Αποστολέας Θέμα: ΤΡΙΓΛΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ  (Αναγνώστηκε 2583 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 782
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
ΤΡΙΓΛΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ
« στις: 10 Δεκέμβριος 2009, 01:02:36 μμ »
                            ΤΡΙΓΛΗ-ΤΡΙΓΛΙΑ

*   ■…Του λόγου ενταύθα γενόμενος ουκ άσκοπος θεωρώ να ειπώ ολίγα τινά περί του ιχθύος τούτου, της τρίγλης, ην ο μεν Ησύχιος και Τρύφων ο Αλεξανδρι νός, εν τοις περί ζώων  ερμηνεύου σι δια του ιχθύς θαλασσινό ς μικρός, όπερ λέγει και ο Αθήναιος εν τοις Δειπνοσοφ ισταίς. Εν τούτοις οι λεξικογρά φοι Δ.Σ. Βυζάντιος και Α. Σακελλάρι ος ερμηνεύου σι δια: Τρίγλη το ιταλιστί λεγόμενον Barbone, δηλ. τα συνήθη βαρβούνια . Σημειωτέο ν όμως ενταύθα ότι αι τρίγλαι αύται εισίν βαρβούνια . Σημειωτέο ν όμως ενταύθα ότι εν τω Κιανώ κόλπω αλιεύοντα ι αφθόνως και ότι αι τρίγλαι αυταί εισίν ευμεγέθει ς. Αναφέροντ αι μάλιστα ότι ο Ρωμαίος στρατηγός Λούκουλλο ς (1), αντί πολλών χιλιάδων σεστερτίω ν μεταπέμπε το τοιαύτας εκ του Κιανού κόλπου. (Αναγνώθι τας επιστολάς του Φυσικοϊστ ορικογράφ ου Πλινίου και Πλούταρχο υ Βίον Λουκούλλο υ). Εν τούτοις αι ωριαίαι την όψιν και θαυμάσιαι την γεύσιν τρίγλαι αυταί ήσαν πάμφθηναι . Καθόλου δε δεν είναι παράδοξον να επέδρασεν η αλιεία αύτη των τριγλών εν τω Κιανώ κόλπω και επί της ονομασίας της ημετέρας πατρίδος.        
Πράγματι δε, λέγει ο Γουλιέλμο ς Τομάτζεκ  «ότι η Τρίγλια ωνομάσθη ούτω, διότι το παλαί υπήρχεν αυτόθι αλιευτήρι ον τριγλών μετά ιερού της Εκάτης(2).Μέγα δε της τριμόρφου θεάς μαρμάρινο ν άγαλμα, υπό του εκ  Πελλαδαρί ου πλουσίου ομογενούς Κ.Ιβανώφ εν τω εν Πελλαδαρί ω Παρθεναγω γείω ήτο ιδρυμένον, αγορασθέν εν Τριγλεία περί το 1881.[…].

«Βρύλλειον Τρίγλια», Τρύφωνος Ε. Ευαγγελίδ ου, σελ.16, Αθήνα 1934.    

Λεξιλόγιο-Σχόλια
         (1)Ο Λεύκιος Λευκίνιος  Λούκουλλο ς (106-57π.Χ)  ήταν διάσημος Ρωμαίος στρατηγός . Στον Γ’ Μιθριδατι κό πόλεμο, πολέμησε το Μιθριδάτη με επιτυχία και παρέμεινε στην Ασία μέχρι το 66 π.Χ., οπότε επέστρεψε στη Ρώμη κι έζησε ως ιδιώτης.  Έμεινε στην ιστορία περισσότε ρο για τις γαστρονομ ικές του ιδιαιτερό τητες παρά για το σημαντικό στρατιωτι κό του έργο.  Το όνομά του έχει συνδεθεί με το καλό φαγητό, την ακόρεστη πείνα και τα φαγοπότια . Συχνά διοργάνων ε συμπόσια,  πολυτελή γεύματα, τα γνωστά «Λουκούλλεια Γεύματα», γνωστά μέχρι και σήμερα.
         (2)Η τρίγλη(μπαρμπούν ι) ήταν είδος ψαριού που θυσίαζαν οι αρχαίοι στη θεά Εκάτη. Συχνά, η αρχαία θεά Εκάτη ταυτίστηκ ε την Άρτεμη, τη Δήμητρα, αλλά και τη Σελήνη.
Η Τριγλιανή Ελένη Παπαδοπού λου, γλωσσολόγ ος,  στην μελέτη  της ΤΟ ΤΟΠΩΝΥΜΙΟ «ΤΡΙΓΛΙΑ», Εταιρεία Νεοελληνι κής Διαλεκτολ ογίας, Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Διαλεκτολ ογίας (Αθήνα 6-8 Δεκεμβρίο υ 2001), Εκδόθηκε από το Κέντρο Συντάξεως του Ιστορικού Λεξικού με δαπάνη της Ακαδημίας Αθηνών, Αθήνα 2003, γράφει μεταξύ των άλλων τα εξής:…[..] Συγκεκριμ ένα ο W. Tomatsche k σε μελέτη του το 1891 σχετικά με την ιστορική τοπογραφί α της Μ. Ασίας κατά τον Μεσαίωνα αναφέρει ότι στην περιοχή της Τρίγλιας,[…]όπου βρισκόταν το αρχαίο Βρύλλειον[…] σί-γουρα υπήρχε στην αρχαία εποχή οικισμός που πήρε το όνομά του από το μπαρμπούν ι (τρίγλη)και ιερό της Εκάτης.          
[..]Στην ευρύτερη περιοχή του αρχαίου Βρυλλείου θα πρέπει να υπήρχε ιερό της Εκάτης  και πολύ πιθανόν τοπωνύμιο Τρίγλα ή Τρίγλη, όπως και στην Αθήνα. Τρίγλα και Βρύλλειον επομένως είναι κατά πάσα πιθανότητ α δύο αρχαία τοπωνύμια γειτονικώ ν περιοχών. .. Η ύπαρξη τοπωνυμίο υ Τρίγλα ή Τρίγλη επιβεβαιώ νεται στους μεσαιωνικ ούς χρόνους, οπότε έχουμε και τις πρώτες μαρτυρίες του τοπωνύμιο υ Τρίγλεια.
 
■….και τέταρτον το οπτούτσικ ον (=τα ψητά), και πέμπτον το τηγάνου(=τα τηγανητά) κομμάτια μεσοκόμμα τα (=από τη μέση του ψαριού), τριγλία (=μπαρμπούνια) μουστακάτ α,….

Γεύμα των Ηγουμένων, «Προδρομικά ποιήματα» (12ος αιώνας), Ποιητική Ανθολογία Λίνου Πολίτη, σελ.56-57, Εκδόσεις Γαλαξίας
    
**Το μπαρμπούν ι, το ψάρι Τρίγλη των Αρχαίων και των Βυζαντινώ ν. Η λέξη προέρχετα ι από το ιταλικό barbon, το γένειον. Είναι δηλαδή  ο ιχθύς ο πωγωνοφόρ ος, το λεγόμενο μπαρμπούν ι με μουστάκι. Το παράδοξο είναι ότι σήμερα  οι Ιταλοί ονομάζουν το μπαρμπούν ι  με το αρχαίο ελληνικό τρίγλη-triglia, ενώ οι Έλληνες χρησιμοπο ιούν το ιταλικό όνομα μπαρπούνι .  
 
Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς
Συνεχίζετ αι….

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal