Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 16 Δεκέμβριος 2018, 01:14:11 πμ

Τίτλος: Η ΤΕΛΕΤΗ ΤΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ ΣΤΙΣ 19/1/2019
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Δεκέμβριος 2018, 01:14:11 πμ
Ο Σεβασμιώτ ατος Προύσης, την ημέρα που τελέστηκε το μνημόσυνο του μεγάλου ευεργέτη των Τριγλιανώ ν, Φίλιππου Καβουνίδη, στη Ν. Τρίγλια, ανακοίνωσ ε την ρίψη του Τιμίου Σταυρού από τον Παναγιώτα το Πατριάρχη, στην Τρίγλια, στις 19/1/2019 (ημέρα Θεοφανείω ν με το παλαιό ημερολόγι ο).

Οι Σύλλογοι των Τριγλιανώ ν και  πρακτορεί α ταξιδίων οργανώνου ν εκδρομές για την τελετή των Θεοφανείω ν στη Τρίγλια.  Όσοι πιστοί ενδιαφέρο νται να συμμετέχο υν στις εκδρομές που οργανώνον ται μπορούν να απευθύνον ται:

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΡΑΦΗΝΑΣ : κ. Γιώργος Κικής 693698548 9
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν:  κα Αντωνία Μπαρμπή 694772773 7
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Σ. Α. Τ. Ν. ΤΡΙΓΛΙΑΣ: κ. Σταύρος Μπαμπαροξ ής 698960747 7
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ Ο HALKIDIKI TOURS (Ν. Μουδανιά) : 237302106 2
ΠΡΑΚΤΟΡΕΙ Ο ΣΓΟΥΡΗΣ (Ν. Μουδανιά) : 237305233 3

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal