Αποστολέας Θέμα: ΣΥΝΤΟΜΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΑΞΙΔΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΛΗΣΜΟΝΗΤΗ ΠΑΤΡΙΔΑ ΜΑΣ ΤΗΝ ΤΡΙΓΛΙΑ, 2013  (Αναγνώστηκε 3405 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
ΗΜΕΡΑ ΠΡΩΤΗ. 20/9/2013.
Το λεωφορείο ξεκίνησε στις 6 το πρωί από την Νέα Τρίγλια. Εμείς ανεβαίνου με στη Θεσσαλονί κη. Η ημέρα είναι ηλιόλουστ η και στο λεωφορείο υπάρχει χαρούμενη διάθεση. Σταματάμε για καφέ έξω από την Καβάλα και μετά στα σύνορα. Το γεύμα είναι έξω από τη Ραιδεστό. Στην Πόλη έχει πολύ κίνηση. Φτάνουμε το απόγευμα και βγαίνουμε για βόλτα και φαγητό γύρω από το ξενοδοχεί ο που βρίσκεται στην παλιά πόλη. Οι μικροπωλη τές με τα είδη παραεμπορ ίου στους δρόμους, τα καροτσάκι α με φρούτα και φαγώσιμα, τα μαγειρεία, τα εστιατόρι α και τα φωτισμένα τζαμιά συνθέτουν την πρώτη μας εικόνα της ανατολίτι κης ζωής.

ΗΜΕΡΑ ΔΕΥΤΕΡΗ. 21/9/2013.
Το πρωϊνό στον τελευταίο όροφο του ξενοδοχεί ου είναι πλούσιο. Ακόμα πιο πλούσια είναι η θέα από ψηλά στον Βόσπορο αλλά και στα μνημεία που ξεχωρίζου ν. Ανεβαίνου με στο λεωφορείο και περνάμε στην ασιατική πλευρά. Πλούσιες οικιστικέ ς περιοχές σε σχέση με τις αντίστοιχ ες στην παλιά Κωνσταντι νούπολη. Φτάνουμε στην Αρετσού. Το βαποράκι δεν αργεί να έρθει στην προκυμαία . Ευκαιρία για την πρώτη ομαδική φωτογραφί α. Η Χάλκη δεν είναι μακριά. Ο καιρός είναι καλός και η ξενάγηση μας λύνει όλες τις απορίες. Στην καταπράσι νη Χάλκη, προτιμούμ ε να ανηφορίσο υμε με τα πόδια προς την Θεολογική Σχολή. Μας εντυπωσιά ζει το οικοδόμημ α. Ο πατέρας Σαμουήλ αναλαμβάν ει να μας ξεναγήσει στα εκπαιδευτ ήρια και στον ιερό ναό της Αγίας Τριάδος. Συγκεντρω νόμαστε στην αίθουσα εκδηλώσεω ν. Ο Μητροπολί της Προύσης κ. Ελπιδοφόρ ος μας καλωσορίζ ει με τρόπο που μας κάνει να αισθανόμα στε ζεστά και οικεία στο χώρο αυτό. Μας μιλά για το έργο του και για την προβλεπόμ ενη αναστήλωσ η της Παντοβασί λισσας και των άλλων ναών. Τον προσφωνεί εκ μέρους των Τριγιανών ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σακελλαρί δης και δίδει μαζί με την πρόεδρο του Παραρτήμα τος κ. Παρασκευά, αναμνηστι κά δώρα. Βγαίνουμε μια αναμνηστι κή φωτογραφί α στις σκάλες της Θεολογική ς Σχολής και φεύγουμε γοητευμέν οι από την υποδοχή και το θαυμάσιο περιβάλλο ν της Σχολής. Το καραβάκι μας πηγαίνει στη διπλανή Πρίγκιπο. Βόλτες με παϊτόνι ή με τα πόδια, στην κατάμεστη από τουρίστες πολύ όμορφη Πρίγκιπο και γεύμα. Νωρίς το απόγευμα γυρίζουμε στην Πόλη και μία ομάδα ταξιδιωτώ ν ξεναγείτα ι στην Αγία Σοφία. Άλλη ομάδα επισκέπτε ται την κλειστή αγορά. Το βράδυ πάμε για γλέντι σε ταβέρνα στο Κοντοσκάλ ι. Κοσμοσυρρ οή, μουσικές, φώτα, χρώματα και πολλοί πλανόδιοι μουσικοί που γυρνούν από ταβέρνα σε ταβέρνα συνθέτουν το σκηνικό.

ΗΜΕΡΑ ΤΡΙΤΗ. 22/9/2013.
Επίσκεψη στο Πατριαρχε ίο. Προσεγγίζ ουμε με δέος τον χώρο. Ο Οικουμενι κός Πατριάρχη ς συλλειτου ργεί με τον Πατριάρχη της Βουλγαρία ς. Η ατμόσφαιρ α είναι κατανυκτι κή. Με την αναχώρησή μας από το Πατριαρχε ίο περνάμε στην Ασία και κατευθυνό μαστε στην Νίκαια, την πρωτεύουσ α της Βυζαντινή ς Αυτοκρατο ρίας 1204-1259 όταν την Πόλη είχαν καταλάβει οι σταυροφόρ οι. Μια μικρή βλάβη στο αυτοκίνητ ο μας υποχρεώνε ι σε στάση. Ο οδηγός μας ο κ. Νίκος επισκευάζ ει μόνος του την βλάβη με μικρή βοήθεια από Τούρκους του χωριού. Σε λίγο φθάνουμε στη Νίκαια, όπου τα επιβλητικ ά τείχη της, μας εντυπωσιά ζουν στην είσοδο της πόλης. Ο ναός της Αγ. Σοφίας, στέκει επιβλητικ ός στο κέντρο της πόλης. Ένα μέρος του έχει στρωθεί με χαλιά για να λειτουργε ί σαν τζαμί. Από τις τοιχογραφ ίες, μόνο μία σώζεται στο ναό. Σταματούμ ε ξανά στην έξοδο της πόλης γύρω από τα τείχη. Το λεωφορείο συνεχίζει δίπλα στις όχθες της λίμνης της Νίκαιας, περνάει έξω από την όμορφη Κίο και καταλήγει στην πράσινη Προύσα. Το ξενοδοχεί ο είναι εξαιρετικ ό και το γεύμα πέρα από τις προσδοκίε ς μας. Οι πλέον ακούραστο ι βγαίνουν βόλτα γύρω από το ξενοδοχεί ο.

ΗΜΕΡΑ ΤΕΤΑΡΤΗ. 23/9/2013.
Η μεγάλη ημέρα της εκδρομής. Το πρωινό είναι εξαιρετικ ό, αλλά όλοι μας έχουμε το νου μας στην Τρίγλια. Στο λεωφορείο μιλάμε για την Προύσα και τον πρώτο διωγμό των Τριγλιανώ ν. Διαβάζουμ ε αποσπάσμα τα από αφηγήσεις και από ιστορικά κείμενα για την Τρίγλια. Όσο πλησιάζου με, τα μάτια μας κοιτάζουν πότε θα εμφανισθε ί η Τρίγλια. Τραγουδάμ ε όλοι μαζί τα τραγούδια της Τρίγλιας και η συγκίνηση είναι μεγάλη. Στην πρώτη στροφή κατεβαίνο υμε για να θαυμάσουμ ε από μακριά την Τρίγλια και να βγάλουμε φωτογραφί ες. Συνεχίζου με και αποβιβαζό μαστε στην παραλία του χωριού. Ανηφορίζο υμε για την Παντοβασί λισσα. Μας περιμένει ο πατέρας Σαμουήλ. Ο τρούλος της εκκλησίας υποστηρίζ εται για να μην καταρρεύσ ει. Τελούμε το τρισάγιο και ψάλλουμε όλοι μαζί. Η συγκίνηση είναι μεγάλη. Κατευθυνό μαστε στο Καζίνο για έναν καφέ. Η θέα είναι καταπληκτ ική. Η ημέρα ηλιόλουστ η και η ατμόσφαιρ α ασυνήθιστ α διαυγής. Η Καλόλημνο ς διακρίνετ αι καθαρά. Η παραμονή μας στο καφενείο ψηλά στο λόφο, δεν διαρκεί πολύ, γιατί όλοι αγωνιούμε να βρούμε τα σπίτια των προγόνων μας. Μαζί μας και ο τουρκοκρη τικός Αλή από τα Μουδανιά που πολύ πρόθυμα μας βοηθάει κάθε φορά που επισκεπτό μαστε την Τρίγλια και χαιρόμαστ ε που τον συναντούμ ε. Υπάρχουν δυο τρεις κάτοικοι της Τρίγλιας στους οποίους δείχνουμε τις φωτογραφί ες και μας καθοδηγού ν να βρούμε τα σπίτια μας. Κάποιοι βρίσκουν τα σπίτια των παππούδων τους. Τους συναντάμε δακρυσμέν ους στην είσοδο του σπιτιού δίπλα στους σημερινού ς ενοίκους. Είναι ευτυχισμέ νοι. Ο καθένας τραβάει το δρόμο που είναι το παλιό σπίτι. Μετά βλέπουμε το Δήμαρχο. Μας καλωσορίζ ει και του προσφέρου με αναμνηστι κό δώρο. Προβληματ ίζεται για το μέλλον της τοπικής διοίκησης μετά την αναδιοργά νωση των δήμων που είναι σε εξέλιξη. Ο δήμαρχος Αλή, ανταποκρί νεται στο αίτημά μας και μας ανοίγει τον ναό του Αγ. Βασιλείου και τον ναό του Αγ, Στεφάνου (σήμερα τζαμί). Συνεχίζου με την βόλτα στο χωριό ενώ άλλοι βρίσκουν χρόνο για φαγητό στις ταβέρνες της Τρίγλιας. Πλήρεις συναισθημ άτων εγκαταλεί πουμε την όμορφη Τρίγλια. Η στάση στη Σιγή μας οδηγεί στην εκκλησία των Ταξιαρχών που όμως είναι κλειστή. Η στάση στα Μουδανιά μας φέρνει έξω από το σπίτι του Γαϊτάνου όπου υπεγράφη η συνθήκη των Μουδανιών . Επισκεπτό μαστε και τον Αγ. Γεώργιο που μετατράπη κε σε πολιτιστι κό κέντρο. Ακολουθεί βόλτα στην ελληνική γειτονιά όπου σώζονται πολλά σπίτια από την εποχή των παππούδων μας. Επιστροφή στην Προύσα και επίσκεψη στο Ουλού τζαμί και στην κλειστή αγορά. Ακολουθεί το γεύμα στο ξενοδοχεί ο.

ΗΜΕΡΑ ΠΕΜΠΤΗ. 24/9/2013.
Μετά το πλούσιο πρωινό, επισκεπτό μαστε το μαυσωλείο του Οσμάν και του Ορχάν στους λόφους της Προύσας και εγκαταλεί πουμε την Προύσα για την Απολλωνιά δα λίμνη. Επισκεπτό μαστε τον ναό του Αγ. Παντελεήμ ωνος και κάνουμε μια μικρή βόλτα στα σοκάκια της Απολλωνιά δας. Θαυμάζουμ ε τα τείχη με τις ελληνικές επιγραφές . Αναχωρούμ ε για Λάμψακο. Με το φέρρυ περνάμε στην Καλλίπολη . Μέσω Κεσάνης στα σύνορα και πίσω στη Θεσσαλονί κη και Ν. Τρίγλια.

Η καλή οργάνωση της εκδρομής, το ενδιαφέρο ν των Τριγλιανώ ν αλλά και το πάθος για την αλησμόνητ ή μας πατρίδα που εκπληρώθη κε με την αναζήτησή μας και την παραμονή μας στην Τρίγλια, συνέβαλαν στην επιτυχία της εκδρομής. Όλοι χωρίσαμε με πλατιά χαμόγελα με μια καλή κουβέντα στα χείλη και δώσαμε υπόσχεση να ξανασυναν τηθούμε σύντομα.


Οι ταβέρνες στην περιοχή Κοντοσκάλ ι

Στη Θελογική Σχολή της Χάλκης με τον Μητροπολί τη Προύσης κ. Ελπιδοφόρ ο


Η Αγία Σοφία στη Νίκαια Βιθυνίας

Τα τείχη της Νίκαιας Βιθυνίας


Η πρώτη εικόνα της Τρίγλιας από τη στροφή του δρόμου

Το εσωτερικό της Παντοβασί λισσαςΕκδρομείς στην παραλία της Τρίγλιας

Η Παναγιώτα συγκινημέ νη που βρήκε το σπίτι της φωτογραφί ζεται με τη σημερινή ένοικο του σπιτιούΠερισσότε ρες φωτογραφί ες μπορείτε να δείτε εδώ:
https://www.dropbox.com/sh/tqmvejve0tb6w0k/XEaJajYG9i

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 85
 • Μηνύματα: 291
 • Age: 73
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 95
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Να σαι καλά!
Ταξιδέψαμ ε για λίγο μαζί σας!
Πολύ καλές φωτογραφί ες, ωραίο φως (βοηθούσε και ο καιρός), σωστή γωνία λήψης και 'καδράρισμα' .

Και στα επόμενα!..

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Να είστε καλά και να ξαναπάτε του χρόνου με ακόμα μεγαλύτερ η συμμετοχή πατριωτών .
Ευχαριστο ύμε για την θαυμάσια περιγραφή, που μας οδήγησε έστω και με την σκέψη στα μέρη των προγόνων μας.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 38
 • -Λαμβάνω: 4
 • Μηνύματα: 18
 • Τόπος: San Francisco
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 4
 • Φύλο: Άντρας
Βασίλη,

Ευχαριστο ύμε πολύ για την συλλογή των φωτογραφι ών, καταπληκτ ικές καθώς και η σύντομη αλλά περιεκτικ ή περιγραφή .
Δεν κατάλαβα που είναι ο θολωτός επισκευαζ όμενος χώρος με τα ρούχα των εργατών. Είναι το χαμάμ στην Τρίγλια ή τίποτε άλλο;

Ευχαριστο ύμε και πάλι,
 
Του χρόνου μαζι!

Αλέκος Κοκκινίδη ς, Σαν Φραντζίσκ ο

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Μπράβο, είναι το χαμάμ της Τρίγλιας που τώρα επισκευάζ εται.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal