Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 16 Μάρτιος 2021, 03:35:49 μμ

Τίτλος: ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ. ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΊΑ: ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Μάρτιος 2021, 03:35:49 μμ
ΜΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙ Α, ΜΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ : ΟΙ ΑΔΕΛΦΟΙ ΠΟΛΥΚΡΑΤΗ, ΣΜΥΡΝΗ 1921


(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-160321152150.jpeg&hash=d6145a881c5b1061ec04b8d78f39731dc9b20025)
Αναζητώντας τα πρόσωπα, μέσα από τις φωτογραφί ες, κίνησε το ενδιαφέρο ν μου μια φωτογραφί α τραβηγμέν η στη Σμύρνη το 1921. Την ανακάλυψα στο Μουσείο του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Νέα Τρίγλια. Στη  φωτογραφί α εμφανίζον ται τρια αγόρια σε προεφηβικ ή ηλικία αλλά με εντυπωσια κή αυτοπεποί θηση αποτυπωμέ νη στα πρόσωπά τους. Πίσω τους είναι το φόντο του φωτογράφο υ που απεικονίζ ει το καμπαναρι ό της Αγίας Φωτεινής Σμύρνης με μια ελληνική σημαία και το κείμενο : ΚΩΔΩΝΟΣΤΑ ΣΙΟ ΑΓΙΑΣ ΦΩΤΕΙΝΗΣ 1921, ΕΝΘΥΜΙΟΝ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ. Χαμηλά στη φωτογραφί α, επάνω στο γυαλί της κορνίζας ένα αυτοκόλλη το με χειρόγραφ ο κείμενο: Αφοι Πολυκράτη, σφαγέντες το ’22, θείοι της Ειρήνης Τσιπουρά.

Αναζήτησα την κα Ειρήνη Πολυκράτη, σύζ. Λεωνίδα Τσιπουρά στη Νέα Τρίγλια η οποία με προθυμία μου διηγήθηκε την ιστορία της φωτογραφί ας στις 11 Αυγούστου του 2020:

"Ο πατέρας μου Δημήτρης Πολυκράτη ς μαζί με τα άλλα επτά αδέλφια του ζούσανε στα Βουρλά της Σμύρνης. Είχαν γονείς τον Σπύρο Πολυκράτη με καταγωγή από τη Νάξο και την Ειρήνη. Ο Δημήτρης ήταν ο μεγάλος γιος με μικρότερο υς τον Γιώργο, τον Νίκο και τον Μανώλη. Τα άλλα τέσσερα αδέλφια ήταν κορίτσια.
Στη φωτογραφί α που τραβήχτηκ ε στη Σμύρνη το 1921, εμφανίζον ται ο Γιώργος, ο Νίκος και ο Μανώλης Πολυκράτη ς, την εποχή που ο Δημήτρης υπηρετούσ ε στον ελληνικό στρατό στη Μικρά Ασία. Μερικές μέρες πριν τα γεγονότα στη Σμύρνη, κυκλοφόρη σε η φήμη στην πόλη, πως θα γίνει σφαγή του πληθυσμού
Τρεις από τις αδελφές, πέντε ημέρες πριν τα γεγονότα κατόρθωσα ν να επιβιβαστ ούν σε πλοίο για την Ελλάδα και να σωθούν. Όταν ξεκίνησε η σφαγή του ελληνικού πληθυσμού η άλλη αδελφή (εγκυμονού σα) με τον αρραβωνια στικό της κρύφτηκαν στο πατάρι του σπιτιού τους στα Βουρλά. Δύο από τα αγόρια, κρύφτηκαν στον φούρνο. Όταν οι Τούρκοι τους ανακάλυψα ν (μαζί και τον τρίτο αδελφό), τους σκότωσαν. Ο Δημήτρης Πολυκράτη ς υποχώρησε με τον ελληνικό στρατό πιθανά σε κάποιο λιμάνι της Προποντίδ ας και από εκεί πέρασε στη Ραιδεστό της Ανατολική ς Θράκης που ήταν υπό ελληνική διοίκηση. Αργότερα με τρένο έφθασε στην Ελλάδα.

Η φωτογραφί α αυτή είναι η μοναδική που εμφανίζει τα τρία αδέλφια. Την διέσωσε πατέρας μου Δημήτρης Πολυκράτη ς που την είχε μαζί του όσο καιρό υπηρετούσ ε στον ελληνικό στρατό. Ο Δημήτρης Πολυκράτη ς παντρεύτη κε τη μητέρα μου Βασιλεία Παπακωνστ αντίνου ή Χατζηκωνσ ταντίνου με καταγωγή από την Προύσα. Πέθανε σε ηλικία εκατό ετών".

Βασίλης Σακελλαρί δης
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal