Αποστολέας Θέμα: Νέο Διοικητικό Συμβουλίου  (Αναγνώστηκε 2241 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

alekostriglia

  • Επισκέπτης
Νέο Διοικητικό Συμβουλίου
« στις: 01 Ιούνιος 2009, 02:50:02 μμ »


Ο Σύλλογος των Απανταχού Τριγλιανώ ν ιδρύθηκε το 1961 με έδρα τη Θεσσαλονί κη.
Το 1975 ίδρυσε δύο Παραρτήμα τα στην Τρίγλια και στη Ραφήνα Αττικής.
Με τις δωρεές των ευεργετών μελών του Συλλόγου πραγματοπ οιήθηκαν έργα τα οποία απολαμβάν ουμε εμείς οι νεότεροι Τριγλιανο ί μέχρι σήμερα όπως:
-Οι προτομές του Αγίου Χρυσοστόμ ου Σμύρνης και του ευεργέτη των Τριγλιανώ ν Φίλιππο Καβουνίδη .
-Η πρώτη Φιλαρμονι κή της Τρίγλιας με 42 όργανα.
Δανειστικ ή Βιβλιοθήκ η.
-40 Στολές για τον Πολιτιστι κό Σύλλογο καθώς και επίπλωση του Συλλόγου.
-Το "Τσακώνειο" Νηπιαγωγε ίο από την πατριώτισ σα Αγγελική Τσάκωνα.

-Η παιδική χαρά στη Ν. Τρίγλια
-Ο Δρόμος που οδηγεί στην παραλία Ν. Τρίγλιας
-Δωρεές χρηματικέ ς στην τότε Κοινότητα, στο Πνευματικ ό Κέντρο, στο Αγροτικό Ιατρείο, στο Δημοτικό Σχολείο της Τρίγλιας.
Το 1995 ολοκληρώθ ηκε με έσοδα εξ ολοκλήρου του Συλλόγου (των μελών και δωρητών) το Πολιτιστι κό Κέντρο του Συλλόγου 340 τ.μ. με αίθουσα διαλέξεων, Λαογραφικ ό Μουσείο, γραφείο, Δανειστικ ή Βιβλιοθήκ η.
Σήμερα στο Σύλλογο λειτουργε ί χορευτικό τμήμα γυναικών και παιδική χορωδία τα οποία συμμετέχο υν σε εκδηλώσει ς του Συλλόγου και γενικότερ α του Δήμου.
Η Κεντρική εκδήλωση του Συλλόγου είναι τα "Χρυσοστόμ ια" στη μνήμη του Αγίου Χρυσοστόμ ου Σμύρνης, Χριστουγε ννιάτικες εκδηλώσει ς, η κοπή της Πρωτοχρον ιάτικης πίτας και ο χορός του Συλλόγου, η ετήσια επίσκεψη και λειτουργί α της Παντοβασι λίσσης στην Παλιά Τρίγλια της Μ. Ασίας και πλήθος άλλων εκδηλώσεω ν που προκύπτου ν κατά τη διάρκεια του έτους.

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩ Ν (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ)
Πρόεδρος Κοτζάστρα τη Ντίνα 6974 341123 237305147 4
Αντιπρόεδ ρος Καμίνη- Καρδόγερο υ Αντωνία 237305186 7
Γραμματέα ς Κυπριώτης Χριστόφορ ος 6977 130 068
Ταμίας Μπαμπαροξ ής Σταύρος 6973 326 028
Μέλη Παπαλεωνί δας Λεωνίδας, Μαμελετζή Ευαγγελία, Ραχμανίδη ς Κων/νος και Σαμαράς Νικόλαος
(Τηλέφωνο Συλλόγου 23730 51105)Εγινε συγκρότησ η σε σώμα του νέου Δ.Σ ως εξής:

Πρόεδρος: Κοκκινίδης Αλέξανδρο ς
Αντιπρόεδ ρος: Κοτζάστρατη Αθανασία.
Γ.Γ Φουντούλη Δέσποινα Κοκκαλά.
Ταμίας:Βαλέρια Κοντοπούλ ου.
Έφορος Δημ.Σχέσε ων:Ανθούλα Αγεριάδου.
Μ.ελος: Σακελαρίδ ης Βασίλης (Υπεύθυνος εφημερίδα ς)
Μέλος Δ.Σ:Ελένη Καραγιάνν η.
Αναπληρωμ ατικά Μέλη:Γκίκογλου Νίκη, Κυπριώτη Πέρσα.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal