Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος Τριγλιανών Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Αθηνά Λαδοπούλου στις 16 Ιανουάριος 2017, 04:09:59 μμ

Τίτλος: ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Ιανουάριος 2017, 04:09:59 μμ
Ο Σύλλογος Τριγλιανώ ν Ραφήνας σας προσκαλεί στον ετήσιο χορό και στην κοπή της Πρωτοχρον ιάτικης πίτας στο Cafe restauran t LA SERA το Σάββατο 4 Φεβρουαρί ου 2017 και ώρα 8μμ
Θα βραβευθού ν τα Τριγλιανά παιδιά που πέρασαν στα ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτ ικά ιδρύματα της χώρας!!!
Πλήρες μενού-Μουσική

Πληροφορί ες
κ.Αρβανιτ ίδου Θωμαή 694344146 5
κ.Λαδοπού λου Αθηνά 694090379 6
κ.Πικουλί δου Πόλυ 697821303 1
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal