Αποστολέας Θέμα: Επιγράμματα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μουδανιών Βιθυνίας  (Αναγνώστηκε 244 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Τριγλιανός Απόγονος
 • **
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 12
 • -Λαμβάνω: 64
 • Μηνύματα: 180
 • Τόπος: Φιλοθέη
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
 • Φύλο: Άντρας
Επιγράμματα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μουδανιών Βιθυνίας

Η φίλη μας Nil Arslan με σπουδές Αρχιτεκτο νικής στο Middle East Technical Universit y της Άγκυρας (Architect / Restorati on Graduate Student, έχει ως αντικείμε νο μεταπτυχι ακής μελέτης τις Βυζαντινέ ς Ορθόδοξες εκκλησίες περιοχών του ευρύτερου Δήμου Μουδανιών, μεταξύ των οποίων περιλαμβά νεται και ο Ιερός Ναός του Αγίου Γεωργίου στα Μουδανιά.

Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μουδανιών Βιθυνίας

Η ιστορία του ναού αυτού είναι γνωστή και περιγράφε ται στο βιβλίο «Αντίλαλοι από τα Μουδανιά και τα γύρω»,  που εκδόθηκε στη Θεσσαλονί κη το 1931, από το Σύνδεσμο Προσφύγων Μουδανιών . Στο κεφάλαιο «Τα Μουδανιά στη πραγματικ ότητα» και στο υποκεφάλα ιο «Ιεροί Ναοί (Λειτουργο ύντες)», στις σελίδες 30-31, περιγράφο νται οι ιεροί ναοί που κάηκαν στη μεγάλη πυρκαγιά του 1870, μεταξύ των οποίων περιλαμβά νεται και ο μητροπολι τικός ναός του Αγίου Γεωργίου, που ανοικοδομ ήθηκε στην περίοδο 1902-1903 «δι’ ωραίου μαρμαρίνο υ και καλλιτεχν ικώτατου τέμπλου, δια δαπάνης υπερβάσης τας 700 χρυσάς λίρας Τουρκίας, κατασκευα σθέντος υπό του Τηνίου γλύπτου Θεοδ. Λυρίτου, αι δε ιεραί εικόνες εζωγραφήθ ησαν υπό του ονομαστού καλλιτέχν ου Θ. Κεσανλή».

Στο ίδιο υποκεφάλα ιο αναφέρετα ι ότι «Εις την είσοδον του προ του Ιερού Ναού κιγκλιδώμ ατος και επί της κρήνης εγράφησαν δύο επιγράμμα τα οφειλόμεν α εις τέκνον των Μουδανίων τον Διδάσκαλο ν του Γένους αείμνηστο ν Φιλαλήθην, έχοντα ως εξής:

Τ ο  π ρ ώ τ ο ν :

ΤΟΝ ΔΕ ΠΟΤ ΕΥΣΕΒΙΗ ΚΛΕΙΝΟΙ ΠΕΡΙΚΑΛΛΕ Α ΝΗΟΝ
ΛΗΜΑΜΕΝΟΙ ΛΙΠΑΡΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ ΝΑΕΤΑΙ
ΣΕΥ ΜΕΓΑΛΩΝΥΜ ΕΚΗΤΙ ΓΕΩΡΓΙΕ ΝΥΝ ΕΡΟΕΝΤΙ
ΠΑΝΤΟΘΕ ΜΙΝ ΘΡΙΓΚΩ ΣΤΕΨΑΝ ΑΡΙΠΡΕΠΩΣ .
ΜΥΡΛΕΙΩΝ ΕΠΑΡΗΓΟΝΤ ΩΝ ΕΤΑΡΩΝ ΣΘΕΝΟΣ ΟΣΣΟΝ
ΟΦΡΑ ΠΡΕΠΗ ΞΥΜΠΑΣ ΕΝΝΑΕΤΗΡΙ ΔΟΜΟΣ.
26 Νοεμβρίου 1891

Τ ο  δ ε ύ τ ε ρ ο ν :

ΚΡΗΝΗΝ ΚΑΛΛΙΡΟΗΝ ΑΝΑΛΩΣΕ ΚΑΤΑΧΘΟΝΙ ΟΝ ΠΥΡ
ΤΗΝ ΔΕ ΣΥΝ ΑΦΝΕΙΑ ΤΗ ΔΕ ΠΟΛΕΙ ΠΡΟΤΕΡΟΝ
ΝΥΝ ΔΕ ΜΙΝ ΕΚ ΒΑΘΡΩΝ ΤΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΟΥΡΑΝΙΟΝ ΠΥΡ
ΔΗΜΑ ΤΟ ΜΑΡΑΜΑΡΕΗ Ν ΑΔΡΟΤΑΤΗ ΔΑΠΑΝΗ.
1 Ιουλίου ΑΩΠΑ (1881)


Η Nil Arslan ζήτησε τη βοήθειά μας, για την ερμηνεία των επιγραμμά των αυτών, τα οποία είναι φανερό ότι δεν έχουν συνταχθεί είτε στη σημερινή ομιλούμεν η ελληνική γλώσσα, είτε στην καθαρεύου σα του 19ου αιώνα. Επικοινών ησα με τον πατέρα Θεοδόσιο Μικραγιαν νανίτη, ο οποίος έχει το συγκεκριμ ένο βιβλίο στο κελί του στον Άθω και αφενός με ενημέρωσε ότι οι επιγραφές είναι γραμμένες στην ομηρική διάλεκτο αφετέρου έδωσε μια κατ’ αρχήν γενική (και όχι κατά λέξη) ερμηνεία τους.

Παράλληλα, έστειλα τα επιγράμμα τα στον Βασίλη Σακελλαρί δη και αυτός σε άλλον και με τον τρόπο αυτό ακολούθησ ε μια αλληλουχί α  ειδικών μελετητών, με στόχο την αναζήτηση του κατάλληλο υ και γνώστη της ομηρικής διαλέκτου .

Το αποτέλεσμ α της έρευνας ήταν θετικό για όλους και ιδιαίτερα για την εργασία της φίλης μας Nil Arslan και αυτή είναι η ερμηνεία των δύο επιγραμμά των στην καθομιλού μενη ελληνική γλώσσα:

Το πρώτο:

Αυτόν εδώ τον περικαλλή ναό, που κάποτε τον έκτισαν
οι ονομαστοί για την ευσέβειά τους κάτοικοι των εύφορων Μουδανιών,
τώρα για χάρη σου, μεγαλώνυμ ε Άγιε Γεώργιε, τον έστεψαν μεγαλοπρε πώς
με ένα θελκτικό από όλες τις πλευρές θριγκό (*).
Συνέδραμα ν οι συμπατριώ τες Μύρλειοι, όσο καθένας μπορούσε,
για να ταιριάζει όλος ο οίκος στους κατοίκους του.
                                                                                              26 Νοεμβρίου 1891
* ο θριγκός είναι μια σπάνια μη συχνά χρησιμοπο ιούμενη λέξη για το αρχιτεκτο νικό στοιχείο πάνω στο οποίο στηρίζοντ αν οι δοκοί της στέγης ενός αρχαίου ναού.

Το δεύτερο :

Αυτήν εδώ την καλλίροη κρήνη την κατέστρεψ ε παλαιότερ α καταχθόνι α φωτιά,
μαζί και αυτήν εδώ την πλούσια πόλη, τώρα όμως την έκτισε μαρμάρινη εκ βάθρων
η ουράνια φωτιά των πολιτών με γενναιόδω ρη δαπάνη.
                                                                                                  1 Ιουλίου 1881

Για την ιστορία, αναφέρετα ι ότι, ο Οικουμενι κός Πατριάρχη ς κ. Βαρθολομα ίος χοροστάτη σε την Κυριακή του Παραλύτου, 29 Απριλίου 2018, κατά τη θεία λειτουργί α στον Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου Μουδανιών Βιθυνίας (Μ. Ασίας), την πρώτη θεία λειτουργί α που τελέστηκε στο Ναό αυτό μετά από 96 χρόνια. Ο ναός χρησιμοπο ιείται σήμερα ως Πολιτιστι κό Κέντρο του Δήμου.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

 • Μέλος
 • *
 • Δώστε Συγχαρητήρια
 • -Δώστε: 1
 • -Λαμβάνω: 0
 • Μηνύματα: 1
 • Age: 26
 • Τόπος: Ankara
 • Επιβράβευση του μέλους απο : 0
 • Φύλο: Γυναίκα
Απ: Επιγράμματα στον Ι.Ν. Αγίου Γεωργίου Μουδανιών Βιθυνίας
« Απάντηση #1 στις: 27 Μάιος 2021, 07:16:37 μμ »
Thank you to everyone who involved in the translati on of this epigram.

(Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχ αν στη μετάφραση αυτού του επιγράμμα τος.)

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal