Αποστολέας Θέμα: ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΣ, ΚΟΛΛΥΒΙΣΤΗΣ- Κολλυβίδης  (Αναγνώστηκε 3660 φορές)

0 μέλη και 1 επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Αποσυνδεδεμένος Μέλος Φόρουμ

  • Global Moderator
  • ****
  • Δώστε Συγχαρητήρια
  • -Δώστε: 106
  • -Λαμβάνω: 53
  • Μηνύματα: 782
  • Τόπος: Ραφήνα
  • Επιβράβευση του μέλους απο : 65
  • Φύλο: Άντρας
ΑΡΓΥΡΑΜΟΙΒΟΣ, ΚΟΛΛΥΒΙΣΤΗΣ- Κολλυβίδης
« στις: 13 Μάρτιος 2010, 02:35:51 μμ »
ΑΡΓΥΡΑΜΟΙ ΒΟΣ,ΚΟΛΛΥΒΙΣΤΗΣ- Κολλυβίδη ς

Υπάρχει το Τριγλιανό επώνυμο Κολλυβίδη ς (ή Κολλιβίδη ς). Για την προέλευση του επώνυμου υπάρχουν τρείς εκδοχές:
   α)Το πιθανότερ ο είναι ότι προέρχετα ι από το επάγγελμα του Κολλυβά ή του Κολλυβιστ ή. Κολλυβιστ ής ή κολλυβάς ονομαζότα ν ο αργυραμοι βός, ο σαράφης  με την σημερινή έννοια ένα είδος μικροτραπ εζίτη. Οι κολλυβιστ ές εξαργύρων αν(άλλαζαν) τα χρήματα που έπαιρναν από τους ξενιτεμέν ους, μετέτρεπα ν χρήματα σε λίρες και αντίθετα. Ασχολούντ αν επίσης με αγοροπωλη σίες χρυσών αντικειμέ νων (φλουριά, κωνσταντι νάτα, λίρες, πεντόλιρα).
 Κατά την αρχαιότητ α κόλλυβoς ονομαζότα ν ένα μικρό νόμισμα, κέρμα μικρής αξίας. Η ανταλλαγή νομισμάτω ν ονομάζοντ αν κολλυβισμ ός.

β)είτε προέρχετα ι από τον παρασκευά ζοντα κόλλυβα (βρασμένο στάρι με ζάχαρη κ.α. που μοιράζετα ι στα μνημόσυνα για μακαρισμό των νεκρών)που τον έλεγαν κολλυβά και έγινε επώνυμο, ο απόγονος του Κολλυβά είναι ο Κολλυβίδη ς.
Σε  πολλά μέρη της Ελλάδας, υπάρχει το επώνυμο Κολυβάς ή Κολλυβάς.  Αυτό  αρχικά δόθηκε ως παρωνύμιο(παρατσούκ λι) για αυτόν που έτρωγε πολλά κόλλυβα  και έπειτα επικράτησ ε ως επώνυμο, γνωστό ήδη από τους Βυζαντινο ύς χρόνους.

γ)είτε  πήρε το επώνυμο από το κίνημα των μοναχών του Αγίου Όρους που ονομάστηκ αν Κολλυβιστ ές ή Κολλυβάδε ς. Η κίνηση των Κολλυβάδω ν διατάραξε για ένα περίπου αιώνα (1754-1845) την ηρεμία και την ειρήνη των μοναχών του Αγίου Όρους και τους διαχώρισε σε δύο αντιμαχόμ ενες μερίδες, τους Κολλυβάδε ς και Αντικολλυ βάδες. Η κίνηση επεκτάθηκ ε και έξω από το Άγιο Όρος και απλώθηκε κυρίως στα νησιά του Βορείου Αιγαίου και στη Δυτική Μικρά Ασία. 
Αφορμή για την κίνηση αυτή έδωσαν το γεγονός ότι ένεκα τυπικών δυσχερειώ ν τα μνημόσυνα των κεκοιμημέ νων δεν μπορούσαν να τελούνται κατά το Σάββατο, όπως γίνονταν ως τότε αλλά την Κυριακή. Η καινοτομί α αυτή δεν βρήκε σύμφωνους τους μοναχούς της Σκήτης της Αγίας Άννας και από εκεί ξεκίνησε η φλόγα της έριδος, η οποία επεκτάθηκ ε σ’ όλη την Αγιορείτι κη κοινότητα . Οι Κολλυβάδε ς, όπως αρχικά τους κόλλησαν το χλευαστικ ό αυτό προσωνύμι ο επίμονα ζητούσαν την επάνοδο της τέλεσης των μνημόσυνω ν κατά το Σάββατο ή οποιαδήπο τε άλλη ημέρα, εξαιρουμέ νης της Κυριακής και των άλλων δεσποτικώ ν εορτών. Επειδή η Κυριακή θεωρείται ημέρα Αναστάσεω ς του Κυρίου και ο αναστάσιμ ος αυτός χαρακτήρα ς απέκλειε τις δεήσεις για τους κεκοιμημέ νους.   
Οι Κολλυβάδε ς ζητούσαν επιστροφή στην παλιά παράδοση της Εκκλησίας . Καταδιωγμ ένοι από το Άγιο Όρος, όπου πήγαιναν, διέδωσαν τις ιδέες τους. Ο Αλέξανδρο ς Παπαδιαμά ντης και ο Αλέξανδρο ς Μωραϊτίδη ς από την Σκιάθο πήραν την ευσεβή αγωγή τους από τους ανθρώπους του κινήματος των Κολλυβάδω ν.
Ο Κολλυβίδη ς ίσως ήταν απόγονος Κολλυβά, ανθρώπου που είχε ενστερνισ τεί το Κίνημα των Κολλυβάδω ν.
 
 Επιμέλεια: Στάθης Δημητρακό ς.

Πηγές:
1. Δικαίος Β. Βαγιακάκο ς, « Καταγωγή ονομάτων και τοπωνυμίω ν», Ιστορία Εικονογρα φημένη, τεύχος 29.
2.« Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι κής», ΑΠΘ, ΙΝΣ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυ λλίδη), Θεσσαλονί κη 1998.
 3.«Ελληνικό Λεξικό», Τεγόπουλο ς- Φυτράκης, Ελευθεροτ υπία 1993
4.«Επαγγελματικές ασχολίες των Ελλήνων της Καππαδοκί ας»,  Μαρία Β.Ασβέστη, Εκδόσεις Επικαιρότ ητα, Αθήνα 1980.
 5. «Ιστορία του Ελληνικού Έθνους», τόμος ΙΑ, σελ.132-133, Εκδοτική Αθηνών 1975.
6.« Νέον Επίτομον Εγκυκλοπα ιδικόν Λεξικόν Ελευθερου δάκη»
7.Εγκυκλο παίδεια « Νέα Δομή».
8.Εγκυκλο παίδεια «Υδρία».   

 

SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal