Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Η Ιστορία των Προγόνων μας. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Ευγενία Μυτιληναίου στις 13 Ιούνιος 2021, 01:25:55 μμ

Τίτλος: Η Οικία της οικ. Καλαφάτη, πατρική οικία του Μητροπολίτη Χρυσόστομου Σμύρνης
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 13 Ιούνιος 2021, 01:25:55 μμ

Οικία της οικογένει ας του Μητροπολί τη Χρυσόστομ ου Καλαφάτη στη Τρίγλια.Μια παλιά όμορφη φωτογραφί α από μια Τρίγλια που δεν υπάρχει πιά. Τυχεροί, όσοι πήγαν νωρίς, στις αρχές της δεκαετίας του 70 και την βρήκαν όπως περίπου την άφησαν οι παππούδες μας.
Μια φωτογραφί α που μας έδωσε ο Βασίλης Σακελλαρί δης (από χρόνια συλλέκτης φωτογραφι ών  και όποιας πληροφορί ας σχετικά με την Τρίγλια), που τη εντόπισε στο σύλλογο την Ν. Τρίγλιας, που δεν μπορούσαμ ε να αναγνωρίσ ουμε το δρόμο για πολύ καιρό, αποδείχτη κε χρυσάφι!
Στη φωτογραφί α είναι η Egri Sokak, που είναι ο πρώτος δρόμος πριν την παραλία, δεξιά, όπως κατεβαίνο υμε προς τη θάλασσα. Η μεγάλη λευκή οικία (σημειωμέν η με τον αριθμό 1) είναι η οικία της οικογένει ας Καλαφάτη, δηλαδή η πατρική οικία του Μητροπολί τη Χρυσόστομ ου. Στο βάθος, υπάρχει ένα μικρό δρομάκι (Kucuk Yali Sokak) που βγάζει στην παραλία. Με 1, σημειώνετ ε η περίφραξη του κήπου τους.
(https://www.triglianoi.gr/gallery/94-130621125223.jpeg)Η μεγάλη λευκή οικία (σημειωμέν η με τον αριθμό 1) είναι η οικία της οικογένει ας Καλαφάτη, δηλαδή η πατρική οικία του Μητροπολί τη Χρυσόστομ ου.
Η θέση της στο χάρτη σημειώνετ ε επίσης με τον αριθμό 1.
(https://www.triglianoi.gr/gallery/94-130621131518.jpeg)Το 2014 ο Σύλλογος της Ν Τρίγλιας έκανε μία εκδρομή στην Τρίγλια. Η τότε πρόεδρος του Συλλόγου η κ. Παρασκευά περιγράφε ι τον τρόπο εντοπισμο ύ της οικίας Καλαφάτη. Δυστυχώς, τότε είχε ήδη κτιστεί ένα μεγάλο τσιμεντέν ιο κτήριο. (https://triglianoi.gr/index.php?topic=1074.0 (https://triglianoi.gr/index.php?topic=1074.0))
(https://www.triglianoi.gr/gallery/1-110214182610.jpeg)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal