Αποστολέας Θέμα: Το ταξίδι μας στην Τρίγλεια και το Αϊβαλί, με φωτογραφίες, τον Ιούλιο του 2009  (Αναγνώστηκε 2086 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ***
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 74
  • -Λαμβάνω: 109
  • Μηνύματα: 359
  • Τόπος: Θεσσαλονίκη
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
  • Φύλο: Άντρας
Αξιωθήκαμ ε και φέτος να τελέσουμε τη Θεία Λειτουργί α σε μια διαφορετι κή εκκλησία της Τρίγλιας. Η εκδρομή οργανώθηκ ε από το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανώ ν και το Παράρτημα του Συλλόγου της Νέας Τρίγλιας και έγινε στο πρώτο πενθήμερο του Ιουλίου του 2009.
Το ένα πούλμαν ξεκίνησε από τη Νέα Τρίγλια στις 30 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, ενώ το άλλο πούλμαν από τη Θεσσαλονί κη, την 1η Ιουλίου στις 6 το πρωί. Ταξίδεψαν αεροπορικ ώς και αρκετοί Τριγλιανο ί από τη Ραφήνα και την Αθήνα.
Το ραντεβού μας ήταν στις 2 Ιουλίου στην Τρίγλια.
Έτσι λοιπόν, στις 2 Ιουλίου, το δικό μας πούλμαν, ξεκίνησε από την Προύσα, όπου διανυκτερ εύσαμε  και μέσω Μουδανιών και Σιγής φθάσαμε στην Τρίγλια. Υποχρεωτι κή στάση, στη στροφή, πριν την Βαϊνού, για φωτογραφί ες της Τρίγλιας. Στην Τρίγλια, συναντηθή καμε με τους συμπατριώ τες μας από την Νέα Τρίγλια που είχαν διανυκτερ εύσει στην Τρίγλια και όλοι μαζί κάναμε μια βόλτα στα σοκάκια της Τρίγλιας με τον πρόεδρό μας κ. Κοκκινίδη να μας ξεναγεί στις γειτονιές από την παραλία προς τον Αγ. Στέφανο και μέχρι την Παντοβασί λισσα. Οι φιλόξενοι Τούρκοι κάτοικοι της Τρίγλιας μας χαιρετούσ αν με το χαμόγελο και εμείς ανταποδίδ αμε, αλλά η μη γνώση της γλώσσας ήταν ένα εμπόδιο στην επικοινων ία μας.
Στη συνέχεια περιμέναμ ε την άφιξη του Πατριάρχη έξω από τον Αγ. Βασίλειο. Ο Παναγιώτα τος με ολιγομελή ακολουθία, κατευθύνθ ηκε στον Αγ. Βασίλειο, όπου όλα είχαν προετοιμα σθεί για την Θεία Λειτουργί α. Ο πατέρας Θεοδόσιος τέλεσε τη Λειτουργί α ενώ παραβρέθη καν και άλλοι ιερείς από το Άγιο Όρος και την ακολουθία του Πατριάρχη .
Η εκκλησία ήταν εντυπωσια κά ανακαινισ μένη από τους Τούρκους που δουλέψανε με σκοπό να την καταστήσο υν πολιτιστι κό κέντρο. Διαθέτει ακόμη και air condition .
Η λειτουργί α και το μνημόσυνο που ακολούθησ ε ήταν πολύ συγκινητι κά για όλους του παραβρεθέ ντες με προεξέχον τες, τον Δήμαρχο Ραφήνας, το Δήμαρχο Νέας Τρίγλιας, τον Πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν, την πρόεδρο του Παραρτήμα τος του Συλλόγου στη Νέα Τρίγλια, το Έλληνα Πρόξενο και άλλους. Ο Πατριάρχη ς μίλησε πολύ συγκινητι κά για την συνάντηση των Τριγλιανώ ν στα ιερά χώματα της Τρίγλιας και για την ειρήνη που πρέπει να χαρακτηρί ζει τους δύο γείτονες λαούς.
Ακολουθησ ε σύντομη επίσκεψη στη μονή Μεδικίου, απέναντι από τα νεκροταφε ία της Τρίγλιας.
Οι εκδηλώσει ς κλείσανε με γεύμα που παρέθεσαν οι δύο Δήμαρχοι και ο Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν στον Πατριάρχη όπου προσφέρθη καν συμβολικά δώρα (βλ σχετικές φωτογραφί ες http://www.flickr.com/photos/basil_s/sets/72157621098078791/ ).
Το απόγευμα ο Πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν συνέχισε την ξενάγηση για την Τρίγλια μετά τον καφέ που απολαύσαμ ε στον λόφο ψηλά με την ωραία θέα.
Εγκαταλεί ψαμε την ωραία Τρίγλια χωρίς να την χορτάσουμ ε όσο θα θέλαμε και με την υπόσχεση να ξανάρθουμ ε να ξαναζήσου με τις ωραίες αυτές στιγμές.
Η επόμενη ημέρα για μας ξεκίνησε με μια ξενάγηση στην Προύσα. Θυμηθήκαμ ε τα ακούσματα για όσα υπέφεραν οι παππούδες κι οι γιαγιάδες μας στον πρώτο διωγμό στην Προύσα. Ακολούθησ αν πολλά χιλιόμετρ α μέχρι το Αιβαλί, όπου φθάσαμε το απόγευμα.
Πήγαμε στα Μοσχονήσι α, απέναντι από το Αιβαλί μας και είδαμε την εντυπωσια κή εκκλησία των Ταξιαρχών με υποστηρίγ ματα  προκειμέν ου να μην καταρρεύσ ει. ( http://www.flickr.com/photos/basil_s/sets/72157621098078791/ ). Είδαμε ακόμη το στέκι του Μπαλή και άλλα όμορφα παλιά αρχοντικά εγκαταλελ ειμμένα …στην τύχη τους.
Η επόμενη ημέρα ξεκίνησε με το Ασκληπείο της αρχαίας Περγάμου και την Ακρόπολη της Αρχαίας Περγάμου. Καλοδιατη ρημένα τα αρχαία ελληνικά μνημεία που εντυπωσιά ζουν τον επισκέπτη . Ήταν μια επίσκεψη που άξιζε πέρα για πέρα τον κόπο παρά τις υψηλές θερμοκρασ ίες που επικρατού σαν. Το απόγευμα ήταν αφιερωμέν ο στην παλιά πόλη στο Αϊβαλί όπου καταλάβαι νες από την ποιότητα και την αρχιτεκτο νική των ελληνικών σπιτιών των αρχών του 20ου αιώνα τον πολιτισμό και  τον πλούτο των κατοίκων του.
Η τελευταία ημέρα περιλάμβα νε μια ξενάγηση στην αρχαία Τροία που αν και σώζονται λίγα μνημεία αναγνωρίζ ει κανείς τη στρατηγικ ή θέση της πόλης και συνδέει τα ευρήματα που αντικρίζε ι με ό,σα πολλές φορές έχει διαβάσει στην Ιλιάδα.  
Αφιχθήκαμ ε στη Θεσσαλονί κοι στις 12 το βράδυ κουρασμέν οι αλλά απόλυτα ευχαριστη μένοι από όσα ζήσαμε τις ημέρες αυτές.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal