Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Ραφηνιώτικα Νέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 26 Φεβρουάριος 2021, 06:30:51 μμ

Τίτλος: ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 26 Φεβρουάριος 2021, 06:30:51 μμ
                                                         ΑΠΟΓΡΑΦΕΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΡΑΦΗΝΑΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ
Το 2021 είναι έτος γενικής  απογράφης πληθυσμού -κατοικιών όχι μόνο για την Ελλάδα αλλά  και για όλα τα κράτη -μέλη της Ε.Ε ως μέλη του Ευρωπαϊκο ύ Στατιστικ ού Συστήματο ς. Η απογραφή του γενικού πληθυσμού υπολογίζε ται να πραγματοπ οιηθεί το φθινόπωρο ,που οι συνθήκες μάλλον εκείνη την χρονική περίοδο θα είναι καλύτερες . Η φετινή απογραφή θα είναι η  8η μεταπολεμ ικά. Μετά την Μικρασιατ ική καταστροφ ή και την εγκατάστα ση των προσφύγων, η πρώτη απογραφή έγινε το 1928. Πριν  είχε γίνει το 1920 και μετά το1940. Από το1940 οι  απογραφές έγιναν ανά 10ετια [1951,1961,1971,1981,1991,2001,2011].

Απογραφή  1928 [15-16.5.1928]
Ραφήνα
(Κοινότης Τρίγλιας Αττικοβοι ωτίας) 1.136 κάτ.   
Τρίγλια    832 κάτοικοι            
‘Όρμος Ραφήνας  304 κάτ.

Νέα  Τριγλια Χαλκιδική ς
 1928 Σουφλάρι 1067  κάτοικοι
Άνδρες 527, Θήλεις 537


Απογραφή 1940 [16.10.1940]

Κοινότης Ραφήνας 1542 κάτ.
Άνδρες 908,Θηλεις 634
Ραφήνα ,η  1.446 κάτ.
Άνδρες 841,Θηλεις 605 
Σανατόριο ,το Νταού Πεντέλης 96 κάτ.
Άνδρες 67, Θήλεις 29

Κοινότης Ν.Τρίγλια ς 1.526 κάτ.
Άνδρες 768 , Θήλεις, 758

 Απογραφή 1951  [ 7.4.195Ι].

Κοινότης Ραφήνας 1833 κάτ.
Ραφήνα, η  1.269 κάτ.
Διασταύρω ση, ή Ραφήνας  416 κάτ.
Σανατόριο, το Νταού Πεντέλης 148 κάτ.

Κοινότης Ν. Τρίγλιας 1.693 κάτ.
Νέα Τρίγλια, η 1.693 κάτ.

Απογραφή 1961[19.3.1961]

Κοινότης  Ραφήνας 2.137 κάτ.
Ραφήνα, η 1.377 κάτ.
Διασταύρω ση ,η 632 κάτ.
Κάβος ,ο 48 κάτ.
Κόκκινο Λιμανάκι, το 28 κάτ.
Σανατόριο Νταού Πεντέλης, το 52 κάτ.
 
Κοινότης Ν. Τρίγλιας 1912 κάτ.
Ν. Τρίγλια, η  1.864 κάτ.
Μικράλωνα , τα 48 κάτ.

Απογραφή 1971[14.3.1971]

Κοινότης Ραφήνας 2. 674 κάτ.
Ραφήνα ,η   2.527κατ
Σανατόριο Νταού Πεντελης,το147

Κοινότης Ν. Τρίγλιας 2090 κατ.
Ν. Τριγλια,η 2090 κάτ.

Απογραφή 1981 (5.4.1981)

Κοινότητα Ραφήνας 4.994 κάτ.
Ραφήνα, η  4.984 κάτ.
Καλλιτεχν ούπολη, η 10 κάτ.

Κοινότητα Ν. Τρίγλιας  2.316 κάτ.
Ν. Τρίγλια, η 2.311 κάτ.
Παραλία Ν. Τρίγλιας, η  5 κάτ.

Απογραφή 1991[17.3.1991]

Κοινότητα Ραφήνας 8.611κατ.
Ραφήνα, η 7.752 κάτ.
Καλλιτεχν ούπολη 329 κάτ.
Νέος Βουτζάς, ο  530κατ.
   
Κοινότητα Ν.Τρίγλια ς 2.657 κάτ.
Ν. Τρίγλια η 2.633 κάτ.
Παραλία  Ν. Τρίγλιας 42κατ.

Απογραφή 2001 [18.3.2001]

 Από το 1994 η Κοινότητα Ραφήνας αναδείχθη κε σε Δήμο και παρέμεινε ανεξάρτητ ος μέχρι το 2011.
Δήμος Ραφήνας 11.909 κάτ.
Δ.δ  Ραφήνας 11.909 κάτ.
Ραφήνα, η  11.352κάτ .
Καλλιτεχν ούπολη ,η  557 κάτ.
.
Δήμος Τρίγλιας  5888 κάτ.

Από το 1999 η Κοινότητα Ν. Τρίγλιας εντάχθηκε στον ομώνυμο Δήμο Τρίγλιας Χαλκιδική ς
Ο Δήμος Τρίγλιας ήταν δήμος του νομού Χαλκιδική ς, που συστάθηκε με το πρόγραμμα Καποδίστρ ιας από τη συνένωση παλαιότερ ων Κοινοτήτω ν της περιοχής της Νέας Τρίγλιας, που αποτέλεσα ν τα Δημοτικά διαμερίσμ ατα του δήμου. Λειτούργη σε την περίοδο 1999-2010, οπότε και καταργήθη κε.
 Ο Δήμος Τρίγλιας είχε πληθυσμό 5.888 κατοίκους, με βάση την απογραφή πληθυσμού του 2001. Έδρα του Δήμου ήταν η Νέα Τρίγλια.
Στον Δήμο Τρίγλιας περιλαμβά νονταν:
Δ.δ. Νέας Τρίγλιας [ 2.946 ]
 Νέα Τρίγλια, η [ 2.905 ]
 Παραλία Νέας Τρίγλιας,η [ 41 ]
Δ.δ. Ελαιοχωρί ων -- τα Ελαιοχώρι α [ 295 ]
Δ.δ. Κρήνης -- η Κρήνη [ 497 ]
Δ.δ. Νέας Τένεδου -- η Νέα Τένεδος [ 355 ]
Δ.δ. Νέων Πλαγίων [ 1.433 ]
τα Νέα Πλάγια [ 1.249 ]
το Μετόχι [ 184 ]
Δ.δ. Πετραλώνω ν -- τα Πετράλωνα [ 362]


Απογραφή  2011  [10-24.5.2011]

Με το πρόγραμμα Καλλικράτ ης  ο Δήμος Ραφήνας ενώθηκε το 2011 με την όμορη Κοινότητα Πικερμίου σε ενιαίο Δήμο Ραφήνας- Πικερμίου
Με την εφαρμογή του Προγράμμα τος Καλλικράτ ης, ο Δήμος Τρίγλιας  εντάχθηκε στον νέο Δήμο Νέας Προποντίδ ας.
Δήμος Ραφήνας Πικερμίου Έδρα: Ραφήνα[/b  ] 20.044
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΙΚΕΡΜΙΟΥ   7.054
Δημοτική Κοινότητα Πικερμίου   7.054
Διώνη, η   2.084
Ντράφι, το   2.987
Πικέρμι, το   1.983
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΑΦΗΝΑΣ   12.990
Δημοτική Κοινότητα Ραφήνας   12.990
Καλλιτεχν ούπολη,η   928
Ραφήνα, η   12.Ο72
   

Δήμος Νέας Προποντίδ ας Έδρα: Ν.Μουδανι ά  37.534
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤ ΕΙΑΣ   11.837
Δημοτική Κοινότητα Νέας Καλλικράτ ειας   7.418
Νέα Καλλικράτ εια, η   7.418
Τοπική Κοινότητα Αγίου Παύλου   1.328
Άγιος Παύλος, ο   479
Νέα Ηράκλεια, η   849
Τοπική Κοινότητα Λακκώματο ς   1.183
Λάκκωμα, το   1.183
Τοπική Κοινότητα Νέας Γωνιάς   455
Νέα Γωνιά, η   440
Νεοχωράκι, το   15
Τοπική Κοινότητα Νέων Σιλάτων   1.453
Νέα Σίλατα, τα   785
Ροδόκηπος, ο   61
Σωζόπολη, η   607
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ   19.627
Δημοτική Κοινότητα Νέων Μουδανιών   9.892
Νέα Μουδανιά, τα   9.892
Δημοτική Κοινότητα Σημάντρων   2.402
Σήμαντρα, τα   2.402
Τοπική Κοινότητα Αγίου Μάμαντος 1.057
Άγιος Μάμας, ο   835
Παπά Αλώνι, το   9
Πόρτες, οι   213
Τοπική Κοινότητα Αγίου Παντελεήμ ονος 234
Άγιος Παντελεήμ ων, ο   234
Τοπική Κοινότητα Διονυσίου   1.231
Διονυσίου, ο   485
Μουριές, οι   72
Παραλία Διονυσίου, η   674
Τοπική Κοινότητα Ζωγράφου 321
Ζωγράφου, ο   321
Τοπική Κοινότητα Νέας Ποτειδαία ς 1.557
Νέα Ποτείδαια, η  1.557
Τοπική Κοινότητα Πορταριάς   1.247
Παραλία Πορταριάς, η   63
Πορταριά, η   1.184
Τοπική Κοινότητα Φλογητών 1.686
Φλογητά, τα   1.686
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΓΛΙΑΣ   6.070
Δημοτική Κοινότητα Νέας Τρίγλιας  3.112
Νέα Τρίγλια, η   3.075
Παραλία Νέας Τρίγλιας, η   37
Τοπική Κοινότητα Ελαιοχωρί ων   342
Ελαιοχώρι α, τα   342
Τοπική Κοινότητα Κρήνης   462
Κρήνη, η   462
Τοπική Κοινότητα Νέας Τενέδου   310
Νέα Τένεδος, η   310
Τοπική Κοινότητα Νέων Πλαγίων   1.481
Μετόχι, το   257
Νέα Πλάγια, τα   1.224
Τοπική Κοινότητα Πετραλώνω ν   363
Πετράλωνα, τα         363

Απογραφή 1920 [18.12.1920  ]πριν την Μικρασιατ ική καταστροφ ή

Το 1920 η Ραφήνα, με το αρχαίο όνομα του δήμου Αραφήν, ανήκε ως οικισμός στην Κοινότητα Σπάτων, όπως και το Πικέρμι.
Αραφήν Άνδρες 115 ,Θήλεις 21 σύνολο 136 κάτ.
Πικέρμι Άνδρες 127 ,Θήλεις 121 σύνολο 248 κάτ.
Ο οικισμός Σουφλάρι της Χαλκιδική ς αναφέρετα ι ως οικισμός της Κοινότητα ς Πορταριάς .
Σουφλάρι Άνδρες 143, Θήλεις 133  σύνολο 276 κάτ.

Υ.Γ: Η ανάλυση των στατιστικ ών δεδομένων των δύο νέων πατρίδων των Τριγλιανώ ν έχει τεράστιο ιστορικό και κοινωνικό ενδιαφέρο ν.

Στάθης Δημητρακό ς


Πηγές:1. Ε.Ε.Τ.Α.Α . Α.Ε (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚ ΗΣΗΣ)
ΦΕΚ ΑΠΟΓΡΑΦΩΝ (1879-2011) – (ΠΡΑΓΜΑΤΙΚ ΟΣ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ)
2. Μιχαήλ Σταματελά τος, Φωτεινή Βάμβα-Σταματελάτου «Γεωγραφικό Λεξικό της Ελλάδας»,
Ειδική Έκδοση για την εφημερίδα  ¨ Το Βήμα».
3. Μεγάλη Εγκυκλοπα ίδεια «Υδρία».
4. Εγκυκλοπα ίδεια «Νέα Δομή».

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal