Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 22 Σεπτέμβριος 2015, 08:47:03 μμ

Τίτλος: ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 22 Σεπτέμβριος 2015, 08:47:03 μμ
To  νέο Διοικητικ ό  Συμβούλιο του Παραρτήμα τος του Συλλόγου στη Ν. Τρίγλια.
 
Την Τετάρτη,  22/7/2015 και ώρα 7μ.μ. στο γραφείο του Παραρτήμα τος του Συλλόγου των απανταχού Τριγλιανώ ν στη Ν. Τρίγλια , συγκεντρώ θηκαν οι υποψήφιοι που πλειοψήφη σαν κατά τις αρχαιρεσί ες που διεξήχθησ αν στις  19/7/2015 για  να αποφασίσο υν τη σύσταση του νέου Διοικητικ ού  Συμβουλίο υ.
Εφόσον υπήρχε απαρτία, οι  υπόψήφιοι αφού έλαβαν υπόψη το καταστατι κό του Συλλόγου ψηφίζουν φανερά και ορίζουν ομόφωνα:
1)   Τον  κ.  Κράνη Νικόλαο, πρόεδρο.
2)   Την  κα Κουφούδη Χαρίκλεια αντιπρόεδ ρο.
3)   Την κα Παρασκευά Δέσποινα γραμματέα
4)   Την κα Δάνου Παρασκευή ταμία.
5)   Τον κο Καλπάκη Σταύρο υπεύθυνο για την ηλεκτρονι κή επικοινων ία.
6)   Την κα Καπετάνιο υ Εύη υπεύθυνη  των δημόσίων σχέσεων.
7)   Την κα Δημοπούλο υ Σοφία απλό μέλος.

Ευχόμαστε στο νέο Διοικητικ ό Συμβούλιο κάθε επιτυχία στο έργο του.

Δέσποινα Παρασκευά .
Τίτλος: Απ: ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΚΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 23 Σεπτέμβριος 2015, 06:55:43 μμ
Εύχομαι ολόψυχα στο νέο συμβούλιο, καλή επιτυχία στο έργο που έχει να επιτελέσε ι και που κάθε χρόνος που περνά γίνετε και δυσκολότε ρο.
Τίτλος: Απ: ΤΟ ΝΕΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 24 Σεπτέμβριος 2015, 08:53:13 πμ
Καλή αρχή και καλή δύναμη στο έργο σας
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal