Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 25 Φεβρουάριος 2019, 07:51:40 μμ

Τίτλος: ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 25 Φεβρουάριος 2019, 07:51:40 μμ
Την Κυριακή 24η Φεβρουαρί ου 2019 έγινε η κοπή της πίτας του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν, στη Στρατιωτι κή Λέσχη Θεσσαλονί κης. Στην εκδήλωση που είχε μεγάλη επιτυχία συμμετείχ αν περίπου εκατό Τριγλιανο ί. Ο Σύλλογος βράβευσε αθλητές και μαθητές με τριγλιανή καταγωγή για τις υψηλές τους επιδόσεις . Την κοπή της πίτας ακολούθησ ε γεύμα . Την εκδήλωση επισκέφθη καν επίσης πολλοί υποψήφιοι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι και βουλευτές και εκπρόσωπο ς της ΟΠΣΕ (Φωτογραφί ες Β. Σακελλαρί δης)

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219193043-1584942.jpeg&hash=869c675173fd29145343cc375528ed47d96caac8)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219193105-16012491.jpeg&hash=d6a06c107409f5c2f40c5cf5d2013ed1610f2531)
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219193103-16001886.jpeg&hash=13bd4131f9be197cd1206cf4d1736519e1129a3b)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219193043-15842263.jpeg&hash=db8fe82ae1f5ad259d3baeef30a8bbb851839344)
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219193115-1602564.jpeg&hash=47d39cbe33435f6dd59b37ec0a27726feeb8aae5)(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-250219195307.jpeg&hash=e6ed33c7a6e1e3d2bf7848d3dcf4d2dc55c5688e)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal