Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 01 Ιούνιος 2009, 08:42:28 μμ

Τίτλος: Αρχιερατική λειτουργία χοροστατώντας του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Ιούνιος 2009, 08:42:28 μμ
     ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν

   Προσκύνημ α στην παλαιά Τρίγλια
   Πατριαρχι κή  Θεία Λειτουργί α
   01/07-05/07/2009

1η μέρα ---01/07/09—ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ
   Συγκέντρω ση στις 06.00 , ………………………., αναχώρηση για παλιά Τρίγλια. Άκολουθών τας την Εγνατία οδό , περνάμε περιφερει ακά την Καβάλα, Ξάνθη , Κομοτηνή , Αλεξανδρο ύπολη φτάνουμε στα ελληνοτου ρκικά  σύνορα Κήπων μετά τις απαραίτητ ες διατυπώσε ις είσοδος στην Τουρκία . Πρώτη πόλη που συναντάμε  η Κεσάνη από εκεί ξεκινάμε την διαδρομή στην χερσόνησο της Καλλίπολη ς , από την παλιά Καλλίπολη θα πάρουμε το φέρρυ μπόουτ που θα μας οδηγήσει στην απέναντι πλευρά των στενών του Ελλησπόντ ου στην Λάμψακο . Περνώντας από Πηγές , Αρτάκη , Πάνορμο φτάνουμε στην ΠΡΟΥΣΣΑ , στους πρόποδες του Ολύμπου .
   Τακτοποίη ση στο ξενοδοχέι ο μας , δείπνο , διανυκτέρ ευση.
 2η μέρα ---02/07/09—ΤΡΙΓΛΙΑ
   Η μέρα μας σήμερα είναι αφιερωμέν η  στην «πατρίδα».Σε μία όμορφη παραθαλάσ σια τοποθεσία ένας «κήπος με ελιές».
 Πατριαρχι κή Θεία Λειτουργί α .(το πρόγραμμα των εκδηλώσεω ν της ημέρας θα ανακοινωθ εί στην συνέχεια )
 Χρόνος ελεύθερος στο χωριό ,  Άγιος Στέφανος , Άγιος Βασίλειος , Παντοβασί λισσα, Μονή Μετοικίου  , παλιές γειτονιές , σχολείο για όσους θέλουν επίσκεψη στο κοντινό Βελετρέρι .
  Γεμάτοι εικόνες και περισσή συγκίνηση ,αφήνουμε το χωριό πίσω μας , σίγουρα υποσχόμεν οι ότι θα ξαναέρθου με σύντομα .
   Επιστροφή στην ΠΡΟΥΣΣΑ , δείπνο στο ξενοδοχεί ο , διανυκτέρ ευση.
3η μέρα ---03/07/09---ΤΡΙΓΛΙΑ—ΑΙΒΑΛΙ
  Μετά το πρωινό ξεκινάει η σημερινή μας μέρα σε ένα διαφορετι κό ύφος.
Περιήγηση στην καταπράσι νη Προύσσα , την πρώτη οθωμανική πρωτεύουσ α. Μαυσωλεία  τεμένη , ιεροδιδασ καλεία  παλιά γραφικά σπίτια σκαρφαλβμ ένα στην πλαγιά του Ολύμπου , το μνημείο του Καραγκιόζ η , λίγος χρόνος στην σκεπαστή αγορά καθώς τα μεταξωτά της Προύσσας , είναι ονομαστά όπως και τα μπουρνούζ ια.
  Ξεκινάμε προς τα παράλια της Αιολίας , περνάμε περιφερει ακά το Τσανάκκαλ ε , την πόλη του  Δάρδανου που στέκει φρουρός στα στενά του Ελλησπόντ ου.
   Επίσκεψη στην Τροία , τα ομηρικά έπη ζωντανεύο υν μπροστά μας  καθώς περιηγούμ αστε τον αρχαιολογ ικό χώρο .
  Ανεβαίνου με το όρος Ίδη , κατευθυνό μενοι προς το ελληνικό Αδραμμύτι στον μυχό του ομώνυμου κόλπου και καταλήγου με στο ΑΙΒΑΛΙ .
  Τακτοποίη ση στο ξενοδοχεί ο μας , δείπνο , διανυκτέρ ευση..
4η μέρα ---ΑΙΒΑΛΙ
   Σήμερα θα γνωρίσουμ ε το ΑΙΒΑΛΙ ,τις ελληνικές  ΚΥΔΩΝΙΕς  , πατρίδα του Κόντογλου και του Βενέζη . Θα περιηγηθο ύμε στο παλιό κομμάτι της πόλης με την έντονη ελληνικότ ητα , καθώς είχε ειδικά προνόμια και αμιγή ελληνικό πληθυσμό . Μέσα στην αγορά θα δούμε τα στενά δρομάκια , τα ελληνικά σπίτια  και τις εκκλησίες των Αιβαλιωτώ ν . Στο γραφικό λιμανάκι μπορούμε να πιούμε έναν καφέ πριν ακολουθήσ ουμε το δρόμο που θα μας οδηγήσει στο Μοσχονήσι , τη «νήσο των Αιολέων» .
   Γραφικό αλλά συγκινητι κό , με ζωντανές ελληνικές μνήμες καθώς ακούς το ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμα των τουρκοκρη τικών κατοίκων . Πλούσιοι οι Μοσχονησι ώτες πριν τη καταστροφ ή , αρχοντικά τα σπίτια της που στέκονται ακόμη στα στενά του χωριού ενώ η  εκκλησία του Ταξιάρχη βουβή δεσπόζει στο χώρο και περιμένει τους προσκυνητ ές . Στην παραλία θα δούμε γραφικά ταβερνάκι α που σερβίρουν τοπικούς μεζέδες με ούζο και κρασί .
  Συνεχίζου με προς την ΠΕΡΓΑΜΟ, κέντρο του Ελληνικού Πολιτισμο ύ , πόλη της περγαμηνή ς . Πρωτεύουσ α της Ρωμαικής επαρχίας της Ασίας , πέρασε περιόδους μεγάλης ευμάρειας , σημαντικό πνευματικ ό κέντρο , γνωστή και για το θεραπευτι κό της Ιερό το Ασκληπιεί ο , το οποίο θα επισκεφθο ύμε . Στην κορυφή του λόφου πάνω από την σύγχρονη πόλη δεσπόζει η Ακρόπολη ενώ στις παρυφές θα δούμε το Σεράπειο,  ναό που χτίστηκε προς τιμή του Αιγύπτιου Θεού Σεράπη  στη συνέχεια μετατράπη κε σε βασιλική προς τιμή του Αγίου Ιωάννη ή του Αγίου Αντύπα και σήμερα ένα μέρος της λειτουργε ί σαν τέμενος.
   Αργά το απόγευμα φτάνουμε στο ΑΙΒΑΛΙ, δείπνο στο ξενοδοχεί ο μας.
5η μέρα –ΑΙΒΑΛΙ-ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
  Μετά το πρωινό μας ξεκινάμε το ταξίδι της επιστροφή ς. Φτάνουμε και πάλι  στο ΤΣΑΝΑΚΚΑΛ Ε , περνάμε με το φέρρυ μπόουτκαι πάλι τα στενά του Ελλησπόντ ου  επιστρέφο ντας στην Ευρώπη . Μέσω Κεσάνης , ελληνοτου ρκικών συνόρων   φτάνουμε το βράδυ στην ΘΕΣΣΑΛΟΝΙ ΚΗ.
  ΠΑΡΟΧΕΣ—
1.Μεταφορ ά με υπερυψωμέ νο τουριστικ ό λεωφορείο
2.Διαν/σεις , 2 στην ΠΡΟΥΣΣΑ (ξεν. ALMIRA) 2 στο ΑΙΒΑΛΙ (ξεν. GRAND TEMIZEL )
3.Πρωινό  και δείπνο  καθημεριν ά.
4.Εισιτήρ ια , ferry boat , στο ΤΣΑΝΑΚΚΑΛ Ε και στην ΚΑΛΛΙΠΟΛΗ .
5.Ελληνόφ ωνος ξεναγός σε όλη την διάρκεια του προγράμμα τος.
6.Συνοδός του γραφείου.
7.Ασφάλει α αστικής ευθύνης.
8.Ταξιδιω τική ασφάλεια.
ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΣΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤ Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ(νέου τύπου) ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙ Ο ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ (έκδοση μετά τις 01/01/2006).
                                               

το κόστος είναι  285 ευρό.
 Δηλώσεις συμμετοχή ς στο πρακτορεί ο VOYA TRAVEL τηλ 231027283 0 & 231027713 2 η στον Πρόεδρο:697211154 3 Αντιπρόεδ ρο:697768718 3 η στον κ. Σακελαρίδ η:697153823 1
Τίτλος: Απ: Αρχιερατική λειτουργία χοροστατώντας του Πατριάρχη Κωνσταντινουπόλεως
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Ιούνιος 2009, 02:14:35 μμ
ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΤΟΙΜΟ ΝΑ ΔΗΛΩΣΕΤΑΙ ΣΥΜΕΤΟΧΗ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal