Αποστολέας Θέμα: ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΙ- Καζαντζής  (Αναγνώστηκε 2298 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 785
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
ΧΑΛΚΟΥΡΓΟΙ- Καζαντζής
« στις: 01 Φεβρουάριος 2010, 06:19:20 μμ »
ΧΑΛΚΟΥΡΓΟ Ι- Καζαντζής


Η χρήση των χάλκινων αντικειμέ νων μαρτυρείτ αι από τα προϊστορι κά χρόνια.
Στην παραλία της Ραφήνας έγινε αρχαιολογ ική ανασκαφή το 1953 από τον αρχαιολόγ ο καθηγητή Δημήτριο Ρ. Θεοχάρη (1919-1977). Η αρχαιολογ ική ανασκαφή απεκάλυψε χαλκουργι κά λείψανα και χαλκουργι κά εργαστήρι α.
Τα  ευρήματα ανάγονται στην νεότερη φάση της Πρωτοελλα δικής περιόδου (πρώιμος Χαλκοκρατ ία), πιθανολογ είται 2.400-2.300 π.Χ.
Οι Βυζαντινο ί συγγραφεί ς μιλούν για χαλκότυπο υς ή χαλκείς. Από τους χαλκείς (χαλκωματά δες) πήρε το όνομά της ο Βυζαντινό ς Ιερός Ναός της Παναγίας των Χαλκέων (Κόκκινη Εκκλησιά) στη Θεσσαλονί κη, κοντά στην χαλκευτικ ή στοά, όπου και σήμερα ακόμα συναντά κανείς εργαστήρι α χαλκωματά δων.
Ο καζαντζής, που είναι και επαγγελμα τικό επώνυμο, προέρχετα ι από την τούρκικη λέξη kazanci και σημαίνει χαλκουργό ς. 
Στην Μικρά Ασία, οι καζαντζήδ ες ή χαλκωματά δες ή χαλκιάδες ή χαλκουργο ί ήταν αυτοί που κατεργάζο νταν τον χαλκό και κατασκεύα ζαν χάλκινα αντικείμε να (μπακίρια), όπως καζάνια (καζαν-τζήδες), ταψιά (σινιά, νοχιούς), τεντζερέδ ες, πιάτα, κατσαρόλε ς, τηγάνια,  λεγένια, μαστραπάδ ες, μπρίκια για καφέ, μύλους για άλεσμα καφέ ή κριθαροκα φέ ή φρυγανισμ ένο ρεβίθι (ρεβιθοκαφ ές) κ.α. To μπακίρι το φέρνανε από την Πόλη, όπου γινόταν εισαγωγή από την Ευρώπη, κυρίως από την Αγγλία και ήταν έτοιμο για κατεργασί α. Χρησιμοπο ιούσαν τα ίδια περίπου εργαλεία με τους σιδεράδες . Το επάγγελμα πήγαινε από πατέρα σε γιο. Εκτός από τα είδη οικιακής χρήσης οι χαλκιάδες κατασκεύα ζαν ή επιδιόρθω ναν γεωργικά εργαλεία.
Για προίκα οι γονείς έδιναν στις κόρες τους χάλκινα οικιακά σκεύη και αναγράφον ταν στο προικοσύμ φωνο. Οι χαλκιάδες χάραζαν πολλές φορές στα σκεύη τα αρχικά ή το ονοματεπώ νυμο του κατόχου.

Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς.

Πηγές:
1. «Ανασκαφή εν Αραφήνι» Δημ. Θεοχάρη, Πρακτικά Αρχαιολογ ικής Εταιρείας 1952. Δημοσίευσ η εφημερίδα «Μελτέμι Αλλαγής» της  Ραφήνας- Αύγουστος 1985, αρ.φύλλου 70.   
2.Συντεχν ίες & Επαγγέλμα τα στη Θράκη 1685-1920», Κ.Παπαθαν άση-Μουσιοπούλου, Εκδόσεις Πιτσιλός, Αθήνα 1985.
3. «Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκί ας», Μαρία Β.Ασβέστη, Εκδόσεις Επικαιρότ ητα, Αθήνα 1980.
4.«Τα οικογενει ακά μας ονόματα»,Μανόλης Τριανταφυ λλίδης, ΑΠΘ, ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη), Θεσσαλονί κη 1995

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal