Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Βίντεο σχετικά με την ενότητα. => Μήνυμα ξεκίνησε από: Αλέκος Κοκκαλάς στις 11 Μάρτιος 2010, 11:28:07 μμ

Τίτλος: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 11 Μάρτιος 2010, 11:28:07 μμ

https://www.youtube.com/v/Xux1kabiNQ4

Η εκδρομή έγινε το 1978 με εμπνευστή τον Μήτσου τον βίλλη και τον Μπόλκα πήγαν στο Καβουνίδη και διέθεσε το κένταυρος χωρίς δεύτερη κουβέντα.


Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Μάρτιος 2010, 06:10:38 μμ
Εντυπωσια κό βίντεο Αλέκο, μπράβο σου. Διέκρινα αρκετά γνωστά άτομα αν και δεν βοηθάει η εικόνα, όπως η Σοφία Γιαρένη στην αρχή του βίντεο, ο Γιάννης ο Σταυρίδης (Παραδοσια κός Φούρναρης), ο Βασίλης ο Βουδούρης (Ράφτης πατροπαρά δοτος), και άλλοι πολλοί.

Μακάρι να υπήρχαν φωτογραφί ες και να ονομάζαμε τα άτομα αυτά, που είναι και η πρώτη γενιά Τριγλιανώ ν.
Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 12 Μάρτιος 2010, 09:09:07 μμ
Υπάρχουν αρκετές φωτογραφί ες αλλά ποιός θα τις αναγνώρισ η ειδικά έχω έναν φάκελο με Ραφινιώτε ς
επεξεργάζ ομαι και άλλα βίντεο σιγά σιγά.
Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 13 Μάρτιος 2010, 12:16:18 πμ
Αγαπητέ Αλέκο, συγχαρητή ρια και από μένα για αυτήν αλλά και τις άλλες παλιές ταινίες που ζωντανεύε ις. Νομίζω και η ιδέα του Παναγιώτη για να συγκεντρω θούν φωτογραφί ες παλιών Τριγλιανώ ν έχει πολύ ενδιαφέρο ν. Προσθέτω κι εγώ τη δική μου ιδέα: να δεθούν οι φωτογραφί ες με γενεαλογι κά δέντρα για τις οικογένει ες της Τρίγλιας.
Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 13 Μάρτιος 2010, 11:35:40 πμ
Κύριε Βασίλη, δυστυχώς το έχω αναφέρει απο τις πρώτες μέρες που κατασκεύα στηκε το φόρουμ,για γενεολογι κό δένδρο.
Αυτό όμως χρειάζετα ι προγραμμα τιστή, για να κατασκευά σει ή προσαρμόσ ει ένα τέτοιο πρόγραμμα και ταυτόχρον α να το ασφαλίσει για κακόβουλε ς επισκέψει ς,φθοράς του. Ένα πατριώτη Γ΄γενιάς που γνώριζα ότι πιθανό μπορεί να βοηθήσει, μετά λύπης μου δεν έχω λάβει απάντηση.

Στην γκάλερυ όμως κάλλιστα μπορούν να μπουν κάποιες φωτογραφί ες αριθμημέν ες, ώστε και αν κάποιος άλλος γνωρίζει ποιοι είναι να μπορούμε να γράφουμε τα στοιχεία τους, στέλνωντα ς τα στην διαχειρισ η.

Αν κάποιος άλλος Πατριώτης, έχει μία άλλη πρόταση - ιδέα, καλό ειναι να την ακούσουμε .
Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 15 Μάρτιος 2010, 05:18:46 μμ
Εικόνες των προγώνων μας, στην galery μας, είναι η ενότητα που έφτιαξα για να βάλουμε τις φωτογραφί ες και τα ονόματα με την ιδιότητα τους.

Δείτε την φωτό.
(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F1_15_03_10_10_14_29.gif&hash=590f08ed614e1d7e8f40df789cb0dcc5f1a5fe05)
Τίτλος: Απ: ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΩΝ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΛΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ ΜΕ ΤΟ (ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)1978
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 21 Μάρτιος 2010, 12:00:16 πμ
Αγαπητοί φίλοι όπως θα δήται στην GALLERY ΣΥΜΠΑΤΡΙΩ ΤΩΝ ΜΑΣ άρχισα να ανεβάζω φωτογραφί ες έχω αρκετές τις οποίες με έχουν δώσει κατά καιρούς χωριανοί μου. Θα ήθελα όσοι έχετε παλιές φώτο να μου τις στείλετε με το ταχυδρομε ίο στην Διεύθυνση Κ.Παπαδάκ η 36 54248 θεσσαλονί κη και εγώ θα σας τις επιστρέψω και με ένα CD Σε ηλεκτρονι κή μορφή. Επίσης όσοι μπορείτε να τις σκανάρετα ι και να μου τις στείλετε σε ηλεκτρονι κή μορφή πάντα γράφοντας ποιους αποικίζου ν στο mail  kokkalas2 007@yahoo.gr ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal