντίδ α και τον Ελλήσποντ ο ο. Δυτικά με το Αιγαίο. Νότια με τη Μεσόγειο θάλασσα. Ανατολικά δεν υπάρχει φυσικό όριο, αλλά μπορούμε να ορίσουμε τα Ανατολικά σύνορα της Τουρκικής επικράτει ας. Στο δυτικό άκρο της σχεδόν αγγίζει την Ευρωπαϊκή ήπειρο από την οποία χωρίζεται μόνο από τα στενά του Βοσπόρου και των Δαρδανελί ων (Ελλήσποντ ος). Το μέγιστο μήκος της είναι πάνω από 1000 χιλιόμετρ α και το μέγιστο πλάτος πάνω από 500 χιλιόμετρ α.
Στους αρχαίους χρόνους η Μικρά Ασία περιλάμβα νε τις εξής χώρες:
Στα Βόρεια τον Πόντο, την Παφλαγονί α και την Βιθυνία.
Στα Δυτικά την Μυσία, την Αιολίδα, την Ιωνία, την Λυδία και την Καρία.
Στα Νότια την Λυκία, την Πισιδία, την Παμφυλία και την Κιλικία.
Στο Κέντρο την Φρυγία, την Ταυρία, την Γαλατία και την Καππαδοκί α.
Ο όρος Μικρά Ασία γίνεται ιδιαίτερα γνωστός στους Ρωμαϊκούς χρόνους (Asia Minor). Στη Βυζαντινή περίοδο αναφέρετα ι ως Μικρά Ασία και ως Ανατολή. Επί Οθωμανική ς Αυτοκρατο ρίας είναι γνωστή ως Ανατολία.
Το 1919-1922 ένα μεγάλο μέρος της καταλήφθη κε από τον Ελληνικό Στρατό (Μικρασιατ ική Εκστρατεί α). Ακολούθησ ε η Μικρασιατ ική Καταστροφ ή που είχε ως αποτέλεσμ α την εκδίωξη των Ελλήνων που κατοικούσ αν εκεί από αιώνες (περισσότε ροι από 1.500.000 άνθρωποι).


ΙΩΝΙΑ
Ιωνία: Ονομασία της περιοχής της Δυτικής ακτής της Μικράς Ασίας που εκτεινότα ν μεταξύ των πόλεων Μιλήτου και Φώκαιας και που την κατοικούσ αν Ίωνες. Οι Ίωνες ήταν μεγάλος κλάδος της ελληνικής φυλής που κατάγοντα ν σύμφωνα με τον μύθο από τον Ίωνα, γιο του Έλληνα. Οι Ίωνες κατοικούσ αν αρχικά στα βορειοδυτ ικά παράλια της Πελοποννή σου, στην Εύβοια και στην Αττική. Η Ιωνία αποικήθηκ ε από τον 11ο έως τον 9ο αιώνα από τους Ίωνες που διώχτηκαν  από την κυρίως Ελλάδα με την κάθοδο των Δωριέων  και ίδρυσαν σ΄ αυτήν πόλεις. Οι μεγαλύτερ ες και σπουδαιότ ερες πόλεις αποτέλεσα ν την περίφημη Ιωνική Δωδεκάπολ η: Φώκαια, Ερυθρές, Κλαζομενέ ς, Τέως , Έφεσος, Μίλητος, Μυούς, Πριήνη, Χίος, Σάμος και αργότερα η Σμύρνη.
Οι πόλεις της Ιωνίας είχαν συνάψει συμμαχία και τις έδενε θρησκευτι κός δεσμός , το «κοινόν ιερόν Πανιώνιον», κοντά στη Μυκάλη. Οι Ιωνικές πόλεις χτισμένες σε εύφορες περιοχές απέκτησαν πολύ γρήγορα σημαντικό πλούτο. Οι πόλεις με την σειρά τους από τον 8ο έως τον 7ο αιώνα π.Χ. άρχισαν να ιδρύουν αποικίες στα παράλια του Ευξείνου Πόντου, της Σικελίας, της Κάτω Ιταλίας, της Εύβοιας και της Χαλκιδική ς.
Η οικονομικ ή άνθιση είχε ως αποτέλεσμ α την παράλληλη ανάπτυξη του πολιτισμο ύ. Αναπτύχθη κε η φιλοσοφία, η ποίηση και η τέχνη. Η Ιωνία είναι πατρίδα του Ομήρου.
Στις ιωνικές πόλεις κατά τον 7ο-6ο και 5ο αιώνα καλλιεργή θηκε φιλοσοφικ ή σκέψη, η οποία ονομάστηκ ε «Ιωνική Σχολή». Θεμελιωτέ ς της ο Θαλής, ο Αναξίμανδ ρος, ο Αναξιμένη ς, ο Ηράκλειτο ς, ο Εμπεδοκλή ς, ο Αναξαγόρα ς, ο Λεύκιππος, ο Δημόκριτο ς κ.α. Επιπλέον αναπτύχθη κε ιδιαίτερο ς αρχιτεκτο νικός ρυθμός, ο «ιωνικός ρυθμός», με χάρη και κομψότητα . Τον 6ο π.Χ. αιώνα η Ιωνία υποτάχθηκ ε στους Λύδους και αργότερα στους Πέρσες με σχετική αυτονομία . Το 499 π.Χ. οι Ιωνικές πόλεις επαναστάτ ησαν. Η Ιωνική Επανάστασ η στάθηκε αφορμή των Περσικών πολέμων. Μετά τις νίκες των Ελλήνων, ελευθερώθ ηκαν από τους Πέρσες και εντάχθηκα ν στη συμμαχία της Δήλου, αλλά με την Ανταλκίδε ιο Ειρήνη (387 π.Χ.). πέρασαν πάλι στην Περσική κυριαρχία . Αργότερα, η Ιωνία πέρασε στην ηγεμονία των Μακεδόνων (Μέγας Αλέξανδρο ς –Διάδοχοι) 3ος-4ος αιώνας, ενώ τον 2ο αιώνα πέρασε στην εξουσία των Ρωμαίων. Απετέλεσε τμήμα της βυζαντινή ς αυτοκρατο ρίας, καταλήφθη κε από τους Τούρκους. Μέχρι το 1922 γνώρισε μεγάλη οικονομικ ή, κοινωνική και πολιτιστι κή ακμή, βασιζόμεν η στον Ελληνικό πληθυσμό. Από τη λέξη Ιωνία προέρχετα ι η τουρκική λέξη «Γιουνάν» που σημαίνει Έλληνες.


ΣΜΥΡΝΗ
Σμύρνη: Παραλιακή μεγάλη πόλη της δυτικής Μ. Ασίας (Τουρκικά Izmir, από το «εις Σμύρνην», Ιζμιρ).Η Σμύρνη ιδρύθηκε το 3000π.Χ, ενώ η ιστορία της αρχίζει στα 1000 π.Χ., όταν οι Αιολείς από την Κύμη πήραν την Σμύρνη,  έδιωξαν τους Ίωνες κατοίκους της και την περιέλαβα ν στις αιολικές πόλεις για 300 χρόνια περίπου.  Γύρω στα 688π.Χ, οι Ίωνες ξαναπήραν την Σμύρνη και την ένταξαν στην Ιωνική Δωδεκάπολ η. Αργότερα, οι Λύδοι κατέκτησα ν την Σμύρνη και έπειτα η πόλη υποδουλώθ ηκε στους Πέρσες, όπως οι άλλες ιωνικές πόλεις. Ο Μ. Αλέξανδρο ς έκτισε νέα πόλη κοντά στην παλιά, εκεί που είναι σήμερα η Σμύρνη. Η νέα πόλη διακοσμήθ ηκε από τους διάδοχούς του, Αντίγονο και Λυσίμαχο και γρήγορα έγινε σημαντικό εμπορικό και πνευματικ ό κέντρο. Πέρασε στην κατοχή των Ρωμαίων. Κατά τα πρώτα χριστιανι κά χρόνια ήταν μια από τις επτά εκκλησίες της Αποκαλύψε ως. Ο δεύτερος επίσκοπός της Πολύκαρπο ς, είχε μάλιστα μαρτυρικό θάνατο. Το 378 μ.Χ. καταστράφ ηκε από τον Μάρκο Αυρήλιο. Συνέχισε η άνθησή της και στα βυζαντινά χρόνια. Οι περιπέτει ες της Σμύρνης αρχίζουν κυρίως από τον 14ο αιώνα. Οι Τούρκοι, οι Ιωαννίτες ιππότες της Ρόδου, ο Ταμερλάνο ς (1402μΧ) έγιναν κύριοί της, ωσότου οι Τούρκοι την κυρίευσαν οριστικά μετά την αποχώρηση του Ταμερλάνο υ. Οι Έλληνες της Σμύρνης υπέστησαν σφαγές από τον τούρκικο όχλο (1770,1777,1821) και τρομερές καταστροφ ές. Παρόλα αυτά η πόλη εξακολουθ ούσε να ακμάζει έως το 1922, ως ένα από τα μεγαλύτερ α κέντρα του Ελληνισμο ύ, τόσο που οι Τούρκοι την ονόμασαν «Γκιαούρ Ιζμιρ», δηλαδή η «Σμύρνη των Απίστων». Μέχρι την Μικρασιατ ική καταστροφ ή, η πλειοψηφί α των κατοίκων ήταν Έλληνες. Υπήρχαν μεγάλα ελληνικά σχολεία, όπως η Ευαγγελικ ή Σχολή, νοσοκομεί α, ορθόδοξες εκκλησίες (Μητρόπολη η Αγία Φωτεινή), ιδρύματα, σύλλογοι, αθλητικά σωματεία (Πανιώνιος, Απόλλων). Στην περίοδο 1919-1922 ήταν υπό ελληνική κατοχή. Με την Μικρασιατ ική καταστροφ ή, ένα μεγάλο μέρος της καταστράφ ηκε από πυρκαγιά. Ο ελληνικός πληθυσμός ξεριζώθηκ ε.   


ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚ ΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΥΡΝΗΣ


    O Πανιώνιος Γυμναστικ ός  Σύλλογος Σμύρνης ιδρύθηκε στη Σμύρνη της Ιωνίας στις 14 Σεπτέμβρη  1890. Το τμήμα ποδοσφαίρ ου  του Πανιωνίου σχηματίστ ηκε  επί οργανωμέν ης  βάσης το 1895, αποτελεί την αρχαιότερ η  εν ενεργεία ελληνική ποδοσφαιρ ική  ομάδα. Στη Σμύρνη, ο Πανιώνιος ήταν ο σύλλογος που έδινε πάντα το «παρών».  Όταν μπήκε ο ελληνικός στρατός στη Σμύρνη ο Πανιώνιος πρωτοστάτ ησε στην υποδοχή κοντά στον αείμνηστο Μητροπολί τη Χρυσόστομ ο. Κατά τη μακρόχρον η  ιστορία του έχει καλλιεργή σει πλήθος αθλημάτων, διαχρονικ ά  στα οποία σημειώνει επιτυχίες και διακρίσει ς .Τόσο ο Πανιώνιος όσο και ο Απόλλων Σμύρνης βοηθήσανε με την προσφορά τους στην εξέλιξη του ελληνικού αθλητισμο ύ
Ιστορικά ο Πανιώνιος εκπροσωπε ί μεγάλο τμήμα του προσφυγικ ού  στοιχείου του πληθυσμού της πόλης των Αθηνών, με έδρα τη Ν. Σμύρνη
Τα χρώματα της ομάδας είναι μπλε και κόκκινο


Η ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ


Η Νέα Σμύρνη είναι Δήμος νότια της Αθήνας. Είναι Συνοικισμ ός προσφύγων από τη Σμύρνη, αναπτύχθη κε  γοργά σε πολυάριθμ ο  Δήμο με ωραίες οικοδομές, πλατείες και πάρκα, με αξιόλογη πολιτιστι κή  κίνηση. Ξακουστή είναι η Κεντρική Πλατεία-η Ψυχή της πόλης -και στέκι των φιλάθλων, από τις μεγαλύτερ ες πλατείες της χώρας. Έχει στην είσοδο της Νέας Σμύρνης άλλη μεγάλη Πλατεία Χρυσοστόμ ου Σμύρνης όπου βρίσκεται το περίλαμπρ ο κτήριο της Εστίας Νέας Σμύρνης, μπροστά από το κτήριο είναι ο ανδριάντα ς του Εθνομάρτυ ρα Τριγλιανο ύ Δεσπότη Χρυσόστομ ου Σμύρνης .Κοντά στην ιδιά περιοχή υπάρχει «οδός Τριγλειας»-με /ει/ έψιλον γιώτα-, όπως την έγραφε ο μεγάλος Τριγλιανό ς φιλόλογος και ιστορικός αείμνηστο ς Τρύφων Ε. Ευαγγελίδ ης
Η ΧΕΡΣΟΝΗΣΟ Σ  ΤΗΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
Ερυθραία : Χερσόνησο ς της Ιωνίας της Μικράς Ασίας στο Αιγαίο πέλαγος, απέναντι από τη Χίο, που περικλείε ι  από τη μια μεριά τον κόλπο της Σμύρνης, τον οποίο χωρίζει από τον κόλπο της Εφέσου . Στην αρχαιότητ α άκμασαν εκεί σημαντικέ ς Ελληνικές πόλεις: Ερυθρές, Κλαζομενέ ς ς, Τέως, Λέβεδος, Κολοφώνας . Πήρε το όνομά της από την αρχαία πόλη Ερυθρές που βρισκόταν στη δυτική ακτή της χερσονήσο υ Η περιοχή αυτή πριν την Μικρασιατ ική καταστροφ ή είχε συμπαγή ελληνικό πληθυσμό και πόλεις όπως Λυθρί, Βούρλα, Αλάτσατα, Σισβαρι, Καραμπουρ να, Αγία Παρασκευή, Κάτω Παναγιά,  Μελί, Τσεσμές (Κρήνη) κ.α.


ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ ΪΚΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡ ΙΚΟΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΣ


Ο Αθλητικός Σύλλογος Πανερυθρα ϊκός είναι σωματείο της Νέας Ερυθραίας Αττικής. Προήλθε από τη συνένωση των παλιών ποδοσφαιρ ικών ομάδων Όμιλος Φιλάθλων Ερμής και Γ.Σ. Ένωση Νέας Ερυθραίας που λειτουργο ύσαν από το 1931, το οποίο θεωρείται ως επίσημο έτος ίδρυσής του. Αγωνίζετα ι με χρώματα το κόκκινο και το λευκό. Ο σύλλογος διατηρεί τμήματα ποδοσφαίρ ου, μπάσκετ, βόλεϊ και ποδηλασία ς.
Τμήμα ποδοσφαίρ ου
Ίδρυση
Το τμήμα ποδοσφαίρ ου αποτελεί το πρώτο που δημιουργή θηκε με την ίδρυση του συλλόγου ως "Ο.Φ. Ερμής" το 1931. Παλιότερο ς τοπικός σύλλογος υπήρξε ο Ερμής, ο οποίος αγωνιζότα ν στη Γ΄ ΕΠΣΑ τη σεζόν 1937-38. Τη σεζόν 1938-39 επρόκειτο να ενταχθεί στην ΕΠΣΑ και η Ένωσις Ν. Ερυθραίας . Το Σεπτέμβρι ο του 1938 οι δύο ομάδες ανακοίνωσ αν πως συγχωνεύο νται: υπό την επωνυμία "Πανερυθρα ϊκός Α.Ο." και υπό την επωνυμία αυτήν θα κατέρχοντ αι εις το πρωτάθλημ α Γ΄ Αθηνών της προσεχούς περιόδου.
Νεότερα χρόνια
Ο Πανερυθρα ϊκόςΠ.Σ. είναι δυναμική ομάδα των Αθηνών και από τις καλύτερες στο Πρωτάθλημ α της Α' Κατηγορία ς της Ε.Π.Σ.Α.
Διακρίσει ς
Την περίοδο 2013-2014 Κυπελλούχ ος  Ε. Π .Σ. Α.
Στις 3/5/2014 κέρδισε το Κύπελλο Ερασιτεχν ών Ελλάδας επικρατών τας στον τελικό που διεξήχθη στην Κόρινθο του Ερμή Κιβερίου με 2-1.
Η ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
Η Νέα Ερυθραία ιδρύθηκε από πρόσφυγες από την περιοχή της Ερυθραίας ,χερσονήσου της Μικράς Ασίας και συγκεκριμ ένα από τα χωριά Λυθρί, Βουρλά , Αλάτσατα, Τσεσμέ, Σιβρισάρι, Καράμπουρ να, Μελί κ.α. πολλοί κατέφυγαν στην Κηφισιά μετά την Μικρασιατ ική Καταστροφ ή του 1922 . Οι πρώτες κινήσεις για τη δημιουργί α της Νέας Ερυθραίας άρχισαν με την ίδρυση του Σωματείου Προσφύγων Κηφισιάς (1923) που είχε ως μέλημα την αστική αποκατάστ αση. Τα πρώτα οικήματα εμφανίζον ται το 1925 όταν το Υπουργείο Πρόνοιας απαλλοτρι ώνει 152 στρέμματα, τα οποία μοιράζοντ αι σε 364 οικογένει ες μέλη του Συλλόγου. Ακολούθησ αν κι άλλες απαλλοτρι ώσεις περίπου 900 στρεμμάτω ν.
Η Νέα Ερυθραία αρχίζει να λειτουργε ί κατ’ αρχή  ως οικισμός του Δήμου Αθηναίων το 1925. Το Σεπτέμβρι ο του 1927 θεμελιώνε ται ο ιερός ναός της Ευαγγελίσ τριας και το κτίριο του 1ου Δημοτικού σχολείου. Το 1ο Δημοτικό σχολείο στεγάστηκ ε σε μια ξύλινη παράγκα και έτσι λειτούργη σε ως το 1931,οταν η κυβέρνηση Ε. Βενιζέλου με υπουργό Παιδείας τον  Γ. Παπανδρέο υ έχτισε το κτίριο που στεγάζετα ι το σημερινό σχολείο.
Το 1934 η Νέα  Ερυθραίας γίνεται Κοινότητα .  Η οικονομικ ή δραστηριό τητα των πρώτων κατοίκων της Ν. Ερυθραίας άρχισε με την καλλιέργε ια γης με κρασοστάφ υλα κλήματα, με την τέχνη και το μεράκι των ανθρώπων της Μ. Ασίας.


Στις 14-12-37 η Κοινότητα καταργείτ αι και η Κηφισιά εντάσσει την Νέα Ερυθραία στα διοικητικ ά της όρια προκειμέν ου να γίνει Δήμος. Το 1948, Η Ν. Ερυθραία αποσπάται από την κυριαρχία της Κηφισιάς και ξαναγίνετ αι Κοινότητα .
Στις 1/1/2011 (σχέδιο Καλλικράτ ης) η Νέα Ερυθραία είναι πλέον Δημοτική Ενότητα του  Δήμου Κηφισιάς μαζί με την Κηφισιά και την Εκάλη.
Το 1992, λειτούργη σε το Λαογραφικ ό Μουσείο ‘Ένωσης Μικρασιατ ών Νέας Ερυθραίας . Το Μουσείο φιλοξενεί 1.380 αντικείμε να και περιλαμβά νει κειμήλια (λάβαρα, στολές, λευκά είδη, βιβλία, έγγραφα, χρηστικά αντικείμε να, κ.λπ.) από διάφορες περιοχές της Μικράς Ασίας που δώρισαν Μικρασιάτ ες, τόσο του Δήμου Νέας Ερυθραίας, όσο και από άλλα σημεία της Ελλάδας.


Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Πολεοδομι κού Συγκροτήμ ατος Πρωτευούσ ης (Π.Σ.Π), σε απόσταση 15 χιλιόμετρ ων από το κέντρο της Αθήνας.


Ο «ΜΙΜΑΣ» ΚΑΙ  ΤΟ ΜΕΛΙ ΤΗΣ  ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ


Το Μελί Ερυθραίας ήταν χωριό στη μεγάλη χερσόνησο της Ερυθραίας της Μ. Ασίας. Ήταν απέναντι από την Χίο, στη μικρή χερσόνησο του Καράμπουρ νου. Στα βορειοδυτ ικά της χερσονήσο υ του Καράμπουρ νου υψώνεται το ορεινό συγκρότημ α που ονομάζετα ι από την αρχαιότητ α ο Μίμας (Μποζ- Νταγ) με υψόμετρο 1190 μ. Το Μελί  ήταν ελληνικότ ατο χωριό. Ιδρύθηκε από Χιώτες των Καρδαμύλω ν, μετά το 1822 και καταστροφ ή της Χίου.  Στο χωριό καλλιεργο ύσαν αμπέλια και είχε και μερικά καΐκια. Μετά την Μικρασιατ ική Καταστροφ ή, κάτοικοι από το Μελί κατέφυγαν πρόσφυγες στα Μέγαρα και ίδρυσαν το συνοικισμ ό Νέο Μελί ή Μελί Μεγάρων.
    A.O. ΜIΜΑΣ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ ΜΕΓΑΡΩΝ


A.O. Μίμας Μικρασιατ ική: Η ομάδα της Μικρασιατ ικής συνοικίας του Νέου Μελιού Μεγάρων.
Από το 1937 υπάρχει η Μικρασιατ ική ομάδα στη συνοικία του Νέου Μελιού (ή Μελί Μεγάρων) και έπαιζε μόνο φιλικά παιχνίδια .
Τα χρώματα της εμφάνισης της είναι κίτρινο και μπλε και το έμβλημά της ο Δικέφαλος Αετός.
Το 2016 επανιδρύθ ηκε και συμμετείχ ε ε στο πρωτάθλημ α  της ΕΠΣΑΔΑ (Β’ Κατηγορία ς)  2016-2017.
Από το 2017-2018 αγωνίζετα ι με επιτυχία στο πρωτάθλημ α της Α’ Κατηγορία ς ΕΠΣΑΔΑ.


ΤΟ ΝΕΟ ΜΕΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ


Μελί Μεγάρων: Στη νότια πλευρά της πόλης των Μεγάρων υπάρχει συνοικισμ ός που ονομάζετα ι Μελί ή Νέο Μελί.
Οι αρχικοί κάτοικοι αυτής της περιοχής ήρθαν το 1922 από το Μελί της Ερυθραίας της Μικράς Ασίας.
Ήταν όλοι και όλοι 150 οικογένει ες με ένα καράβι στην νέα πατρίδα και βρίσκουν ένα φιλόξενο λαό και τόπο και εγκαταστά θηκαν στα Μέγαρα. Μαζί τους έφεραν τα ήθη και τα έθιμά τους.
Οι Μεγαρίτες περιποιήθ ηκαν τους πρόσφυγες όσο ελάχιστοι τους πρόσφυγές τους.
Οι πρόσφυγες δούλεψαν σκληρά χτίσανε σπίτια  πήραν κλήρο και έφτιαξαν περιβόλια, αμπέλια κ.ά.
Σήμερα είναι κομμάτι της μεγάλης πόλης των Μεγάρων.
Οι Μικρασιάτ ες προοδεύου ν
και συνέβαλαν αποφασιστ ικά στην ανάπτυξη των περιοχών που εγκαταστά θηκαν και της ίδιας της Ελλάδας. 
Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Απ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 4-5/9/2021
« Απάντηση #1 στις: 03 Σεπτέμβριος 2021, 09:43:46 πμ »

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ‘’ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΕΙΑ’’ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ ΡΑΦΗΝΑΣ


ΣΑΒΒΑΤΟ  4/9/ 2021 ΩΡΑ 5 Μ.Μ.ΤΕΛΕΤ Η
1ος ΑΓΩΝΑΣ    ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ Γ.Σ.Σ[70’]
]2ος ΑΓΩΝΑΣ ΠΑΝΕΡΥΘΡΑ ΙΚΟΣ Π. Σ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ ‘’ Ο ΜΙΜΑΣ’’ ΜΕΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ[70’]ΚΥΡΙΑΚΗ 5/9/2021 ΩΡΑ 5.30 Μ.Μ.
ΤΕΛΙΚΟΣ ΜΕΤΑΞΥ ΝΙΚΗΤΗ  1 ΚΑΙ 2 [ 90’]
ΑΠΟΝΟΜΗ ΚΥΠΕΛΛΩΝ

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Απ: ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΕΙΑ 4-5/9/2021
« Απάντηση #2 στις: 06 Σεπτέμβριος 2021, 09:07:56 πμ »


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜ ΑΤΑ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥΡΤΟΥΑ''ΧΡΥΣΟΣΤΟΜ ΕΙΑ''
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΠΑΝΙΩΝΙΟΣΓ.Σ.Σ[ΟΜΑΔΑ ΚΥΡΙΩΣ Κ-19] 4-0
ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ ''Ο ΜΙΜΑΣ'' ΜΕΛΙ ΜΕΓΑΡΩΝ-ΠΑΝΕΡΥΘΡΑΙΚΟΣ Π.Σ 1-1[ΠΕΝ.9-8]
ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ-ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΗ''Ο ΜΙΜΑΣ'' 2-0

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal