"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ονομαστικές Εορτές

Ευγενία, Αχμέτ (24 Μάρτιος), Δρόσος, Δροσίδα, Δροσούλα, Δροσία, Δρόσω, Δροσοσταλία (25 Μάρτιος), Ευάγγελος, Ευαγγελία, Άγγελος, Αγγελής, Αγγελική (25 Μάρτιος)