Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Ραφηνιώτικα Νέα => Η Ιστορία της Ραφήνας => Μήνυμα ξεκίνησε από: ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΕΙΡΧΑΝΤΕΡΗ στις 22 Ιούνιος 2013, 11:34:40 πμ

Τίτλος: Το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και πάγου στη Ραφήνα
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 22 Ιούνιος 2013, 11:34:40 πμ
Στα πλαίσια της διδακτορι κής μου διατριβής με θέμα " Τα κτίρια των πρώτων ηλεκτρικώ ν εταιρειών κατά την περίοδο 1889-1940/50. Ιδρυτικοί παράγοντε ς και σχεδιασμό ς", μελέτησα και το εργοστάσι ο παραγωγής ηλεκτρική ς ενέργειας της Ραφήνας, το οποίο ιδρύθηκε το 1932 και έπαιξε σημαντικό ρόλο στη ζωή της πόλης της Ραφήνας τόσο από κοινωνική ς όσο και από οικονομικ ής άποψης.

Εδώ μπορείτε να δείτε την εργασία αυτή, μαζί με τις σπάνιες φωτογραφί ες που την συνοδεύου ν. (http://www.triglianoi.gr/diafora/hlektriko%20se%20rafina.pdf)
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal