"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ονομαστικές Εορτές

Κλεόνικος, Κλεονίκη, Νίκη, Κλεονίκω, Θεοδώρητος (03 Μάρτιος), Α Χαιρετισμοί (03 Μάρτιος), Γεράσιμος, Μάκης, Μικές, Μίκης, Γερασιμούλα (04 Μάρτιος), Θεόδωρου Τήρωνος (04 Μάρτιος)