Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Ο Τόπος των Προγόνων μας (Ιστορίες και καταγραφές γι αυτόν). => Λαογραφικά των Προγόνων μας => Μήνυμα ξεκίνησε από: Στάθης Δημητρακός στις 16 Οκτώβριος 2020, 08:00:48 μμ

Τίτλος: ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΑΤΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜΑ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 16 Οκτώβριος 2020, 08:00:48 μμ
ΑΗΔΗΜΗΤΡΙΑΤΙΚΑ ΧΡΥΣΑΝΘΕΜ Α

Ο Οκτώβριος στην παλιά Τρίγλια ονομαζότα ν Αη Δημητριάτ ης.
Αηδημητριάτικα εκ του Αηδημητριάτης λέγονται τα άνθη Χρυσάνθεμ α, σημειώνει ο Τρύφων Ευαγγελίδ ης στο Βιβλίο «Βρύλλειον Τρίγλεια» σελ.149

 Τα Χρυσάνθεμα είναι φυτά του γένους Χρυσάνθεμο(ν)της οικογένει ας Συνθέτων που κατάγοντα ι από την Ιαπωνία και την Κίνα. Είναι μονοετείς ή πολυετείς όρθιες πόες, με φύλλα και άνθη σε ποικίλες μορφές. Καλλιεργο ύνται για τα πολύ ωραία άνθη τους. Υπάρχουν πολλά είδη περιπου15 0 και πάρα πολλές ποικιλίες, που ευδοκιμού ν στις εύκρατες και βόρειες περιοχές όλου του κόσμου.

(https://www.triglianoi.gr/gallery/48-161020201541.jpeg)

Στην Ελλάδα υπάρχουν τα είδη:
- Χρυσάνθεμο το στεφανωτι κόν,  κοινώς μαντηλίδα ή τσιμπόλα ή ήμερη τσουτσουμ ίδα, το σιτόφιλο κοινώς τσουτσουμ ίδα ή κουκουβάγ ια ή αγριομαντ ηλίδα ή νερομαντη λίδα,
- Χρυσάνθεμο το μυκωνίς.

Από τα είδη που εισάχθηκα ν στην Ελλάδα, κύρια είναι:
- Χρυσάνθεμο το θαμνώδες από τα Κανάρια νησιά γνωστό με το όνομα μαργαρίτα και
- Χρυσάνθεμ ο το σινικόν από την Άπω Ανατολή που ανθίζει τον Οκτώβριο στη γιορτή του αγίου Δημήτριου και γι΄αυτό ο λαός το λέει Αγιοδημητριάτικο. Στην Κίνα και στην Ιαπωνία, η καλλιέργε ια των Χρυσανθέμ ων ξεπερνάει τα 2000 χρόνια. Στην Ιαπωνία είναι εθνικό άνθος και έμβλημα. Η Ιαπωνία λέγεται «χώρα των χρυσάνθεμ ων».


SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal