Αποστολέας Θέμα: ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ- Η ΡΑΦΗΝΑ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΥΣ- Υπογραφή Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ  (Αναγνώστηκε 2613 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 106
 • -Λαμβάνω: 53
 • Μηνύματα: 784
 • Τόπος: Ραφήνα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
    Το ιστορικό έγγραφο της απαλλοτρί ωσης του κτήματος Ραφήνα για την εγκατάστα ση των προσφύγων από την Τρίγλια της Προποντίδ ας Μ. Ασίας.

            ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ ΩΣ
                                                                                 Αριθμός φύλλου 245 της 31ης Αυγούστου 1923
                                                                                       ΑΠΟΦΑΣΙΣ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣ ΕΩΣ
   Περί απαλλοτρι ώσεως Ιδιοκτησί ας εν θέσει Ραφήνα της Αττικής προς ανασύστασ ιν της εν Μ. Ασία Ελληνικής Κοινότητο ς Τριγλίας (Βιθυνίας)
   Προς ανασύστασ ιν της άλλοτε εν Μικρά Ασία Ελληνικής κοινότητο ς Τριγλίας (Βιθυνίας), επιτρέπομ εν την αναγκαστι κήν απαλλοτρί ωσιν της εν Ραφήνα Αττικής, ιδιοκτησί ας Αλεξάνδρο υ Σκουζέ, απαρτιζόμ ενης εκ δάσους, καλλιεργο υμένου, γαιών, αμπελώνων, οικιών και λοιπών εγκαταστά σεων, μη συμπεριλα μβανομένω ν δε των εν ταις περιφερεί αις Πικέρμι και Ντράφι κτημάτων, ως και των υπό εμφύτευσι ν τελουσών εκτάσεων του κτήματος.
   Άπασα η απαλλοτρι ουμένη αυτή ιδιοκτησί α περιέρχετ αι εις την κυριότητα του Ελληνικού Δημοσίου προ πάσης αποζημιώσ εως άμα τη δημοσιεύσ ει της παρούσης ημών αποφάσεως και θεωρείται ως συγχρόνως συντελεσθ είσα η κατάληψης αυτής και εγκατάστα σης του Δημοσίου εις την νομήν εφαρμοζομ ένου κατά τα λοιπά αναλόγως δια την συναφή διαδικασί αν απαλλοτρι ώσεως αποζημιώσ εως, παραχωρήσ εως και διανομής του από 6 Ιουλίου 1923 Ν. Διατάγματ ος «περί αγροτικής εγκαταστά σεως προσφύγων».
   Η απαλλοτρί ωσης του δάσους Ραφήνα θα είναι μαζική, συμφώνως προς απόφασιν ειδικής Επιτροπής, λαμβανομέ νου υπ' όψει των αναγκών των εγκαταστα θησομένων κατά τα μεταγενεσ τέρως κανονισθη σόμενα.

                                            Εν Αθήναις τη 31 η Αυγούστου 1923
                                                              Ο Αρχηγός
                                                           Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

(Από το αρχείο του Στάθη Δημητρακο ύ).

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 0
 • -Λαμβάνω: 85
 • Μηνύματα: 291
 • Age: 73
 • Τόπος: Πάτρα
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 95
 • Φύλο: Γυναίκα
 • Γονείς: Στράτος & Γεωργία Μυτιληναίου/ Πιστικίδου
Κανείς δεν μπορεί να αντισταθε ί στη γοητεία του πραγματικ ού κειμένου με τις σχετικές υπογραφές και «βούλες» του, την καθαρεύου σα του, τις βαρείες και περισπωμέ νες του.
http://www.et.gr/idocs-nph/search/fekForm.html#results

Ένα Βασιλικό Διάταγμα (Φύλο Εφημερίδα ς της Κυβερνήσε ως –ΦΕΚ 165 της 21-6-23) απαλλοτρι ώνεται το αγρόκτημα «Ραφήνα» για αποκατάστ αση ακτημόνων καλλιεργη τών.


Και με μια απόφαση της «Επανάστασης Πλαστήρα» στις 31 Αυγούστου 1923 (ΦΕΚ 245) η ήδη απαλλοτρι ωμένη έκταση, παραχωρεί τε στους Τριγλιανο ύς για να «ανασυσταθεί η Ελληνική κοινότητα της Τρίγλιας (Βιθυνίας) από τη Μ. Ασία».
 

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal