Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => ΤΡΙΓΛΙΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΕΣ και πρόσωπα του τόπου μας. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 12 Μάρτιος 2012, 11:17:36 πμ

Τίτλος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ANTΩΝΙΑΔΗΣ - Ο ΣΤΡΑΤΗΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Μάρτιος 2012, 11:17:36 πμ
 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟ Σ ANTΩΝΙΑΔΗ Σ - Ο ΣΤΡΑΤΗΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ

Αντωνιάδη ς Ευστράτιο ς (ο Στρατής ο Δάσκαλος / Τρίγλια  1877-Ραφήνα 1964 ): Δάσκαλος στην Τρίγλια, ο οποίος  ήρθε πρόσφυγας στην Ραφήνα με την οικογένει ά του.
Λειτούργη σε το πρώτο Δημοτικό σχολείο για τα πρώτα χρόνια της προσφυγιά ς (1923-25) στο μικρό εκκλησάκι της Παναγίτσα ς με πολύ δύσκολες συνθήκες.
Τα προσφυγόπ ουλα της Τρίγλιας προσαρμόσ τηκαν από το μεγαλοπρε πές διδακτήρι ο της πατρίδας στο λιτό εκκλησάκι . Η ελονοσία μάστιζε τη Ραφήνα. Ο δάσκαλος μοίραζε στα παιδιά να πιουν κινίνο για πρόληψη και θεραπεία της ελονοσίας .

 Το χειμώνα κατέβαζε νερό το Μεγάλο Ρέμα, το σχολείο δεν λειτουργο ύσε γιατί δεν μπορούσαν να περάσουν το ποτάμι ούτε τα παιδιά ούτε ο δάσκαλος. «Επίσης θυμάμαι καλά τον Στρατή τον δάσκαλο, με τα κάτασπρα μουστάκια του και τούτο διότι τον είχα δάσκαλο στη δεύτερη και τρίτη τάξη στη Ραφήνα κατά το 1923-1925.  Θυμάμαι μάλιστα που το μάθημα την εποχή εκείνη , κατά το μεγαλύτερ ο διάστημα του χρόνου,  γινόταν στο ύπαιθρο, έξω από το γραφικό ξωκκλήσι της Παναγίας, που περιβαλλό ταν τότε από πυκνό δάσος πεύκων».    
Σταύρος Βελισσάρη ς, Αναμνήσει ς Τριγλιανο ύ, «Τριγλιανά Νέα», 20 Απριλίου 1981, αρ. φύλλου 31, σελ.2

Τον επόμενο χρόνο (1926), το Δημοτικό σχολείο στεγάστηκ ε στο Ξενοδοχεί ο Σκουζέ στην μεγάλη αίθουσα του εστιατορί ου.
Έκανε χρέη γραμματέα της Προσφυγικ ής Ομάδας. Παραλάμβα νε και μοίραζε το ταχυδρομε ίο. Μέσα στην τάξη του σχολείου ήταν εγκατεστη μένο ένα τηλέφωνο τοίχου, όπως ήταν τότε τηλέφωνο-καβουρντιστήρι, το μοναδικό τηλέφωνο του λιμανιού και του χωριού. Μοναδικός τηλεφωνητ ής ο δάσκαλος, σταματούσ ε το μάθημα για να πάρει το τηλέφωνο.
Διετέλεσε δεξιός ψάλτης στην Παντοβασί λισσα της Ραφήνας, ήταν  πολύ καλός γνώστης της Βυζαντινή ς Μουσικής. Μάθαινε στα παιδιά να λένε κάθε Κυριακή στην εκκλησία: το «Πιστεύω», το «Πάτερ Ημών», τον «Απόστολο».
Κατά την ακολουθία των Χαιρετισμ ών μάθαινε στα παιδιά να απαγγέλου ν τα τροπάρια. «Άσπιλε, αμόλυντε, άφθορε, …..»  και το«και δος  ημίν Δέσποτα προς ύπνον απιούσιν…».
Οι παλιοί Ραφηνιώτε ς έλεγαν: « εγώ έμαθα τα γράμματα στον Στρατή το Δάσκαλο»

Ο Θανάσης Γιακουβάκ ης στα «Τριγλιανά Νέα» 1η Μαρτίου 1976, αρ. φύλλου 3, γράφει για τον Ευστράτιο Αντώνιάδη (Ο Δάσκαλος), μεταξύ των άλλων : «Ποτέ δεν περηφανεύ τηκε για το έργο που προσέφερε, μόνο κρυφοκαμά ρωνε τους μαθητές του, φτασμένου ς άνδρες, άλλους επιχειρημ ατίες, άλλους επιστήμον ες, άλλους αγρότες, μα πάνω απ’ όλα καλούς και σεμνούς οικογενει άρχες. Και στην κηδεία του σαν φόρο τιμής φώναξαν όλοι μαζί: «Στα χέρια, εμείς θα τον πάμε τον δάσκαλο, στα χέρια».
     
Ο Δήμος Ραφήνας για να τιμήσει τον Στρατή το Δάσκαλο έδωσε το όνομα του σε μια οδό κοντά στο 1ο Δημοτικό Σχολείο.
Τίτλος: ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ANTΩΝΙΑΔΗΣ - Ο ΣΤΡΑΤΗΣ Ο ΔΑΣΚΑΛΟΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 01 Απρίλιος 2012, 05:36:50 μμ
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F48_11_03_12_10_44_35.jpeg&hash=88f6a36db85e80cb9f8803cf97dbd2e8a0796cc2)

Η φωτογραφί α του δάσκαλου Ευστράτιο υ Αντωνιάδη .
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal