Αποστολέας Θέμα: Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΡΑΦΗΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΙΔΙΟΥΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ  (Αναγνώστηκε 1335 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Global Moderator
 • ****
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 73
 • -Λαμβάνω: 109
 • Μηνύματα: 359
 • Τόπος: Θεσσαλονίκη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 112
 • Φύλο: Άντρας
Η τριγλιανή ς καταγωγής Έφη Γιακουβάκ η, ολοκλήρωσ ε την μεταπτυχι ακή της εργασίας για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνε ίο με θέμα "Η Πολιτιστι κή Ταυτότητα της Ραφήνας από τους ίδιους τους Πολίτες της". Η εργασία αφορά την έρευνα για τον προσδιορι σμό της ταυτότητα ς και του πολιτισμο ύ της Ραφήνας σήμερα.

Η αποτύπωση της πολιτιστι κής ταυτότητα ς της Ραφήνας, και τα συμπεράσμ ατα από την έρευνα,  θα παρουσιασ θούν από την Έφη Γιακουβάκ η, με τη συμμετοχή καθηγητών του ΕΜΠ και πολιτών της Ραφήνας στην εκδήλωση που θα πραγματοπ οιηθεί την Πέμπτη 10 Ιανουαρίο υ 2019, στον χώρο του ΚΑΠΗ Ραφήνας, Ελευθερίο υ Βενιζέλου 21, στις 7:00 το απόγευμα. Είσοδος ελεύθερη.

Περισσότε ρα, στο δελτίο τύπου που ακολουθεί:
Δελτίο Τύπου

Η Πολιτιστι κή Ταυτότητα της Ραφήνας από τους ίδιους τους Πολίτες της –
              Εκδήλωση στο ΚΑΠΗ Ραφήνας, Πέμπτη 10 Ιανουαρίο υ 2019, 7 μ.μ.

Τα πορίσματα των Εργαστηρί ων Συμμετοχι κού Σχεδιασμο ύ για τον Πολιτισμό στην Ραφήνα (ΕΜΠ, Οκτώβριος 2018), θα παρουσιάσ ει για  πρώτη φορά δημόσια η Ζωγραφιά (Έφη) Γιακουβάκ η, υλοποιώντ ας την υπόσχεση της αρχικής Πρόσκληση ς Συμμετοχή ς της Τοπικής Κοινωνίας σε αυτά.

Η εκδήλωση, η οποία στόχο έχει να αποτυπώσε ι την Πολιτιστι κή Ταυτότητα της Ραφήνας, έτσι όπως αναδεικνύ εται από τους ίδιους τους κατοίκους της πόλης, θα πραγματοπ οιηθεί την Πέμπτη 10 Ιανουαρίο υ 2019, στον χώρο του ΚΑΠΗ Ραφήνας, Ελευθερίο υ Βενιζέλου 21, στις 7:00 το απόγευμα.

Θα παραβρεθο ύν και θα σχολιάσου ν οι Καθηγητές του Τομέα Πολεοδομί ας - Χωροταξία ς στο ΕΜΠ κ.κ. Μαρία Μάρκου (επιβλέπου σα στην Διπλωματι κή Εργασία της Έφης Γιακουβάκ η), Μηνάς Αγγελίδης και Γιώτα Θεοδωρά, καθώς και οι ενεργοί πολίτες της Ραφήνας και συμμέτοχο ι στην έρευνα κ.κ. Στάθης Δημητρακό ς, Τασούλα Δημοπούλο υ και Αντώνης Λαζαρής. Θα ακολουθήσ ει συζήτηση. Την εκδήλωση θα συντονίσε ι η δημοσιογρ άφος κα. Νεφέλη Τζανετάκο υ.


                                       
      Δύο λόγια για την Εκδήλωση:

Η μεταπτυχι ακή ερευνητικ ή Εργασία μου με θέμα "Η δυναμική της Κοινωνίας των Πολιτών στην ανάδειξη της Πολιτιστι κής Ταυτότητα ς ενός Τόπου - τα Εργαστήρι α Συμμετοχι κού Σχεδιασμο ύ της Ραφήνας" έχει πλέον ολοκληρωθ εί.
Για εμένα ήταν μία μεγάλη ικανοποίη ση.
Ήρθε η ώρα της ανακοίνωσ ης των αποτελεσμ άτων της έρευνας αυτής, στην οποία συνέβαλαν και συμμετείχ αν συλλογικο ί φορείς της πόλης μας και σημαντικό ς αριθμός συμπολιτώ ν μας.
Οι κοινές ανησυχίες και προβληματ ισμοί που μοιραστήκ αμε κατά την διάρκεια της έρευνας αποτέλεσα ν το έναυσμα για την πραγματοπ οίηση μίας ανοικτής εκδήλωσης για την Πολιτιστι κή Ταυτότητα της Ραφήνας.
Καλώ όλους όσους ενδιαφέρο νται να το παρακολου θήσουν, ανεξάρτητ α από την συμμετοχή τους ή όχι στα Εργαστήρι α.
Τα πορίσματα της έρευνας, όπως από την αρχή είχαμε πει, θα είναι διαθέσιμα σε όποιον επιθυμεί να τα αξιοποιήσ ει, τον Δήμο, τους τοπικούς φορείς, την κοινωνία της περιοχής, την επιστημον ική κοινότητα .
Είναι επιπλέον αυτό που σχεδόν όλοι οι συμμετέχο ντες μου ζήτησαν μετά την ολοκλήρωσ η της συνάντηση ς κάθε ομάδας, αφότου οι συζητήσει ς είχαν προηγουμέ νως «ανάψει», με καίρια ζητήματα να τίθενται, για την εμπειρία του να ζεις στην πόλη της Ραφήνας, για την ταυτότητα και τον πολιτισμό της πόλης μας.
Από την επεξεργασ ία των στοιχείων προέκυψαν εξαιρετικ ά συμπεράσμ ατα, όχι μόνο τα αναμενόμε να αλλά και άλλα, πρωτότυπα και αναπάντεχ α, που εξαρχής με προβλημάτ ισαν και με εξέπληξαν ευχάριστα .
Τα Εργαστήρι α Συμμετοχι κού Σχεδιασμο ύ για τον Πολιτισμό στη Ραφήνα είχαν πραγματοπ οιηθεί στο χρονικό διάστημα 13-23 Σεπτεμβρί ου 2018 στον χώρο του ΚΑΠΗ Ραφήνας, αφού ζητήθηκε η συμφωνία και υποστήριξ η του Δήμου Ραφήνας-Πικερμίου και του ΝΠΔΔ Φίλιππος Καβουνίδη ς.
Ευχαριστώ πολύ τον Δήμο, τους φορείς και τους πολίτες που τα στήριξαν με την παρουσία και την συμμετοχή τους.
Θα ήταν τιμή μου η παρουσία σας στην εκδήλωση!

Ζωγραφιά (Έφη) Γιακουβάκ η

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 12
 • -Λαμβάνω: 64
 • Μηνύματα: 180
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Ευχαριστο ύμε Βασίλη, για την ενημέρωση, σχετικά με την ενδιαφέρο υσα εκδήλωση για τα συμπεράσμ ατα της μεταπτυχι ακής εργασίας της Έφης Γιακουβάκ η.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal