Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Δημοτική Φιλαρμονική Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 07 Σεπτέμβριος 2009, 06:39:30 μμ

Τίτλος: Συπληρωματικά ιστορικά στοιχεία για την Φιλαρμονική Ραφήνας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 07 Σεπτέμβριος 2009, 06:39:30 μμ
Συμπληρωματικά ιστορικά  στοιχεία για την Φιλαρμονι κή Ραφήνας
Επιμέλεια: Στάθη Δημητρακο ύ

Οι δωρητές των μουσικών οργάνων
 

 Τα μουσικά όργανα της Φιλαρμονι κής αγοράστηκ αν και δωρίστηκα ν από τους Τριγλιανο ύς αδελφούς Ζαρζαβατζ ή(Eυθύμιος, Θεόδωρος, Θεοφάνης), που γεννήθηκα ν στην παλιά Τρίγλια και ήταν μετανάστε ς στην πόλη Έντμοντον του Καναδά. Ο ένας εκ των αδελφών, ο Ευθύμιος Ζαρζαβατζ ής πήγαινε σχολείο στην Τρίγλια, στην ίδια τάξη με τον Τριγλιανό-Ραφηνιώτη Σταύρο Διαμαντάκ η. Ο Ευθύμιος Ζαρζαβατζ ής, μαζί με τον φίλο του επίσης Τριγλιανό και συμπολίτη του στο Έντμοντον, Γιώργο Μαυρομάτη έκαναν στην τελευταία δεκαετία της ζωής τους  μερικά ταξίδια στην Ελλάδα.
Οι αείμνηστο ι αυτοί Τριγλιανο ί  του απόδημου Ελληνισμο ύ γνώρισαν τις κοινότητε ς των Τριγλιανώ ν –Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς και Ραφήνα Αττικής-στην Ελλάδα και τις βοήθησαν.
Πρώτα, οι αδελφοί Ζαρζαβατζ ή  βοήθησαν τη Νέα Τρίγλια Χαλκιδική ς, δώρισαν τα 45 όργανα της Φιλαρμονι κής και απέκτησε η Νέα Τρίγλια Φιλαρμονι κή το 1980. Οι ίδιοι ενίσχυσαν την αποπεράτω ση του Πολιτιστι κού Κέντρου και του Λαογραφικ ού Μουσείου Νέας Τρίγλιας. Ο Γεώργιος Μαυρομάτη ς, επίσης βοήθησε τη Νέα Τρίγλια με δωρεές, όπως φορεσιές χορευτικώ ν και  βιβλιοθήκ η στον Πολιτιστι κό Σύλλογο Νέας Τρίγλιας. Επίσης ενίσχυσε κατά καιρούς τον ΠΟΤ, το αγροτικό ιατρείο Ν. Τριγλίας, τον Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανώ ν, τα «Τριγλιανά Νέα» και την εκκλησία της Νέας Τρίγλιας.
Οι πατριώτες  αυτοί επισκέφθη καν και γνώρισαν τους Τριγλιανο ύς της Ραφήνας.
Στη φωτογραφί α φαίνονται συντροφιά Τριγλιανώ ν στην ταβέρνα του Σταύρου Διαμαντάκ η στο λιμάνι (Νοέμβριος 1982). [Αρχείο Στ. Δημητρακο ύ]

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F48_07_09_09_9_55_46.jpeg&hash=1f8bd6a8f6b14ea28ca876621a5865e98dcf52ad) (http://www.triglianoi.gr/gallery/48_07_09_09_9_55_46.jpeg)

Διακρίνονται στη φωτογραφί α από τα δεξιά οι:  Γεώργιος Μαυρομάτη ς, Σταύρος Διαμαντάκ ης, Ευθύμιος Ζαρζαβατζ ής, Θεοφάνης Μπαρμπής, Θανάσης Πιστικίδη ς, Διογένης Παλπατζής, η μικρή Ελένη και Στάθης Δημητρακό ς.

 
O αείμνηστο ς Τριγλιανό ς και Ραφηνιώτη ς Θανάσης Πιστικίδη ς περιγράφε ι στο βιβλίο του « Τρίγλια Βιθυνίας»Ραφήνα Οκτώβρης 1983 (Τριγλιανο ί και Μετανάστε υση, Δημοσιεύθ ηκε στα Τριγλιανά Νέα την 5η Απριλίου 1983, Αρ,φύλλου 41)  τη συνάντηση των Τριγλιανώ ν της Ραφήνας με τον Ευθύμιο Ζαρζαβατζ ή και τον Γιώργο Μαυρομάτη:
«……Η οικογένει α Ζαρζαβατσ ή, τα παιδιά δηλαδή του Βασίλη και της Πιρλάντης Ζαρζαβατζ ή, Ευθύμιος, Θεόδωρος και Θεοφάνης, είναι οι δωρητές των 42 οργάνων της φιλαρμονι κής της Ν. Τρίγλιας, που με τη χειρονομί α τους αυτή, ξεπλήρωσα ν μια τελευταία επιθυμία της μητέρας τους Πιρλάντης, για να φανούν χρήσιμοι και να βοηθήσουν, όσο μπορούν τους Τριγλιανο ύς, στις καινούριε ς τους πατρίδες.
Η εντολή προς τη Νέα Τρίγλια εκτελέσθη κε και τώρα, κατά την υπόσχεση του κ. Ευθύμιου Ζαρζαβατσ ή, περιμένει κα η Ραφήνα τη δική της φιλαρμονι κή. Εύχομαι και ο Θεός να τους δίνει απλόχερα υγεία και να εκπληρωθε ί κ αυτή η υπόσχεση. Ας δούμε, όμως αυτούς τους δυο καλούς πατριώτες, που είχα την ευτυχία να γνωρίσω το περασμένο καλοκαίρι στη Νέα Τρίγλια και στη Ραφήνα.
Ο κ. Γιώργος Μαυρομάτη ς ήρθε στην Ελλάδα τον Ιούνιο του 1982 και έμεινε 6 ολόκληρου ς μήνες στην Αθήνα, και περισσότε ρο στην Θεσσαλονί κη, όπου έχει και συγγενείς, τον κ. Νικόλαο Μπόλκα και τον μακαρίτη κι αξέχαστο φίλο Νίκο Χατζηπαππ ού. Αργότερα ήρθε και ο κ. Ευθύμιος Ζαρζαβατσ ής, που έμεινε ως τις αρχές του Γενάρη του 1983 κι έφυγαν, αφού έκαναν Χριστούγε ννα και Πρωτοχρον ιά στην Ελλάδα. Οργάνωσαν κυριολεκτ ικά την Ελλάδα, χερσαία και νησιωτική, μη χορταίνον τας να τη βλέπουν και πάντα ενθουσιασ μένοι, δεν παρέλειπα ν να περνούν συχνά από τη Ραφήνα και την Νέα Τρίγλια, να βλέπουν πατριώτες και παλιούς φίλους, όσους απέμειναν . Δεν θα ξεχάσουμε, όσοι βρεθήκαμε μαζί τους, την πρώτη φορά που ο κ.Ζαρζαβα τσής συνάντησε τον παλιό συμμαθητή  και φίλο του, από την Τρίγλια, τον κ. Σταύρο Διαμαντάκ η. Αγκαλιές, φιλιά, συζήτηση. Μετά άρχισαν τα διάφορα «θυμάσαι….». Τον πετροπόλε μο, το πετροβολη τό στο μεϊντάνι, που σπάνε κι οι δυο τα κεφάλια τους, τα ξεβράκωτα κολύμπια στη μύτη, το ξύλο του Τσερεκλά και του Μιλτιάδη του Παπαλεξαν δρή τη μεγάλη κερασιά με τα πορφυρά κεράσια στα ψάθινα, τους στήμους κι ένα σωρό άλλα ατέλειωτα «θυμάσαι…». Ήταν τρομερή η συγκίνηση να βλέπεις τους δυο ασπρομάλλ ηδες σήμερα παιδικούς φίλους, ύστερα από 60 και πάνω χρόνια να θυμούνται…».

Έμαθαν ότι η Ραφήνα δεν έχει Φιλαρμονι κή. Παρήγγειλ αν στην Ιταλία-44 όργανα υψηλών προδιαγρα φών που κόστιζαν αρκετά χρήματα - και μετά από κάμποσο καιρό έφθασαν στην Ραφήνα. Εκείνη την εποχή-ο γράφων σήμερα- είχα εκλεγεί για πρώτη φορά κοινοτικό ς σύμβουλος Ραφήνας, γνώριζα τα γεγονότα και είχα φιλία με τους αείμνηστο υς Γιώργο Μαυρομάτη και Ευθύμιο Ζαρζαβατζ ή.

  
Η έναρξη λειτουργί ας της Φιλαρμονι κής – η εξέλιξη.

Η Φιλαρμονι κή Ραφήνας έκανε την πρώτη εμφάνισή της την Πρωτοχρον ιά του 1985. Το 1988 ήταν σταθμός για την εξέλιξη της Φιλαρμονι κής Ραφήνας. Παρακολου θούσαν  μαθήματα περίπου 40 παιδιά υπό την διεύθυνση του αρχιμουσι κού Κώστα Αντωνίου. Το τότε διοικητικ ό συμβούλιο που είχε ψηφιστεί από το κοινοτικό συμβούλιο της Ραφήνας, ήταν οι εξής: Αναστάσιο ς Μαλάκης, Πρόεδρος, Ανδρέας Κεχαγιόγλ ου, Αντιπρόεδ ρος, Λέου Εισοδεία, κοινοτικό ς σύμβουλος, Στυλιανός Σιδέρης και Αικατερίν η Κατσαούνη . ‘Έχουν περάσει 20 χρόνια από τότε και η πρόοδος της Φιλαρμονι κής Ραφήνας είναι καταπληκτ ική.

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal