Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Συγγραφείς και βιβλία για την Τρίγλια => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 17 Μάρτιος 2020, 07:27:45 μμ

Τίτλος: Τριγλιανά Λαογραφικά. Από τη Παλιά Τρίγλια της Προποντίδας και το ρίζωμα στη Νέα
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Μάρτιος 2020, 07:27:45 μμ
Τριγλιανά Λαογραφικ ά. Από τη Παλιά Τρίγλια της Προποντίδ ας και το ρίζωμα στη Νέα Τρίγλια της Χαλκιδική ς

του Σταύρου Μαργαρίτη


Επιλογή-Επιμέλεια-Σχόλια -Γλωσσάρι: Στάθη Χρ. Δημητρακο ύ
Έκδοση: Σύλλογος Απανταχού Τριγλιανώ ν, Θεσσαλονί κη 2002


Το 2002 ο Στάθης Δημητρακό ς, με σκοπό τη διάσωσή τους, επιμελήθη κε τα κείμενα που είχε κατά καιρούς δημοσιεύσ ει ο Σταύρος Μαργαρίτη ς στα Τριγλιανά Νέα. Τα
μετέφερε σε ηλεκτρονι κή μορφή και με την οικονομικ ή βοήθεια του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν, τυπώθηκε στη Θεσσαλονί κη το βιβλίο αυτό.

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F94-170320181558.jpeg&hash=d6bf65dc9988d5c23a472d0c9c6d09035d669930)

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F94-170320181809.jpeg&hash=a9b007c843a3d2d41872579d006c656c3ea8ca9c)

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal