Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ελεύθερος Χώρος με διάφορα θέματα των Μελών μας. => Τριγλιανές κουβεντούλες. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 18 Απρίλιος 2018, 10:06:19 μμ

Τίτλος: Τριγλιανό Χρονικό, η αλληλογραφία του Α. Μουμτζή
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Απρίλιος 2018, 10:06:19 μμ

Ενάμιση χρόνο πριν ο Βασίλης έβαλε το βιβλίο με τα γράμματα του Μουμτζή στο φόρουμ. Από τη μια ο υπολογιστ ής που με κουράζει από την άλλη η καθαρεύου σα με ξένισε του έριξα μια ματιά και το άφησα. Όταν όμως είδα το βιβλίο, έπεσα με τη μούρη. Με τράβηξε η ομορφιά της γλώσσας του και η ιστορία με την πλημμύρα του Μάιου 1907 μου έδωσε την ιδέα για ένα «τοπογραφικό» του χωριού.
Όπως γράφει ο Μουμτζής, για την ακρίβεια ήταν «τυφών μετά σίφωνος του μεγίστου μεγέθους και διαρραγέν τος επί των ορέων μας τα ύδατα κατήλθον εντός ολίγου προξενήσα ντα πλημμύραν». Πρωτοφανή ς καταστροφ ή, σχεδόν τρία μέτρα ύψος νερού γκρέμισε σπίτια, πλημμύρισ ε μαγαζιά και παρέσυρε τις σοδειές και τα ζώα, που ήταν στα ισόγεια, από το Σεργί (ξέρει κανείς που ακριβώς ήταν), το Ντερέ και τους διπλανούς δρόμους, μέχρι και τη θάλασσα.

Το σπίτι του Μουμτζή, είναι το πιο πολύ-φωτογραφισμένο σπίτι της Τρίγλιας! Σχεδόν το σύμβολο της! Το γνωστό σπίτι με τις τρεις όψεις, που μοιάζει με αναστραμμ ένη πυραμίδα. Όλοι απορούμε πως ισορροπεί!!
Σκεφτείτε ότι στο σπίτι αυτό, κατά τη διάρκεια της πλημμύρας, γκρεμίστη κε η μισή τζαμαρία, από τη πλευρά του μικρού δρόμου (στα δεξιά της φωτογραφί ας),. Το νερό παρέσυρε όλα τα πράγματα του καφενείου . Το σπίτι όμως έμεινε όρθιο, προς έκπληξη όλων, όμως αναφέρει και ο Μουμτζής!

Περιμένου με τη βοήθεια σας, για να συμπληρώσ ουμε τις θέσεις των σπιτιών σας.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F94-180418215152.jpeg&hash=03a73d3bcf87389a85c005829f4eec404d548b44)
Το σπίτι του Μουμτζή στη Παλιά Τρίγλια (φωτο από το internet)
Στο τριώροφο, έμενε η κόρη του Ειρήνη, σύζυγος του Αποστόλη Παλληκαρά, που είχε καφενείο το ισόγειο του σπιτιού. Στο πράσινο σπίτι δίπλα, έμενε η άλλη του κόρη, η Μαριάνθη με τον άντρα της Δημήτρη Νικολάκογ λου. Στο ροζ σπίτι (της φωτογραφί ας) έμενε η Θεοκτίστη να, δίπλα η Κούρτενα και το τελευταίο προς την θάλασσα (το άσπρο με τα μπλε παράθυρα) ήταν του Φέση.
Δεξιά, φαίνονται τα σπίτια των Μαριγώ, Θωμίδου και Κιούρζη.
Τίτλος: Απ: Τριγλιανό Χρονικό, η αλληλογραφία του Α. Μουμτζή
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Μάιος 2018, 08:00:02 πμ
Συγχαρητή ρια για το θέμα και περιμένω με αγωνία να παραλάβω αντίτυπο του Χρονικού, από τον κ. Κουκή, για να το διαβάσω.

Θέλω να προσθέσω μια πληροφορί α που αφορά στον Αλεξ. Χρ. Μουμτζή και συγκεκριμ ένα, την ανάληψη των καθηκόντω ν του, ως Γραμματέα της Κοινότητα ς, την 5.9.1897, σύμφωνα με τη σχετική πράξη, στη σελίδα 331, του Κώδικα Προικοσυμ φώνων 424, που περιλαμβά νει την περίοδο 12.1.1877-18.4.1898, σε αντικατάσ ταση του μέχρι τότε Γραμματέα Απ. Κ. Τακά. Όπως είναι γνωστό, οι 4 διασωθέντ ες Κώδικες της Τρίγλιας, φυλάσσοντ αι στα Γενικά Αρχεία του Κράτους.
Τίτλος: Απ: Τριγλιανό Χρονικό, η αλληλογραφία του Α. Μουμτζή
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 18 Μάιος 2018, 10:45:34 πμ
Συμπληρωμ ατικά, Ο Αλέξανδρο ς Χριστοφόρ ου Μουμτζής αποφοίτησ ε από τη Μεγάλη του Γένους Σχολή το 1894 και στους μαθητές που "υπέστησαν τας απολυτηρί ους αυτών εξετάσεις αξιωθέντε ς του νενομισμέ νου πτυχίου", επί Οικουμενι κού πατριάρχο υ Νεοφύτου Η', Σχολαρχού ντος του Αρχιμ. Μ. Κλεοβούλο υ, αναφέρετα ι στο στίχο 17 ο

Αλέξανδρο ς Χριστοφορ ίδης εκ Τργλίας

προφανώς, από λάθος αναγραφής του πατρωνύμο υ του.

Πηγή
 http://anthemion.phs.uoa.gr/anthem/Anthemion2/Megali%20tou%20Genous%20Sxoli/MGS%2011/index.php?newGD&slides&52
Τίτλος: Απ: Τριγλιανό Χρονικό, η αλληλογραφία του Α. Μουμτζή
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Μάιος 2018, 06:32:17 μμ
Διαβάζοντ ας την έντυπη έκδοση έκδοση του βιβλίου "Τριγλιανό Χρονικό", που παρέλαβα σήμερα από τον ευγενέστα το κ. Γιώργο Κική, θέλω να διορθώσω το προηγούμε νο μήνυμα, σχετικά με το επώνυμο "Χριστοφορ ίδης" του Αλέξανδρο υ Μουμτζή, με το οποίο αναγράφετ αι στους απόφοιτου ς του 1894 της Μεγάλης του Γένους Σχολής, αφού στην ΕΙΣΑΓΩΓΗ (σελ. 15) ο συγγραφέα ς Ανδρέας Χελιώτης αναφέρει:

"Ο Αλέξανδρο ς Μουμτζής, αρεσκόμεν ος να αποκαλείτ αι και Χριστοφορ ίδης, τουτέστιν γυιός του Χριστοφόρ ου, αφού παρακολού θησε στην Τρίγλια το Δημοτικό και το Ελληνικό Σχολείο, εφοίτησε στην Μεγάλη του Γένους Σχολή στην Κων/πολη".
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal