Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 16 Νοέμβριος 2020, 05:51:20 μμ

Τίτλος: Μνήμη Φίλιππου Καβουνίδη, απόσπασμα από ξενάγηση σε έκθεση φωτογραφίας
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Νοέμβριος 2020, 05:51:20 μμ
Απόσπασμα από τη ξενάγηση της έκθεσης φωτογραφί ας ΠΟΡΤΡΑΙΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν ΠΡΙΝ ΤΗ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤ ΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦ Η που οργανώθηκ ε από το Σύλλογο Απανταχού Τριγλιανώ ν και το Δήμο Θεσσαλονί κης και φιλοξενήθ ηκε στο Βαφοπούλε ιο Πνευματικ ό Κέντρο τον Μάρτιο του 2020. Το απόσπασμα αφορά το σχόλιο στη φωτογραφί α του Φίλιππου Καβουνίδη . Ξεναγεί ο Βασίλης Σακελλαρί δης.

https://www.youtube.com/v/nQtVpwWnGkU           
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal