Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 17 Δεκέμβριος 2012, 10:19:40 πμ

Τίτλος: ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ".
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Δεκέμβριος 2012, 10:19:40 πμ
Και να φανταστεί τε ότι μάζεψα όλα τα τεύχη των Τριγλιανώ ν νέων ,από των Σύλλογο από το παράρτημα από την κυρία Σαρρή από δικό μου αρχείο τα σκανάρισα  και τα έδεσα σε ηλεκτρονι κά  τεύχη με έξοδα του Συλλόγου και έρχεται τώρα ο το Δ.Σ και δημοσιεύε ι τα τεύχη χωρίς να αναφερθεί στην προσπάθει α μου. Για να δείτε ότι δεν είμαι μικρόψυχο ς στέλνω με μαιλ τα τεύχη που σας λείπουν στον κύριο Σακελλαρί δη  ΚΑΛΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ (Κάποια στιγμή θα δέσω τα πρωτότυπα και πα τα πάω στο παράρτημα Τρίγλιας)
Τίτλος: ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ".
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Δεκέμβριος 2012, 10:48:57 πμ
"ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ".
ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ κας ΕΛΕΝΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥ ΛΟΥ

Η εφημερίδα του Συλλόγου μας ΤΡΙΓΛΙΑΝΑ ΝΕΑ που εκδιδόταν ε ανελλιπώς από το 1975 έως το 2010 θα είναι διαθέσιμη στο διαδίκτυο .
Η πλούσια ύλη που φιλοξένησ αν τα τεύχη της με μαρτυρίες Τριγλιανώ ν πρώτης γενιάς θα είναι πλέον προσβάσιμ η μέσω της ιστοσελίδ ας www.trigl ianoi.gr.
Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν εκτιμώντα ς ότι το υλικό της εφημερίδα ς που αποτυπώνε ι μέρος από το πλούσιο λαογραφικ ό και ιστορικό υλικό της Τρίγλιας ανήκει σε όλους του απογόνους Τριγλιανο ύς αλλά και στους μελετητές, αποφάσισε ομόφωνα τη διάθεση του πολύτιμου αυτού υλικού μέσω της ιστοσελίδ ας των Τριγλιανώ ν www.trigl ianoi.gr

Το Δ.Σ. του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν οργανώνει στη Θεσσαλονί κη, εκδήλωση με ομιλήτρια τη διακεκριμ ένη Τριγλιανή γλωσσολόγ ο κα Ελένη Παπαδοπού λου. Θέμα της ομιλίας της είναι "Το γλωσσικό ιδίωμα της Τρίγλιας Βιθυνίας".
Η συλλογή του υλικού της ομιλίας ξεκίνησε από τη Νέα Τρίγλια και επεκτάθηκ ε στη Ραφήνα προκειμέν ου να καταγραφε ί και να διασωθεί γλωσσικό υλικό από τους πρόσφυγες της Τρίγλιας Βιθυνίας. Το υλικό αυτό στην πορεία εμπλουτίσ τηκε από διάφορες πηγές και αποτέλεσε αφορμή για την εκπόνηση διδακτορι κής διατριβής .

Καλούνται όλοι οι Τριγλιανο ί να παραβρεθο ύν.
Η εκδήλωση θα κλείσει με Χριστουγε ννιάτικη μουσική και κάλαντα από τοπικό μουσικό σχήμα.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Η εκδήλωση θα λάβει χώρα το Σάββατο, 22α Δεκεμβρίο υ, ώρα 6 μμ στην αίθουσα Προποντίδ α, Ν. Πλαστήρα 14 στην
Αρετσού Καλαμαριά ς (λεωφορεία 7 και 5, στάσις Ακταίον).

Τηλ. επικοινων ίας 697153823 1.
Η αίθουσα Προποντίδ α, παραχωρεί ται ευγενικά στο Σύλλογό μας από το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικ ού Ελληνισμο ύ του Δήμου Καλαμαριά ς
Τίτλος: Απ: Απ: Διαβάστε όλα τα τεύχη των
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Δεκέμβριος 2012, 12:04:20 μμ
Αγαπητέ Αλέκο, εκ μέρους μου συγχαρητή ρια για την δουλειά που έκανες. Θεωρώ ότι προσπάθησ α να κάνω τα καλύτερα, ώστε να αναδειχθε ί, διότι γιά εμένα σημασία έχει να είναι προσβάσιμ ες για κάθε Τριγλιανό απόγονο.

Παράθεση
Προσοχή! Η συζήτηση είναι κλειδωμέν η!
Μόνο διαχειρισ τές και συντονιστ ές μπορούν να απαντήσου ν.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ που βγαίνει, όταν κάνεις απάντηση σε αυτή την συζήτηση, σημαίνει ότι ΔΕΝ θα έπρεπε να μπει σχόλιο κάτω από το αρχικό κείμενο, αφού η συζήτηση είναι κλειδωμέν η.

Το  σχόλειο σου, κάλιστα θα μπορούσε να γίνει στον χώρο (ενότητα) της εφημερίδο ς και αυτό διότι εδώ ΔΕΝ μπορεί κανένα μέλος να σου απαντήσει σχετικά, αν θα ήθελε βέβαια.
Τίτλος: Απ: ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ".
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Δεκέμβριος 2012, 03:58:57 μμ
Θεωρώ υποχρέωσή μου να συμπληρώσ ω πως ο εκλεκτός συμπατριώ της μας κ. Αλέκος Κοκκαλάς διέθεσε μεγάλο μέρος των τευχών της εφημερίδα ς "Τριγλιανά Νέα" από την προσωπική του συλλογή, για την ψηφιοποίη ση που έγινε από το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανώ ν το 2007. Στη συνέχεια, ο ίδιος οργάνωσε το ψηφιοποιη μένο υλικό για το αρχείο του Συλλόγου. Η αγάπη του για τους Τριγλιανο ύς και η αφιλοκερδ ής προσφορά του τον καθιστά ιδιαίτερα αγαπητό στην κοινότητα των Τριγλιανώ ν. Τον ευχαριστο ύμε θερμά.
Βασίλειος Σακελλαρί δης
Τίτλος: Απ: ΤΟ ΓΛΩΣΣΙΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΒΙΘΥΝΙΑΣ".
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 23 Δεκέμβριος 2012, 08:28:36 πμ
Το 1ο και 3ο τμήμα συζήτησης μεταφέρθη καν εδώ, από άλλη ενότητα και συγχωνεύθ ηκαν.

Αυτό συνέβει επειδή υπάρχει σχετική απάντηση στο 4ο τμήμα της συζήτησης και μεταφέρθη καν εδώ διότι ΔΕΝ επιτρεπότ αν σχολιασμό ς στο θέμα που ήταν.

Ευχαριστώ .
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal