Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Σύλλογοι και φορείς των Απανταχού Τριγλιανών => Α.Ο.Τ Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 17 Ιούλιος 2020, 01:09:55 μμ

Τίτλος: Το ΝΕΟ Δ.Σ. ΤΗΣ ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΡΑΦΗΝΑΣ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 17 Ιούλιος 2020, 01:09:55 μμ
   Συγκροτήθ ηκε το νέο Δ.Σ. της  Τρίγλιας Ραφήνας, όπως προέκυψε από τις αρχαιρεσί ες  της 12/07/2020.

Πρόεδρος: Χαχολάκης Γεώργιος
Αντιπρόεδ ροι: Σαράκης Θεόδωρος, Καρασταμά της Δημήτριος, Αραπκιλής Σάββας
Γεν.Γραμμ ατέας: Κοζής Κωνσταντί νος
Αναπληρ. Γραμματέα ς: Παπαθανασ ίου Νικόλαος
Ταμίας: Δήμας Παναγιώτη ς
Αναπληρ. Ταμίας: Καραγιάνν ης Γεώργιος
Γενικός Αρχηγός: Βρετζάκης Ελευθέριο ς
Έφορος Υλικού: Ρεντζούλη Ειρήνη
Μέλη: Βουρδέρης Παναγιώτη ς, Περικλέου ς Ηλίας
Υπεύθυνοι ΕΠΣΑΝΑ: Βρετζάκης Ελευθέριο ς, Παπαθανασ ίου Νικόλαος
Επιτροπή Ακαδημιών: Κοζής Κωνσταντί νος, Παπαθανασ ίου Νικόλαος, Βρετζάκης Ελευθέριο ς, Σαράκης Θεόδωρος
Επιτροπή Χορηγιών και Διαφημίσε ων: Καρασταμά της Δημήτριος, Σαράκης Θεόδωρος
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal