Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Παράρτημα Νέας Τρίγλιας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Παράρτημα Συλλόγου Νέας Τρίγλιας στις 22 Σεπτέμβριος 2015, 09:21:03 μμ

Τίτλος: ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΚΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΤΗΣ Μ.ΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 22 Σεπτέμβριος 2015, 09:21:03 μμ
Ο Τούρκος   Δήμαρχος των Μουδανιών της Μ. Ασίας επισκέπτε ται το Παράρτημα .
Την  10η/9/2015 επισκέφτη κε το Σύλλογό μας στη Ν. Τρίγλια ο Τούρκος  Δήμαρχος των Μουδανιών κ.Hayri Turkyilma z με τη σύζυγό του και με δημοτικού ς του συμβούλου ς .Ο εν λόγω Δήμαρχος με τη συνοδεία του εφιλοξενε ίτο από το Δήμαρχο των Ν. Μουδανιών  κ.Ε. Καρρά.
 Κατά την επίσκεψή τους στη  Ν.Τρίγλια,  μετά το Δημαρχείο μετέβησαν  στο πολιτιστι κό κέντρο του Συλλόγου μας όπου τους  υποδέχθηκ αν με εγκαρδιότ ητα ο πρόεδρος του Παραρτήμα τος  κ.Ν. Κράνης,  μέλη του συμβουλίο υ καθώς και άλλα μέλη του Συλλόγου . Τους περιποιήθ ηκαμε με μεγάλη προθυμία ανταποδίδ οντας έτσι την φιλοξενία που τύχαμε όταν τους είχαμε επισκεφθε ί στα Μουδανιά το καλοκαίρι του 2014. Τους ξεναγήσαμ ε στο χώρο του πολιτιστι κού μας κέντρου και στο Μουσείο με τη βοήθεια του κ. Κοσμά Παντάκα και των κυριών Α.Βασιλει άδου και Α. Α κασιάδου , που μιλούν την Τουρκική γλώσσα.
Οι φιλοξενού μενοί μας ενθουσιάσ τηκαν. Ο Τούρκος Δήμαρχος μάλιστα μας κάλεσε στα Μουδανιά τονίζοντα ς ότι θα μας υποδεχθεί κυρίως  ως φίλος   γιατί στο δικό μας χώρο, όπως έγραψε και στο βιβλίο εντυπώσεω ν, αισθάνθηκ ε και αυτός πολύ φιλικά και οικεία και όχι σαν σε ξένο τόπο.
Δέσποινα Παρασκευά
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal