Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 28 Ιανουάριος 2019, 09:17:00 μμ

Τίτλος: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 28 Ιανουάριος 2019, 09:17:00 μμ
Σήμερα 28 Ιανουαρίο υ 2019 συγκεντρω θήκαμε τα μέλη του συμβουλίο υ του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Θεσσαλονί κη για το προγραμμα τισμένο ΔΣ και παράλληλα καλέσαμε παλιά μέλη που συμμετείχ αν σε συμβούλια προηγουμέ νων ετών και κόψαμε τη βασιλόπιτ α. Το φλουρί έπεσε στην Ανθούλα Αγεριάδου, παλιά πρόεδρο του Συλλόγου μας.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-280119210427.jpeg&hash=936354e87e700e091b8c6810c1c3eb1d563f7e42)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-280119210541.jpeg&hash=c760e49630523ffc42459f8cbff41fca74516f55)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal