Αποστολέας Θέμα: Της Τρίγλειας οι τσακάλοι- Τσακαλότοπος τζάνεμ, η Τρίγλια  (Αναγνώστηκε 573 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 784
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
       «Της Τρίγλειας οι Τσακάλοι. Τσακαλότο πος τζανεμ, η Τρίγλια»
      1.Από το βιβλίο του Τριγλιανο ύ Ιστορικού και Φιλόλογου Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ ου «Βρύλλειον-Τρίγλεια»,σελ.117
       Ο ποιητής Αλέξανδρο ς Σούτσος εν Τριγλεία.
Ότε το 1863 επέστρεψε ν ο  ποιητής Αλέξανδρο ς Σούτσος εκ Παρισίων  εταξίδευσ εν τα παράλια της Προποντίδ ος και δη και επισκέφθη και τας Ιεράς Μονάς της Τριγλείας . Εφιλοξενή θη εν τη Μονή Μηδικίου, αλλά καθ’ όλην την νύκτα δεν έκλεισε μάτι  το δή λεγόμενον, διότι εν τοις πέριξ  ουρλίαζαν οι θώες (τσακάλοι). Εγερθείς προσήλθεν εις το κελλίον του ηγουμένου Ιγνατίου και διεπυνθάν ετο τι ήσαν όλαι  αυταί αι νυκτερινα ί κραυγαί  και έμαθε ότι θα εχωμεν αύριον  αλλοξοκαι ριάν. Τούτο δε προαισθαν όμενοι οι θώες ουρλιάζου σιν. Ούτω δε ησυχάσας απήλθε προς ύπνον και πράγματι  την επαύριον ήτο αθλία. Απελθών εις Σμύρνην , όπου και απέθανεν εν τω εκεί νοσοκομεί ω (14 Ιουνίου 1864)*, συνηντήθη προς παλαιούς γνωστούς  φίλους ιατρούς ποιητάς και διδασκάλο υς, εν συνομιλία, λόγου πεσόντος, αν την επαύριον  θα ήτο καλός καιρός ίνα ταξιδευση δι’ Αθήνας ηρώτησε  τους συνομιλητ άς αυτού. Επειδή δεν έδωκαν οριστικήν απάντησιν απήντησε εμμέτρως ως εξής:
     Δικηγόροι, ιατροί της Σμύρνης όλης καi  δασκάλοι
    δεν ξέρετε όσα αυτοί της Τρίγλειας οι τσακάλοι!
   Μάλιστα εις ένα των πλατάνων της Μονής Μηδικίου έγραψε:
    « Ζήτω το σύνταγμα της Ελλάδος»
     δια το οποίον τοσάκις καταδιωχθ είς υπό του Όθωνος και φυλακισθε ίς επετάχυνε τον θάνατον αποθανών εις ηλικίαν 60 ετών.

   Βιογραφικ ό του ποιητή Αλέξανδρο υ  Σούτσου (1803-1863).
Η ποίηση του είχε μόνιμα έναν πολιτικό και σατιρικό χαρακτήρα . Άσπονδος  εχθρός κάθε τυραννίας . Σφοδρή  ήταν η πολεμική του εναντίον του Ιωάννη  Καποδίστρ ια, του οποίου έφτασε να υμνήσει τους δολοφόνου ς ως νέους «τυραννοκτόνους». Αλλά και υστερότερ α στράφηκε εναντίον της Αντιβασιλ είας και του βασιλιά ‘Οθωνα.  Δημοσιογρ άφος -ποιητής περισσότε ρο κατά το πρότυπο του Βερανζέρο υ (Βeranger). H συμμετοχή στην πολιτική ζωή ήταν έντονη και η ίδια η ζωή του για το λόγο αυτό αρκετά τρικυμισμ ένη. Καταδιώχθ ηκε, του έγινε απόπειρα δολοφονία ς, λιθοβολήθ ηκε, απαγορεύτ ηκαν και κατασχέθη καν τα βιβλία του, φυλακίστη κε, αυτοεξορί στηκε πολλές φορές -συχνά στο Παρίσι. Γεννήθηκε στην Πόλη, γόνος επιφανούς οικογένει ας -Σούτσοι, πέθανε στη Σμύρνη ,αφού  πέρασε από την Τριγλια της Προποντίδ ας.


2.«Τσακαλότοπος τζανεμ , είναι η Τρίγλια»
 Αποσπάσμα τα από το βιβλίο της Ελένης Χατζουδη-Τουντα «η Ηλιοσταλα κτη  από το Γιαλι  Τσιφλικ της Βιθυνίας»  σελ.23-27 . Μυθιστορη ματική Βιογραφία( της μητέρας της).
 Επειδή το Γιαλί τσιφλίκ δεν είχε χαμάμ, κάθε Σάββατο πηγαίναμε στην κοντινή Τριγλια[….]η απόσταση όμως βόλευε όλους τους Γιαλιτσιφ λικιωτες. Μισή ώρα δρόμος με το κάρο. ‘Όταν ήταν βαρυχειμω νιά δεν γυρίζαμε με το κρύο πίσω στο Γιαλι-Τσιφλικ, μα κοιμόμαστ ε στο σπίτι της θείας  μας της Ελπινίκης, αδελφής του πατερά μου, για να μην κρυώσουμε[… ]. Εδώ στην Τριγλια που ζούσαν, είχε όλα κι όλα εννιακόσι α σπίτια και οι περισσότε ροι κάτοικοι ήταν γεωργοί ψαράδες και λιγοστοί γραφιάδες . Αυτός ήταν ένας από τους καλυτέρου ς νοικοκύρη δες ,με δικό του σπίτι ,μπαρμπέρικο και κτήματα με ελιές , μηλιές και αμυγδαλιέ ς. Όταν λοιπόν μαζευόμασ τε στο σπίτι του θείου Επαμεινών δα μετα το χαμάμ ,βοηθούσαμε όλες οι αδελφές μου και οι εξαδέλφες μου για το στρώσιμο του τραπεζιού, ενώ τα μικρότερα έπαιζαν[…].Τα βράδια στην Τριγλια , όταν πέφταμε να κοιμηθουμ ε, μικρότερα που είμαστε μας έπιανε φόβος, τα τσακάλια  ούρλιαζαν τόσο δυνατά, σαν να ειδοποιού σαν πως την άλλη μέρα θα είχε κοσμοχαλα σιά .’Ήταν αλάνθαστο ς τελάλης του καιρού[….]Το επόμενο πρωινό, αν  είχαν ουρλιάξει τη νύχτα τα τσακάλια ειδοποιημ ένοι για τον καιρό  ,ξεκινούσαμε  νωρίς για το Γιαλι Τσιφλικ. Ο πατέρας μου κάθε φορά  μας έλεγε τα ίδια: « Τσακαλότο πος  τζάνεμ, η Τρίγλια».

     Βιογραφικ ό της Ελένης Χατζούση-Τούντα
Η Ελένη Χατζούδη-Τούντα γεννήθηκε στην Καβάλα από Μικρασιάτ ισσα μητέρα  και πατέρα από το Παλαιοχώρ ι Καβάλας. Μεγάλωσε στην Αθήνα.  Τέλειωσε τη Σχολή Δημοσιογρ αφίας του Λογοτέχνη Δημοσιογρ άφου Σπύρου Μελά. Εργάστηκε επί σειρά ετών στο Κέντρο Εκδόσεων Έργων των Ελλήνων Συγγραφέω ν της Ακαδημίας Αθηνών, έτσι η λογοτεχνί α έγινε έκφραση ζωής. Συνεργάστ ηκε για μια δεκαετία με την Εφημερίδα ΑΥΓΗ, για μικρό διάστημα με τα ΝΕΑ  και αρκετά εβδομαδια ία περιοδικά

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς
   Σημειώσει ς
   * Παρόραμα: Ιούλιος 1863 αντί  14  Ιουνίου 1864
-Το τσακάλι σαρκοφάγο τετράποδο ζώο ,λίγο μικρότερο από το λύκο(συγγενεύε ι με το λύκο).Μεταφορι κά  λέμε  τσακάλι  τον άνθρωπο τον πονηρό, τον έξυπνο , τον καπάτσο.

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal