Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: triglianos - admin foroum στις 01 Αύγουστος 2009, 01:14:05 μμ

Τίτλος: Φιλαρμονική Ραφήνας Ιστορικό
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Αύγουστος 2009, 01:14:05 μμ
Η Φιλαρμονι κή Ραφήνας αποτελείτ αι από ερασιτέχν ες μουσικούς οι οποίοι με περισσή αγάπη και διάθεση, συμμετέχο υν στις εκδηλώσει ς της και δίνουν πραγματικ ά ένα άλλο χρώμα στην πόλη.

Ιστορικό Της Φιλαρμονι κής

Η Δημοτική Φιλαρμονι κή Ραφήνας ιδρύθηκε το 1982 όταν η Ραφήνα ήταν ακόμα Κοινότητα επί προεδρεία ς Αντωνίου Κουζά.

Από το Σεπτέμβρι ο του 2001ύστερ α από πρωτοβουλ ία του Δημάρχου Ανδρέα Κεχαγιόγλ ου και με  την ανάληψη της διεύθυνση ς της από τον Γιώργο Καλούδη και την Ειρήνη Φωτεινάκη, κάνει καινούριο ξεκίνημα, σε νέα εκπαιδευτ ική βάση με  καινούριο υς στόχους και φιλοσοφία .

Βασικός στόχος πλέον είναι η πολύπλευρ η και άρτια μουσική κατάρτιση των μαθητών και η δημιουργί α αξιόλογων μουσικών τμημάτων.

Για τον σκοπό αυτό ιδρύονται σχολές και τμήματα Θεωρητικώ ν μαθημάτων και Σολφέζ καθώς και διδασκαλί ας οργάνων  στα πρότυπα μεγάλων Ωδείων.

Στα τμήματα της συμμετέχο υν περίπου 40 σπουδαστέ ς όλων των ηλικιών, οι οποίοι διδάσκοντ αι Θεωρία Μουσικής, Σολφέζ και τα όργανα της Μπάντας.

Το 2003 δημιουργε ίται η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής, με σκοπό την παροχή ψυχαγωγία ς στο κοινό μέσω συναυλιών ή και άλλων μουσικών δραστηριο τήτων.

Στο ρεπερτόρι ο της που συνεχώς διευρύνετ αι συμπεριλα μβάνονται ελληνικά και ξένα τραγούδια διαφόρων εποχών και συνθετών, μουσικές από ελληνικές και ξένες κινηματογ ραφικές επιτυχίες, μιούζικαλ, μουσική από το κλασσικό ρεπερτόρι ο καθώς και μελωδίες σε διάφορους χορευτικο ύς ρυθμούς (από valse και tango μέχρι latin και rock ‘n roll).

Η Ορχήστρα Ποικίλης Μουσικής όλα αυτά τα χρόνια έχει παρουσιάσ ει αξιόλογες συναυλίες οι οποίες έχουν τύχει θερμής ανταπόκρι σης απο το κοινό τόσο των κατοίκων της πόλης, όσο και των επισκεπτώ ν της.

Βασικός στόχος της Ορχήστρας πέρα από την ανάδειξη διαφόρων συνθετών και ειδών μουσικής, είναι και η ανάδειξη των μαθητών - μουσικών της σαν μουσικούς εκτελεστέ ς και η ενθάρρυνσ η κάθε είδους καλλιτεχν ικής τους έκφρασης.

Το 2006 και στα πλαίσια της αναβάθμισ ης  του εκπαιδευτ ικού της χαρακτήρα  η Φιλαρμονι κή ιδρύει  Τμήμα  Μουσικής  Προπαιδεί ας  για παιδιά μικιρότερ ης ηλικίας με στόχο την δημιουργί α φυτωρίου μελλοντικ ών μουσικών της φιλαρμονι κής.

Στα τμήματα αυτά συμμετέχο υν περιπου 25 παιδιά ηλικίας 4-8 ετών τα οποία υπό την καθοδήγησ η της Ειρήνης Φωτεινάκη διδάσκοντ αι βασικά στοιχεία μουσικής θεωρίας με απλό τρόπο ούτως ώστε να μπορούν να προσεγγίσ ουν αργότερα την Μουσική με μεγαλύτερ η ευκολία.

Η Φιλαρμονι κή στεγάζετα ι στο κτίριο της Παλιάς Κοινότητα ς Ραφήνας ένα ιστορικό κτίριο στο κέντρο της πόλης το οποίο της έχει παραχωρηθ εί απο τον Δήμο Ραφήνας και το οποίο έχει διαμορφωθ εί ανάλογα, για να εξυπηρετε ί τις ανάγκες της.

Πηγή: http://dfr.gr/?action=paging&cat=1&code=1 (http://dfr.gr/?action=paging&cat=1&code=1)

http://www.youtube.com/v/UiArrHP-OUg&hl=en&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461cahttp://www.youtube.com/v/gfAKzg6Dixo&hl=en&fs=1&color1=0x402061&color2=0x9461ca
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal