Αποστολέας Θέμα: ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ  (Αναγνώστηκε 2494 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 784
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ
« στις: 30 Νοέμβριος 2011, 05:29:59 μμ »
ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΣΤΑΥΡΙΔΗΣ

Ο Δημοσθένη ς Σταυρίδης γεννήθηκε στην Τρίγλια και σπούδασε στην Αθήνα. Διεύθυνε τα σχολεία της Τριγλίας αρκετά χρόνια κι ύστερα μετατέθηκ ε στη Σιγή, στην Προύσα, στις Κυδωνίες (Aϊβαλί), στην Μυτιλήνη και, τέλος, στην Κωνσταντι νούπολη, όπου δίδαξε στη Μαράσλειο Σχολή.
Ο Δημοσθένη ς Σταυρίδης ήταν γιος του παπά-Σταύρου και ο παπά-Σταύρος γιος του Καπετάν Σάββα Μπαχάρογλ ου. Αλλά με τον παπά-Σταύρο το επώνυμο Μπαχάρογλ ου άλλαξε και έγινε Παπασταύρ ος ή Παπασταύρ ης και κατέληξε στο Σταυρίδης, που υιοθετήθη κε από τον Δημοσθένη Σταυρίδη και τον αδελφό του Δημήτριο, επίσης καθηγητή στη Θεολογική Σχολή  Χάλκης.

Η οικογένει α Μπαχάρογλ ου που κατέληξε να λέγεται Σταυρίδη είχε πολύ βαθιές Τριγλιανέ ς ρίζες. Oι αδελφοί Σταυρίδη (Δημοσθένη ς και Δημήτριος), στα τελευταία προ του διωγμού χρόνια, απομακρύν θηκαν κάπως από την Τρίγλια εξαιτίας της ενασχόλησ ης τους με τα γράμματα και  τους διορισμού ς τους σε μακρινούς τόπους. Δεν έπαψαν όμως ποτέ να αισθάνοντ αι Τριγλιανο ί και να επισκέπτο νται τακτικά την Τρίγλια, στην οποία, άλλωστε διατηρούσ αν τα πατρικά τους κτήματα.
Ο Δημοσθένη ς Σταυρίδης απέκτησε τρεις γιους, τον Σταύρο, τον Γιώργο και τον Αρίωνα. Οι γιοι του Δημοσθένη Σταυρίδη, ύστερα από τις γυμνασιακ ές τους σπουδές στην Προύσα, όπου δίδασκε και ο πατέρας τους, πήγαν στη Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Πόλη. Ο Σταύρος κι ο Γιώργος σπούδασαν εμπορικά, ενώ ο Αρίων ήρθε στην Αθήνα και σπούδασε Νομικά στο Πανεπιστή μιο.
Μόλις αποφοίτησ ε ο Γεώργιος Σταυρίδης, νεότατος το 1910, ασχολήθηκ ε με τα ασφαλιστι κά και πολύ γρήγορα ιδρύθηκε ο Ασφαλιστι κός Οίκος Αφών Σταυρίδη που μεταφέρθη κε στην Αθήνα. Δραστήριο ι, πολύγλωσσ οι και ευγενέστα τοι, είναι από τους πρώτους που ίδρυσαν Ασφαλιστι κή Εταιρεία,  συνεργάστ ηκαν με κολοσσιαί ες ξένες Εταιρείες και έγιναν γρήγορα γνωστοί, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό . Επικεφαλή ς της εταιρείας ήταν ο Γεώργιος Σταυρίδης, που ήταν αυθεντία στα ασφαλιστι κά. Οι επιχειρήσ εις και ο καλός τους χαρακτήρα ς τους εξασφάλισ αν γνωριμίες με πολιτικού ς κύκλους και παράγοντε ς της κοινωνική ς ζωής. Ο Γεώργιος Σταυρίδης είναι ο πρώτος που εξέδωσε περιοδικό στην Αθήνα με ασφαλιστι κά θέματα. Τα γραφεία τους βρίσκοντα ν στην οδό Γεωργίου Σταύρου 2, απέναντι από την Εθνική Τράπεζα στο κέντρο της Αθήνας.

Τα παιδιά του Δημοσθένη Σταυρίδη μετά τη Μικρασιατ ική Καταστροφ ή ενδιαφέρθ ηκαν για την  απαλλοτρί ωσή του γνωστού κτήματος  Σκουζέ  Ραφήνα – Πικέρμι και την εγκατάστα ση σ’ αυτό  των Τριγλιανώ ν. Η φιλοδοξία τους ήταν να φέρουν όλους τους Τριγλιανο ύς στην Αττική, να ξαναριζώσ ουν όλοι οι Τριγλιανο ί σ’ ένα καινούριο τόπο, που είχε πολλές ομοιότητε ς με την χαμένη πατρίδα: θάλασσα, ελιές, αμπέλια και να φτιάξουν μία καινούρια Τρίγλια, πολύ κοντά στην πρωτεύουσ α. Ένα ωραίο όνειρο που πραγματοπ οιήθηκε μόνο το μισό. Είναι πάρα πολλά τα όσα προσέφερα ν οι γιοι του Δημοσθένη Σταυρίδη, για τους Τριγλανού ς της Ραφήνας. Ο Τριγλιανό ς φιλόλογος και ιστορικός συγγραφέα ς Τρύφων Ευαγγελίδ ης (1863-1941) στο βιβλίο του «Βρύλλειο Τρίγλεια», Αθήναι 1934 γράφει: «Και δια μεν τον συνοικισμ όν της Ραφήνας τα μέγιστα συνετέλεσ αν οι εν Αθήναις διαμένοντ ες αδελφοί Γεώργιος Σταύρος και Αρίων Σταυρίδαι, υιοί του καλού πρώτου διδασκάλο υ μου αοιδίμου Δημοσθένο υς Σταυρίδου (Παπασταύρ ου), δια δε τον συνοικισμ όν Νέας Τριγλείας ο πρόεδρος  της των Τριγλιανώ ν προσφύγων επιτροπής σεβασμιώτ ατος Καμπανίας τότε (νυν Σισανίου ) κ. Διόδωρος Κάρατζης, εργασθέντ ος προς τούτο εκθύμως και του ήδη αποθανόντ ος Τριγλειαν ού γεωπόνου Παπάζη».       
Η Ραφήνα σε ένδειξη ευγνωμοσύ νης για τους Τριγλιανο ύς αδελφούς Σταυρίδη, που συνέβαλλα ν στην εγκατάστα ση και την αποκατάστ αση των Τριγλιανώ ν στη Ραφήνα, έδωσε σε οδό του Συνοικισμ ού της πόλης το  όνομα «Οδός Δημοσθένο υς Σταυρίδη»  σ’ ένα δρόμο της Κοινότητα ς.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal