Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανών => Μήνυμα ξεκίνησε από: alekostriglia στις 04 Μάρτιος 2013, 11:40:38 πμ

Τίτλος: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το Αρχείο του Θωμαδάκη Δημητρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Μάρτιος 2013, 11:40:38 πμ
    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313111715.jpeg&hash=79fe60d0fcfa7e207fdde7f86b77266bf1842463)              (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313111308.jpeg&hash=ca4e350e755b86618d48958833b8ff3761a17058)
                                                           
    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112707.jpeg&hash=66dea08604f79755e680f5f7ae5f09dfd77a3849)                                                   (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112618.jpeg&hash=2ac1b377274ed1c65710aca2e56f6a871eb02657)         

    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112514.jpeg&hash=7bf27b3ffd1e65af979ca063a8d73a1fc4182bbb)                                                   (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112346.jpeg&hash=074b79477c2d1415792e347c1af89d9445f89168)

    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112125.jpeg&hash=7cf41c7475c88b9209673753826651abe9ad179c)                                                    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112027.jpeg&hash=75d822f6bc054d684e2e2b5d2dfb1d768577dfd3)   

    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313111929.jpeg&hash=95d8c3f1cf3a121d36455ca0b0d5bc1bc5c035e1)                                                    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313111835.jpeg&hash=47004e56548102ae493ca1be35e99df5be1a9442)

    (https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F3-040313112228.jpeg&hash=27d3492b9e9be3d0897d4d2ef335f6513d1a5551)
Τίτλος: Απ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το Αρχείο του Θωμαδάκη Δημητρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Μάρτιος 2013, 09:29:20 μμ
Εντυπωσια κές φωτογραφί ες. Μπράβο Αλέκο. Η φωτογραφί α με τους αξιωματικ ούς του ναυτικού είναι στο Αβέρωφ;
Τίτλος: Απ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το Αρχείο του Θωμαδάκη Δημητρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Μάρτιος 2013, 10:02:55 μμ
Ο Μητροπολί της Σμύρνης Χρυσόστομ ος στο θωρηκτό Λήμνος (27 Ιουνίου 1921)
Τίτλος: Απ: Φωτογραφίες Τρίγλιας και Τριγλιανών τραβηγμένες πριν το 1922
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Μάρτιος 2013, 10:56:59 μμ
Οι φωτογραφί ες που ανέβασες στην Gallery και είναι τραβηγμέν ες πριν το 1922, είναι πολύ σημαντικέ ς. Μήπως γνωρίζεις που βρίσκοντα ι οι αντίστοιχ ες αυθεντικέ ς τυπωμένες;
Τίτλος: Απ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το Αρχείο του Θωμαδάκη Δημητρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 05 Μάρτιος 2013, 12:34:39 μμ
Οι φωτογραφί ες, όντως είναι σπάνιες και πανέμορφε ς, ΔΕΝ μπορεί να το αμφισβητή σει κανείς.

ΠΛΕΟΝ όμως ως διαχειρισ τής, είμαι αναγκασμέ νος να προβληματ ιστώ και να αναρωτιθώ, τον χώρο συζήτησης - αναρτήσεω ς κειμένων κτλ, δλδ το φόρουμ, ΜΗΠΩΣ το μετατρέπο υμε έμμεσα σε εικονοθήκ η (Gallery); Αφού υπάρχει λοιπόν εικονοθήκ η (Gallery), ποιός ο λόγος να εμφανίζου με και εδώ όλο το υλικό από εκεί; ΟΤΑΝ μάλιστα για όλο το διάστημα που υπάρχει, έχει οριστεί να την βλέπουν μόνο τα μέλη, όπως και κάποια τμήματα του φόρουμ.

Μήπως λοιπόν θα ήταν προτειμότ ερο να αναρτηθεί μία (1) φωτογραφί α και από κάτω να μπει σύνδεσμος για την ενότητα της εικονοθήκ ης (Gallery), που έχουν αναρτηθεί;
Ή θα υπάρχει μία ευταξία ή να αφήσουμε το φόρουμ να βολοδέρνε ται στα κύμματα!!!!!!!!!!

Εκτός αυτού, επάνω δεξιά υπάρχει μία προειδοπο ίηση.
Παράθεση
Νέα:
Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η: ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης 05/03 να μην αναρτήσου ν υλικό.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΝΑ ΧΑΘΕΙ ΛΟΓΩ ΑΝΑΓΚΑΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣ ΗΣ

Προειδοπο ίηση εμφανής προς όλους και μάλιστα σε λίγο θα ανανεωθεί ως την Τετάρτη το μεσημέρι, αφού δεν έχει τελειώσει αυτό το κομμάτι εργασιών.

Αν χαθεί το υλικό αυτό, θα φέρω εγώ ευθύνη;;;
Τίτλος: Απ: ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ Από το Αρχείο του Θωμαδάκη Δημητρίου
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 08 Μάρτιος 2013, 08:51:53 μμ
Πηγές: Μεγάλη του γένους Σχολή Από το ημερολόγι ο 2002 όψεις ελληνικότ ητας + πολιτισμο ύ

Κέντρο Μικρασιατ ικών Σπουδών

Georgia kal από το βιβλίο Σμύρνη η αλησμόνητ η πόλη "Ρίζες" Σύνδεσμος Μικρασιατ ικών Κωνσταντι νοπολειτώ ν
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal