"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Looks like a good place to start (Μοιάζει με το κατάλληλο μέρος να ξεκινήσεις)

Ξεκίνησε από Michael Peter Triglianos, 26 Δεκεμβρίου 2016, 11:51:51 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Michael Peter Triglianos

Michael Peter Triglianos

HI. I don't speak any Greek. My name is Michael Peter Triglianos. I was born in 1944 and am the oldest Triglianos in the United States as far as I can figure out. I can only trace back to my father's parents who came from Greece, Mytilini, I was told. I am looking for more information, such as maybe my grandparents had bothers and sisters and things like that. It seems that all of the Triglianos that I know of in the USA come from my grandparents. I would like to talk to people that might have information.

And is there any way this board translates to English. Thanks.

Γεια σας. Δεν μιλώ καθόλου Ελληνικά.
Το όνομά μου είναι Μιχάλης Πέτρου Τριγλιανός.
Γεννήθηκα το 1944 και είμαι ο μεγαλύτερος ηλικιακά Τριγλιανός στις Ηνωμένες Πολιτείες, από όσο μπορώ να γνωρίζω.
Το μόνο που γνωρίζω, είναι ότι οι γονείς του πατέρα μου,  ήρθαν από την Ελλάδα, την Μυτιλήνη, όπως μου είπαν.
Ψάχνω για περισσότερες πληροφορίες, όπως ίσως οι παππούδες μου είχαν οικογένεια και αδελφές και τέτοια πράγματα.
Φαίνεται ότι όλα τα επίθετα Τριγλιανός που γνωρίζω στις ΗΠΑ, προέρχονται από τους παππούδες μου.
Θα ήθελα να μιλήσω με ανθρώπους που θα μπορούσαν να έχουν πληροφορίες.

Και αν υπάρχει τρόπος αυτό το κείμενο τους, να μεταφράζεται στα αγγλικά.
Ευχαριστώ.

Βασίλης Σακελλαρίδης

Βασίλης Σακελλαρίδης

Hi Michael. It is very nice when somebody tries to find his roots. It sounds reasonable enough that your grandparents originated from Triglia and were living (for some time) in Mytilini. There, people probably used to call them by the name of their origin (Triglianos means, he comes from Triglia) and not by their proper name. So, it may be useful to ask your cousins whether they may have some old ID's or passports that reveal the original name or they know someting more.... Since you have the original name then it is easier to find information or relatives in Greece or elsewhere.
I wish you a happy 2017 for you and your family.

Michael Peter Triglianos

Michael Peter Triglianos

Thanks. According to my translator it says you are Claus, so Hi Claus.

There isn't anyone who has those documents. I have no idea where they went. I am the oldest. My father had 3 brothers and a sister and all were born here. They are all dead. My grandparents are dead as well. They came here from Greece. I don't know if my grandparents had any brothers or sisters, so I am assuming I am the oldest Triglianos left, at least in this country.

The family is spread out all over the country and most don't know or keep in touch with anyone. I started a Ancestry.com tree and found a few documents so I guess I will go from there. Since I don't speak or read Greek, it is hard to get information from anyone from Greece. Thanks for your help and I will probably talk to you more when I start getting into Ancestry.com more.


Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον μεταφραστή μου λέει σε λένε Βασίλη, έτσι Γεια σου Βασίλη.

Δεν υπάρχει κάποιος που έχει τα εν λόγω έγγραφα. Δεν έχω καμία ιδέα για το πού πήγαν. Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος. Ο πατέρας μου είχε 3 αδελφούς και μια αδελφή και όλοι γεννήθηκαν εδώ. Είναι όλοι νεκροί. Οι παππούδες μου είναι νεκροί, καθώς και ήρθαν εδώ από την Ελλάδα. Δεν ξέρω αν οι παππούδες μου είχαν αδέρφια, έτσι υποθέτω ότι είμαι ο παλαιότερος Triglianos αριστερά, τουλάχιστον σε αυτή τη χώρα.

Η οικογένεια είναι απλωμένη σε όλη τη χώρα και οι περισσότεροι δεν γνωριζόμαστε ή δεν ερχόμαστε σε επαφή μεταξύ μας. Άρχισα μια Ancestry.com οικογενειακό δέντρο και βρήκε μερικά στοιχεία, έτσι υποθέτω ότι θα μάθω από εκεί. Δεδομένου ότι δεν μιλούν ή να διαβάσουν Ελληνικά, είναι δύσκολο να πάρει πληροφορίες κανείς από την Ελλάδα. Ευχαριστώ για τη βοήθειά σας και εγώ κατά πάσα πιθανότητα θα σας μιλήσω περισσότερο όταν αρχίσω να μπουν στο Ancestry.com περισσότερα στοιχεία.

triglianos - admin foroum

triglianos - admin foroum

Dear Michael, they do say Panagiotis, not to look for machine translation.
From your great-grandfather, you have no element?
Do you remember their names?
This will be a good item.

Αγαπητέ Μιχάλη, εμένα με λένε Παναγιώτη, για να μην ψάχνεις την μηχανή μετάφρασης.
Από τον προπάππου σου, δεν έχεις κανένα στοιχείο;
Μήπως θυμάσαι τα ονόματα τους;
Αυτό θα είναι ένα καλό στοιχείο.

Όλοι μαζί, μπορούμε να ενημερώσουμε αυτόν τον χρήσιμο χώρο, ώστε να τον έχουν οι νεώτερες γενιές, ως παρακαταθήκη την ιστορία των προγόνων μας.

Αλλά και να γνωριστούμε, αναπτύσοντας γνωριμίες - φιλίες, ενώνοντας κάθε Τριγλιανό Απόγονο.