Αποστολέας Θέμα: Ευχές και μήνυμα για το νέο έτος 2014  (Αναγνώστηκε 1362 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Administrator
  • *****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 135
  • -Λαμβάνω: 19
  • Μηνύματα: 477
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 27
  • Φύλο: Άντρας
Ευχές και μήνυμα για το νέο έτος 2014
« στις: 29 Δεκέμβριος 2013, 08:25:54 μμ »
Ένας ακόμα νέος χρόνος έρχεται, αναλαμβάν οντας τα σκήπτρα, θέλοντας να δείξει κάτι διαφορετι κό από τον προηγούμε νο, καλύτερο ή χειρότερο, θα φανεί στον καθένα μας.

120 χρόνια πριν την άλωση της Βασιλεύου σας από τους Τούρκους, η πατρίδα των προγόνων μας, η Τρίγλια, είχε ήδη αλωθεί!!! Όπως εξ’ άλλου έχει γραφτεί και σε κάποια κείμενα στο φόρουμ μας.
Όταν δε η υπόλοιπη Ελλάδα, ελευθερώθ ηκε, χρειάστηκ αν ακόμα 100 περίπου χρόνια, ώστε να μυρίσουν τον αέρα της ελευθερία ς, οι πρόγονοι μας, έστω και για λίγο!
Μάλιστα αυτό λίγα χρόνια μετά την επιστροφή των στην Τρίγλια, από την εξορία των στην Προύσσα.
Κατάφεραν όμως στα 600 αυτά χρόνια, να κρατήσουν αμιγή την ενότητα των, με αγάπη προς τους συντοπίτε ς των, ομοψυχία και δημιουργι κή φλόγα μέσα των, κράτησαν ψιλά τα ιδεώδη των, επιτυχαίν οντας συνεχώς το κάτι καλύτερο στην δύσκολη επιβίωση των.
Δυστυχώς η μικρασιάτ ικη καταστροφ ή, έφερε το χωριό αυτό στην Ελλάδα και σε δύο διαφορετι κά μέρη, βορά και νότο!
Δεν το έβαλαν όμως κάτω, συνέχισαν να προσπαθού ν για το καλύτερο και εδώ στις νέες πατρίδες των, περιμένον τας την ώρα που θα γυρίσουν στα πάτρια εδάφη της Βιθυνίας, εκεί στην Προποντίδ α. Η ζωή  όμως δεν τους το επέτρεψε να το ζήσουν.
Τους έδωσε όμως την χαρά, να βρεθούν οι χαμένες και χωρισμένε ς, εδώ στην Ελλάδα οικογένει ες. Από το Σουφλάρι και την Ραφήνα, όπου είχαν βρεθεί, έστω και αν πέρασαν αρκετά χρόνια από την μικρασιάτ ικη καταστροφ ή.
Ήταν δε τόση η χαρά των, λες και είχαν βρει, την ίδια την πατρίδα των.
Είχαν όμως βρει κάτι εξίσου δυνατό, το αίμα των, τους συγγενείς των.

Ποτέ των δε, δεν άφηναν να τους ξεφύγει καμία ευκαιρία να αλληλοεπι σκέπτοντα ι τα χωριά των, να μαθαίνουν τα νέα των συγγενών των, αλλά και να ενισχύσου ν ακόμα περισσότε ρο τους δεσμούς των.
Στις προσπάθει ες αυτές, συγκαταλέ γονται, ο σύλλογος των «Απανταχούθε Τριγλιανώ ν» καθώς και η εφημερίδα «Τριγλιανά Νέα», έκδοση του συλλόγου για τα μέλη του πατριώτες των δύο χωριών και όχι μόνο.
Διότι η μικρασιάτ ικη καταστροφ ή, δυστυχώς διασκόρπι σε τους κατοίκους του χωριού στα πέρατα του κόσμου και όχι μόνο της Ελλάδος.

Σήμερα και εν έτη 2014, για τις νεώτερες γενιές απογόνων, το ερώτημα είναι τι πιστεύει κανείς για την καταγωγή του, πόσο ενδιαφέρε τε γι αυτήν, κατά πόσο τον ενδιαφέρο υν οι συγγένειε ς που υπάρχουν εκατέρωθε ν και πολλά άλλα ερωτήματα, που κατά καιρούς έχουν τεθεί και στο φόρουμ και μπορούν να συζητηθού ν ακόμα και σήμερα.
Δύσκολα ερωτήματα και συχνά αναπάντητ α από αρκετούς από εμάς τους απογόνους των.
Μία απάντηση σε μερικά από αυτά τα ερωτήματα, ήταν η δημιουργί α του φόρουμ αυτού, περνώντας σε μία άλλη εποχή, την διαδικτυα κή του 21ου αιώνα από το 2007. Θέλοντας να ενισχύσει την ενημέρωση, τους δεσμούς και να προκαλέσε ι τις νεότερες γενιές να ενημερωθο ύν και ασχοληθού ν, για την καταγωγή των.
Μάλιστα από το 2010 περίπου, όταν σταμάτησε η έκδοση των Τριγλιανώ ν Νέων, έμεινε το μόνο μέσω, ενημέρωση ς  κάθε απόγονου.
Πρόσφατα κλυδωνίστ ηκε οικονομικ ά και το φόρουμ, λόγο της κρίσης, αλλά χάρη στην στήριξη που του παρείχαν, κάποια μέλη και ο σύλλογος Απανταχού θε Τριγλιανώ ν με το παράρτημα της Νέας Τρίγλιας, πέρασε ανώδυνα αυτό το πρόβλημα.

Ευχόμαστε το νέο έτος να βρει το φόρουμ μας, με περισσότε ρα ενεργά μέλη, να υπάρχουν πολύ περισσότε ρες είσοδοι μελών καθημεριν ά, να εμπλουτισ τεί με ακόμα περισσότε ρο υλικό, περισσότε ρες συμμετοχέ ς και ενημερώσε ις συλλόγων και πολλά άλλα που θα κάνουν ακόμα πιο σημαντική και ενδιαφέρο υσα την ύπαρξη του, κάτι που χρειαζόμα στε κάθε απόγονοι που έχουμε ενδιαφέρο ν για την καταγωγή μας, να μαθαίνουμ ε νέα από τους τόπους που κατοικούν οι συγγενείς μας, ώστε να διατηρηθε ί και η επαφή όλων μας.

Χρόνια σας Πολλά, με υγεία και να μας φέρει ο νέος χρόνος, κάθε καλό σε μας και τις οικογένει ες μας.
Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσο υμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθ ήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστού με, αναπτύσον τας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal