Συνδεδεμένες εκδηλώσεις

 • Eκδήλωση του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών: 16 Νοέμβριος 2013

Αποστολέας Θέμα: Μια ιστορική και αρχιτεκτονική αποστολή στην Τρίγλια Βιθυνίας  (Αναγνώστηκε 2753 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Ελάτε στην εκδήλωση του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανώ ν στη Θεσσαλονί κη. Θα παρακολου θήσουμε την ομιλία του υπ. διδάκτορα της ιστορίας στο ΑΠΘ κ. Β. Δημητριάδ η με θέμα  Μια ιστορική και αρχιτεκτο νική αποστολή στην Τρίγλια Βιθυνίας, θα ακούσουμε την χορωδία του τοπικού διαμερίσμ ατος Ν.Τρίγλια ς, θα πιούμε μαζί έναν καφέ και θα ανανεώσου με τους δεσμούς μας. Σας περιμένου με όλους τους Τριγλιανο ύς.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 85
 • Μηνύματα: 291
 • Age: 73
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 95
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Αχ!! για όσους δεν μπορούνε να έρθουν τι μπορεί να γίνει;
Να δημοσιεύσ ετε την ομιλία του στο site; Έτσι και αλλιώς, πρέπει να υπάρχει η δουλειά του.

Καλή απόλαυση

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Το Σάββατο, 16η Νοεμβρίου 2013, έλαβε χώρα στην αίθουσα «Προποντίδα», στην Αρετσού της Θεσσαλονί κης η προγραμμα τισμένη εκδήλωση του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν.

Κατά την είσοδο των Τριγλιανώ ν στην εκδήλωση, οι κυρίες του Συλλόγου προσφέραν ε καφέ με κουλουράκ ια και γλυκά.

Ο πρόεδρος του Συλλόγου κ. Σακελλαρί δης, μιλώντας στην κατάμεστη αίθουσα, είπε πως η εκδήλωση δίνει την ευκαιρία να συναντώντ αι οι Τριγλιανο ί της Θεσσαλονί κης και να γνωρίζοντ αι καλύτερα. Μίλησε για τις δραστηριό τητες του Συλλόγου και κάλεσε τους Τριγλιανο ύς να στηρίζουν το Σύλλογο και να συμμετέχο υν στις εκδηλώσει ς του.

Ο κ. Βασίλης Δημητριάδ ης, υποψήφιος διδάκτωρ της Ιστορίας στο ΑΠΘ, μίλησε με θέμα «Μια ιστορική και αρχιτεκτο νική αποστολή στην Τρίγλια της Βιθυνίας» το οποίο αποτελεί και αντικείμε νο του διδακτορι κού του και βρίσκεται σε στάδιο μελέτης και έρευνας. Παρουσίασ ε τα μέχρι στιγμής στοιχεία για την αρχιτεκτο νική της Τρίγλιας καθώς και τους στόχους της εργασίας. Ζήτησε από τους Τριγλιανο ύς να συμμετέχο υν στην διαδικασί α αντιστοίχ ισης των σπιτιών με τα ονόματα των παλαιών ιδιοκτητώ ν. Ο ομιλητής κέρδισε το ακροατήρι ο που τον χειροκρότ ησε θερμα. Ο Σύλλογος δια του γραμματέω ς του απέδωσε αναμνηστι κή πλακέτα για το έργο που επιτελείτ αι και θα συμβάλει κατά την ολοκλήρωσ ή του στην ανάδειξη της πολιτιστι κής κληρονομι άς της Τρίγλιας.

Η εξαιρετικ ή χορωδία του τοπικού διαμερίσμ ατος της Νέας Τρίγλιας, έκλεισε την εκδήλωση με παραδοσια κά τραγούδια με τη συνοδεία αρμονίου. Συγκίνησε τους παραβρισκ όμενους και καταχειρο κροτήθηκε .

Ο Σύλλογος ευχαριστε ί το Ιστορικό Αρχείο Προσφυγικ ού Ελληνισμο ύ (ΙΑΠΕ) για την παραχώρησ η της αίθουσας.


Γενική άποψη της αίθουσας κατά την ομιλία

Ο πρόεδρος παρουσιάζ ει τα μέλη του ΔΣ


Ο γ.γραμματ έας επιδίδει τιμητική πλακέτα
στον ομιλητή κ Β.Δημητρι άδη

Η εξαίρετη χορωδία του τοπικού διαμερίσμ ατος Νέας Τρίγλιας

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Administrator
 • *****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 135
 • -Λαμβάνω: 19
 • Μηνύματα: 477
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
 • Φύλο: Άντρας
Κατ' αρχήν μπράβο για την θαυμάσια εκδήλωση, πάντα τέτοια να έχετε στο ενεργητικ ό σας.

Θα συνεχίσω με μία πρόταση, αν και δεν ξέρω αν βοηθήσει και αυτό διότι απαιτεί την συνεργασί α των νέων με τους γεροντότε ρους.
Αναφέρατε: "Ζήτησε από τους Τριγλιανο ύς να συμμετέχο υν στην διαδικασί α αντιστοίχ ισης των σπιτιών με τα ονόματα των παλαιών ιδιοκτητώ ν."
Δεν γνωρίζω αν υπάρχει κάποιο σχεδιάγρα μμα κάτοψης ή κάτι τέτοιο και σε τι μορφή, αλλά ίσως να μπορούσαμ ε να το βάλουμε εδώ σε μία πρώτη μορφή, ώστε να συμπληρωθ εί και από άλλους πατριώτες και βέβαια με χαρά να το φιλοξενήσ ουμε ολοκληρωμ ένο, όπως και όλη την μελέτη αυτή.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ***
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Ναί υπάρχει κάτοψη του χωριού που την έχει ο ομιλητής και κάποια στιγμή θα μας την δώσει. Επίσης συμφώνησα να συναντηθο ύμε για να μεθοδεύσο υμε καλύτερα τη συγκέντρω ση στοιχείων που αφορούν τα παλιά σπίτια και την αντιστοίχ ισή τους με τους παλιούς ενοίκους τους

alekostriglia

 • Επισκέπτης

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal