"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Τελευταία μηνύματα

#1
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην ίδια σελίδα του φύλλου 93 της Τρίτης 29 Απριλίου 1903 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», που δημοσιεύθηκε η τελευταία ανταπόκριση από την Τρίγλια (βλέπε άρθρο 16), δημοσιεύθηκε και η από 21/4/1903 ανταπόκριση άγνωστου συντάκτη, για τη δράση του Μητροπολίτη Δράμας Χρυσόστομου. Σ' αυτή την ανταπόκριση περιγράφεται αναλυτικά η επίσκεψη του Χρυσόστομου σε τμήματα της περιοχής της Μητρόπολης και συγκεκριμένα από την Αρχιστράτη (άλλη εκδοχή μάλλον της Αλιστράτης), που αποτελούσε τη δεύτερη έδρα της Μητρόπολης (Δράμας και Ζιχνών).

Όπως είναι γνωστό, ο Χρυσόστομος διετέλεσε Μητροπολίτης Δράμας την περίοδο 1902-1910, συντελώντας τα μέγιστα στην πνευματική καλλιέργεια του ποιμνίου με ανέγερση σχολείων και ναών αλλά και αναλαμβάνοντας κομβικό ρόλο στον Μακεδονικό Αγώνα για τη διατήρηση της Ορθόδοξης ταυτότητας του πληθυσμού.

Ο άγνωστος συντάκτης περιγράφει στην καθαρεύουσα, που χρησιμοποιούσαν την εποχή εκείνη οι λόγιοι, την άφιξη του Χρυσόστομου την 19 Απριλίου στην Αρχιστράτη (άλλη εκδοχή μάλλον της Αλιστράτης), την οποία ονομάζει δεύτερη Μητροπολιτική έδρα του Χρυσόστομου (Δράμας και Ζιχνών), ο οποίος έμεινε προηγουμένως στη Δράμα επί τετράμηνο. Η υποδοχή που του επιφύλασσαν, στον σιδηροδρομικό σταθμό, ο επίτροπος κ. Νεόφυτος, ο κλήρος και πολλοί πολίτες ήταν τιμητική και εγκάρδια. Στην κωμόπολη τον περίμεναν πολλοί κάτοικοι και τον συνόδευσαν στην Ι. Μητρόπολη.

Την επομένη (Κυριακή των Μυροφόρων) λειτούργησε στον Ι.Ν του Αγίου Αθανασίου με όλο τον κλήρο και κήρυξε το λόγο του Θεού, ορμώμενος από την περικοπή του Ι. Ευαγγελίου, σχετικά με τα Πάθη και την Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του συντάκτη ότι ο «ευρυμαθής Μητροπολίτης ημών μετά της διακρινούσης  αυτόν ευφραδείας και των μειλιχίων προσφωνήσεων» μιλούσε για μια ώρα περίπου και «το άπειρον εκκλησίασμα μετά θρησκευτικής ευλαβείας και άνευ όκνου ήκουε του λίαν εποικοδομητικού και ωφελίμου λόγου Αυτού».

Ο συντάκτης αναφέρει, επίσης ότι, ο Αρχιδιάκονος της Μητρόπολης κ. Θεμιστοκλής κύρρητε τον λόγο του Θεού όλες τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής στην Κοινότητα και τα χωριά της επαρχίας. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον μεγάλο ευεργέτη της Κοινότητας κ. Ευάγγελο Θωμά, ο οποίος ζούσε στο Βελιγράδι, αλλά προσέφερε γενναίες ετήσιες δωρεές για τα εκπαιδευτήρια και τη συντήρησή τους.

Μετά τη θεία λειτουργία, ο Χρυσόστομος, αν και κατάκοπος, επισκέφθηκε πολλούς στα σπίτια τους, επιλήφθηκε υποθέσεων δικαστικής φύσεως με ευθυδικία, και επισκέφθηκε την Κεντρική Αστική Σχολή, με διευθυντή τον κ. Θωμά Υφαντού, και το Παρθεναγωγείον, με διευθύντρια την κ. Μαρία Αρβανιτάκη. Εξέτασε τη μαθητιώσα νεολαία με ερωτήσεις σε διάφορα μαθήματα και ευχήθηκε επιμέλεια και προκοπή, εκφράζοντας συνάμα τις ευχαριστίες του στο διδακτικό προσωπικό για τους κόπους του.

Τέλος, επισκέφθηκε και το Αναγνωστήριο της Συντηρητικής Αδελφότητος «Αμφίπολις», της οποίας ήταν επίτιμος Πρόεδρος και Μ. Ευεργέτης.  Στο Αναγνωστήριο, «ο φιλόμουσος Μητροπολίτης» βρήκε  τα πάντα εν τάξει και ευχαριστήθηκε όταν έμαθα ότι τα μέλη του νεοσύστατου Σωματείου έφθασαν εις τον αριθμό 200, ευχήθηκε στην Αδελφότητα μακροβιότητα και με λίγες αλλά βαρυσήμαντες λέξεις εξήρε την ευγενή δράση των εταίρων, καταλήγοντας ότι η σύσταση του Αναγνωστηρίου από την Αδελφότητα, αποτελεί το δεύτερο λαϊκό Σχολείο. Το απόγευμα επισκέφθηκε τη Ζηλιάχοβα (σημερινή Νέα Ζίχνη), όπου γινόταν πανηγύρι στη μνήμη του Αγίου Γεωργίου.

Από εκεί «ο άοκνος και λαοφιλής ημών Μητροπολίτης» θα επισκεπτόταν και θα ευλογούσε όλο το ποίμνιο του τμήματος Ζίχνης.
ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ


ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
Εν Αρχιστράτη τη 21 Απριλίου 1903

Την 19 υπερμεσούντος μηνός αφίκετο εις την ημετέραν Κοινότητα, την δευτέραν Μητροπολιτικήν έδραν, ο πολυφίλητος και πεπνυμένος Ποιμενάρχης ημών Άγιος Δράμας και Ζιχνών κ. Χρυσόστομος, όστις επί τετράμηνον περίπου διέμεινεν εν τω τμήματι Δράμας. Η υποδοχή ης έτυχεν, ήτο όλως τιμητική και εγκάρδιος, Μέχρι του σιδηροδρομικού σταθμού Αντζίστας μετέβησαν εις προϋπάντησιν ο επίτροπος της Α.Σ. κ. Νεόφυτος μετά του κλήρου και πολλών πολιτών. Έξω της κωμοπόλεως ανέμενον την Α.Σ. μετά υΙινής στοργής και αφοσιώσεως πλείστοι των κατοίκων και συνώδευσαν Αυτήν μέχρι της Ι. Μητροπόλεως, ένθα μετά πολλού πόθου και ευλαβείας ησπάσαντο την αγίαν δεξιάν της. Την επομένην  της ελεύσεως της Α.Σ., Κυριακής των Μυροφόρων, ιεροπρεπέστατα ετέλεσεν Αύτη την θείαν και ιεράν μυσταγωγίαν μετά παντός του πρεσβυτερίου εν τω ιερώ ναώ του αγίου Αθανασίου και εκήρυξεν τον λόγον του Θεού, ορμησθείσα εκ της περικοπής του ιερού Ευαγγελίου. Ο λόγος ην εκτενής εξιστόρησις των παθών και της Αναστάσεως του Κυρίου ημών Ι. Χριστού, ην μεστός δε βαθείας εννοίας και διδαγμάτων εποικοδομητικών. Καίτοι επί ώραν σχεδόν ωμίλει ο ευρυμαθής Μητροπολίτης ημών μετά της διακρινούσης  αυτόν ευφραδείας και των μειλιχίων προσφωνήσεων «αδελφοί μου», το άπειρον εκκλησίασμα μετά θρησκευτικής ευλαβείας και άνευ όκνου ήκουε του λίαν εποικοδομητικού και ωφελίμου λόγου Αυτού. Ενταύθα του λόγου γενομένου περί θείου κηρύγματος, οφείλομεν αμερολήπτως να ποιήσωμεν ευφημοτάτην μνήμην και του φιλοπροόδου και φερέλπιδος Αρχιδιακόνου της Α.Σ. κ. Θεμιστοκλέους, όστις καθ' όλας τας Κυριακάς της Μεγάλης Τεσσαρακοστής λίαν καταλλήλως και μετά πολλής προθυμίας εκήρυττε τον λόγον του Θεού εν τε τη Κοινοτήτι ημών και τοις χωρίοις της επαρχίας. Κατά την Μ. Είσοδον η Α. Σεβ. μετά συγκεκινημένης καρδίας εδεήθη και υπέρ υγείας και μακροημερεύσεως του εν Βελιγραδίω διαμένοντος Μεγάλου Ευεργέτου της Κοινότητος ημών κ. Ευαγγέλου Θωμά, όστις δια γενναίας, ως γνωστόν, ετησίας δωρεάς αυτού υπέρ των εκπαιδευτηρίων της Κοινότητος διατηρεί αυτά εν ανθηρά καταστάσει και εκπληροί ευσεβή πόθον ευσεβών και μακαρίων πατέρων.

Μετά την θείαν και ι. λειτουργίαν καίτοι κατάκοπος, η Α.Σ. συνοδευομένη υπό των προκρίτων επεσκέφθη πολλούς κατ' οίκον. Είτα δε επελήφθη δικαστικής φύσεως υποθέσεων, ας μετά της διακρινούσης Αυτήν ευθυδικίας και δραστηριότητος αισίως διεξήγαγε. Σήμερον καίτοι πολλαί άλλαι διαφόρου φύσεως υποθέσεις επήρχον εν τη ι. Μητροπόλει, εν πρώτοις έσπευσε να επισκεφθή την τε Κεντρικήν Αστικήν Σχολήν, διευθυνομένην υπό του κ. Θωμά Υφαντού, και το Παρθεναγωγείον, διευθυνόμενον υπό της κ. Μαρίας Αρβανιτάκη. Εξετάσασα δε δια καταλλήλων ερωτήσεων την εν αμφοτέροις τοις εκπαιδευτηρίοις μαθητιώσαν νεολαίαν εις διάφορα μαθήματα ηυχήθη αυτή επιμέλειαν και προκοπήν, εκφράσασα συνάμα τας ευχαριστίας τω διδάσκοντι προσωπικώ επί τοις ατρύτοις κόποις, ους καθ' εκάστην καταβάλλει. Μετά ταύτα επεσκέφθη και το Αναγνωστήριον της Συντηρητικής Αδελφότητος «Αμφίπολις» ης είναι επίτιμος Πρόεδρος και Μ. Ευεργέτης.  Εν τω Αναγνωστηρίω ο φιλόμουσος Μητροπολίτης ευρών τα πάντα εν τάξει και μετ' ευχαριστήσεως πληροφορηθείς ότι τα μέλη του άρτι συστάτου τούτου Σωματείου έφθασαν εις τον σεβαστόν αριθμόν 200, ηυχήθη τη Αδελφότητι μακροβιότητα και δι' ολίγων, αλλά βαρυσημάντων λέξεων εξήρε την ευγενή δράσιν των εταίρων, προσειπών ότι λίαν ωφελίμως συνέστη υπό της Αδελφότητος το Αναγνωστήριον, το δεύτερον τούτο λαϊκόν Σχολείον. Εντεύθεν κατηυθύνθη η Α.Σ. εις την Ι. Μητρόπολιν, ένθα επελήφθη διαφόρων ως προείπον υποθέσεων. Μετά την μεσημβρίαν δε τη συνοδεία πολιτών τινών εντεύθεν μετέβη εις Ζηλιάχοβαν, ήτις επί τη μνήμη του Αγίου Γεωργίου λαμπράν άγει πανήγυριν. Εκείθεν ο άοκνος και λαοφιλής ημών Μητροπολίτης θα επισκεφθή και θα ευλογήση άπαν το ανά το τμήμα Ζίχνης πολυφίλητον Αυτώ ποίμνιον.

#2
Την Παρασκευή 27η Μαϊου 2022 έλαβε χώρα στη Ν. Τρίγλια η επίσκεψη του Οικουμενικού Πατριάρχη κκ. Βαρθολομαίου.
Η υποδοχή του Πατριάρχη έγινε στο κατάμεστο Δημοτικό Θέατρο Ν. Τρίγλιας. Ο δήμαρχος κ. Καρράς αφού εξήρε την προσωπικότητα του ιεράρχη ανακοίνωσε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σύμφωνα με την οποία ανακηρύσσεται επίτιμος δημότης Ν. Προποντίδας.
Προσφέρθηκαν αναμνηστικά δώρα προς τον Οικουμενικό Πατριάρχη, από τον δήμαρχο κ. Καρρά, τον πρόεδρο του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών κ. Μαστρογιάννη και τους εκπροσώπους των σωματείων της Ν. Τρίγλιας.
Η εκδήλωση συνεχίστηκε στο πάρκο μπροστά από το Δημοτικό Θέατρο, το οποίο ονομάστηκε «Οικολογικό πάρκου Οικουμενικού Πατριάρχου κκ. Βαρθολομαίου» και έγιναν τα αποκαλυπτήρια μαρμάρινης στήλης η οποία στήθηκε για το σκοπό αυτό «επί δημαρχίας Εμμανουήλ Καρρά και με τη συμβολή του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών».
Η παρουσία του Πατριάρχου στη Ν. Τρίγλια  έκλεισε με γεύμα σε τοπικό κατάστημα πριν ο ίδιος και η συνοδεία του αναχωρήσουν για το Άγιον Όρος.
Β.Σακελλαρίδης
#3
Την Κυριακή 22α Μαϊου 2022 έγιναν με επιτυχία οι εκλογές του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανών στη Θεσσαλονίκη. Προηγήθηκε η Γενική Συνέλευση, όπως ορίζει το καταστατικό.
Ακολούθησε ο απολογισμός του απερχόμενου ΔΣ, που έκλεισε με την θετική ανακοίνωση από την εξελεγκτική επιτροπή.
Οι υποψήφιοι ήταν οκτώ για τις επτά θέσεις του ΔΣ. Δύο για την εξελεγκτική επιτροπή.
Συνολικά ψήφισαν 62 Τριγλιανοί απόγονοι.
Το νέο ΔΣ θα συγκροτηθεί σε σώμα την τρέχουσα εβδομάδα.

Τα νέα μέλη του ΔΣ θα είναι:
Αναστάσιος Μαστρογιάννης
Βασίλειος Σακελλαρίδης
Νίκη Γκίκογλου
Χρύσα Ρουσάκη
Δημήτριος Δημητριάδης
Αντωνία Μπαρμπή
Βαλερία Κοντοπούλου
Δέσποινα Φουντούλη

#4
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην τελευταία από 24/4/1903 ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 93 της Τρίτης 29 Απριλίου 1903 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει με χαρακτηριστική γλώσσα και λέξεις το καθιερωμένο ετήσιο μνημόσυνο για τον εθνικό ευεργέτη Γεώργιο Ζαρίφη. Είναι, επίσης, χαρακτηριστικό ότι ο τίτλος της ανταπόκρισης στην εφημερίδα είναι «ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΖΑΡΙΦΗ» και όχι ο συνήθης «ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ».

Η ακολουθία τελέστηκε στον ευρύχωρο Ι.Ν του Αγίου Γεωργίου Κάτω, με την παρουσία του αρχιδιακόνου του Αγίου Προύσας κ. Νεόφυτου, που ήρθε στην Τρίγλια για το σκοπό αυτό. Κατά την αρτοκλασία μνημονεύθηκαν τα ονόματα της οικογένειας Ζαρίφη και στο δίσκο με τα κόλλυβα υπήρχε η προτομή του αοιδίμου ανδρός με την επιγραφή «Γεωργίω τω Ζαρίφη». Οι ιερείς των έξι ενοριών διάβασαν τις νεκρώσιμες ευχές και οι ψάλτες το «Αιωνία η μνήμη». Ο αρχιδιάκονος κ. Νεόφυτος μίλησε από τον άμβωνα για τον αείμνηστο Γεώργιο Ζαρίφη και συγκινήθηκε όλο το εκκλησίασμα.

Στη συνέχεια, όλο το εκκλησίασμα με πρώτο τον κλήρο, τις μαθήτριες και τα νήπια και κατευθύνθηκαν στην αίθουσα του κεντρικού νηπιαγωγείου, όπου έγινε επιμνημόσυνη τελετή, μετά τραγούδια από τις μαθήτριες και η διευθύντρια Σοφία Γιαζιτζόγλου εκφώνησε τον πανηγυρικό της ημέρας και την συνεχάρησαν πολλοί. Μεταφέρθηκαν οι ευχές και ευλογίες του Αγίου Προύσας και επισημάνθηκε η σημασία της εορτής και η επισημότητα της τελετής. Ακολούθησε η προσφορά γλυκού και καφέ, με άρτο και κόλλυβα.

Έτσι έληξε η επιβλητική τελετή γύρω στις 15.30, ενώ όλοι έφυγαν μνημονεύοντας τον ευεργέτη και ευχαριστώντας την Εφοροδημογεροντία για την άριστη διεξαγωγή της τελετής. Την ίδια μέρα συντάχθηκε από την Εφοροδημογεροντία ευχαριστήρια επιστολή προς την Ελένη χήρα Γεωργίου Ζαρίφη.

Στην τελετή συμμετείχε και ο νέος μουδίρης Αχμέτ Τεφήκ εφέντης, που ήρθε από τα Μουδανιά με τον μουαβίνη του καζά Αθανασάκη εφέντη Σγουρίδη, ο οποίος διοίκησε την Τρίγλια για δύο και πλέον μήνες.

Ως δεύτερο θέμα, ο συντάκτης περιγράφει την ανοιξιάτικη περίοδο, που ήταν αφιερωμένη στην εκτροφή των μεταξοσκωλήκων, και οι κάτοικοι έτρεχαν στις εξοχές για αναψυχή.

Στο σημείο αυτό θεωρώ αναγκαίο να επαναλάβω, και σ' αυτή την τελευταία ανταπόκριση του συντάκτη «Χ'' Μ», ότι από την λεπτομερή έρευνα που έκανα, ανά φύλλο, στα ψηφιοποιημένα αρχεία της ημερήσιας εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», για το διάστημα από 1/1/1901 έως 31/12/1903, τα οποία είναι αρχειοθετημένα στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ελλήνων, βρήκα άλλες 12 ανταποκρίσεις, εκτός από τις 3 που είχε εντοπίσει ο Πέτρος Μεχτίδης, οι οποίες αποτέλεσαν το κίνητρο γι' αυτή την έρευνα.

Σε ότι αφορά τον συντάκτη των ανταποκρίσεων, στις περισσότερες δεν αναφέρεται κανένα στοιχείο του, εκτός από τις τελευταίες του 1902 και τις πρώτες του 1903, στις οποίες αναγράφονται τα στοιχεία «Χ΄΄Μ». Οι πρώτες εγγραφές στον Κώδικα Διαθηκών της Εφοροδημογεροντίας Τρίγλιας (1903-1922) ξεκινούν από την 3/1/1903 (δεν υπάρχει Κώδικας για το προηγούμενο διάστημα) και, για όλη την περίοδο του Α' εξαμήνου 1903, αναφέρεται ως γραμματέας ο Χ΄΄ Μαρκόπουλος. Από την αρχή του Β' εξαμήνου ανέλαβε γραμματέας ο Νικόλαος Σοφοκλέους μέχρι και την 11/7/1906. Επίσης, στο πρώτο Προικοσύμφωνο (12/1/1903) του αντίστοιχου Κώδικα (1903-1922) αναφέρεται ο ίδιος γραμματέας. Από τα σημαντικά αυτά στοιχεία ενισχύεται η υπόθεση ότι ο συντάκτης αυτών των ανταποκρίσεων μπορεί να ήταν ο Χ΄΄ Μαρκόπουλος, γραμματέας της Εφοροδημογεροντίας, κατά το διάστημα της θητείας του.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ


ΜΝΗΜΟΣΥΝΟΝ ΖΑΡΙΦΗ
Εν Τριγλία τη 24 Απριλίου 1903

(Χ'' Μ) Επιβάλλουσα κατά πάντα εγένετο η επέτειος ενταύθα εορτή υπέρ του αειμνήστου του έθνους ευεργέτου Γεωργίου Ζαρίφη. Κατά την νενομισμένην εν τω ευρεί ναώ του μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εκκλησιαστικήν ακολουθίαν, εις ην έλαβε μέρος ο επί τούτω ελθών αρχιδιάκονος του αγίου Προύσης κ. Νεόφυτος, εμνημονεύθησαν κατά την αρτοκλασίαν τα ονόματα  της σεβαστής χήρας κ. Ελένης Γ. Ζαρίφη, των εριτίμων Λεωνίδου, Ευφροσύνης και απάσης της λοιπής σεβαστής οικογενείας, προ του δίσκου δε των κολλύβων, φερόντων εν τω μέσω την προτομήν του αοιδίμου ανδρός και κάτωθι την επιγραφήν «Γεωργίω τω Ζαρίφη», ανεγνώσθησαν υπό των ιερέων των εξ ενοριών αι νεκρώσιμοι ευχαί, μεθ' ας έψαλον οι χοροί το «Αιωνία η μνήμη». Κατά την επιμνημόσυνον ταύτην τελετήν συνεκινήθη άπαν το εκκλησίασμα δις απ' άμβωνος η Α. Πανοσιολ. ο ευφραδής του αγίου Προύσης αρχιδιάκονος έπλεξεν το εγκώμιον του αοιδίμου ανδρός και ευχάς ανεπέμψαμεν προς τον Ύψιστον υπέρ του αλήστου μνήμης ευεργέτου της κωμοπόλεως ημών. Κατόπιν εξήλθον του ιερού ναού άπας ο ιερός κλήρος εν στολή προπορευομένων των μαθητριών και των νηπίων μετά της σεβαστής εφορίας, παρηκολούθει δε αθρόον το εκκλησίασμα, η όλη πομπή κατηυθύνθη εις την αίθουσαν του κεντρικού νηπιαγωγείου, ένθα εγένετο  και αύθις επιμνημόσυνος τελετή, εψάλησαν άσματα υπό των μαθητριών, μεθό παρουσιασθείσα εις το μέσον η ευπαίδευτος διευθύντρια δεσποινίς Σοφία Γιαζητζόγλου εξεφώνησεν τον πανηγυρικόν της ημέρας, μεμετρημένον και πλήρη εννοιών. Την σεμνήν και σώφρονα διευθύντριαν έσπευσαν πολλοί και συνεχάρησαν επί τω λαμπρώ αυτής λόγω. Είτα η Α. Πανοσιολ. διηρμήνευσε τας ευχάς και ευλογίας του αγ. Προύσης και άπαξ έτι δια βραχέων εξάρασα την σημασίαν της εορτής και την επισημότητα της τελετής εξέφρασεν ευχαριστίας τη αξιοτίμω εφορία, τη αγορευσάση διευθυντρία, μεθ' ο άπαντες μετέβησαν  εις την αίθουσαν της υποδοχής, ένθα προσεφέρθη αυτοίς γλυκόν και καφές μετά άρτου και κολλύβων, ενώ συγχρόνως το αθώον άσμα περιιπταμένης χελιδόνος υπέρ τας κεφαλάς ημών εφαίνετο ως να εξύμνει τας αρετάς και τας αγαθοεργίας του ανδρός.

Και ούτως έληξεν η επιβλητική αύτη τελετή περί την 3 ½ ώραν, πάντες δε απήλθον την μνήμην μεν επευλογούντες του περιδόξου ανδρός, εκδηλούντες δε τη αξιοτίμω εφορεία την γενικήν ευαρέσκειαν επί τη αρίστη διεξαγωγή της εορτής. Αυθημερόν συνετάχθη και απεστάλη υπό της εφορίας επιστολή ευχαριστήριος προς την ευγενεστάτην χήραν κ. Ελένην. Την λαμπράν ταύτην τελετήν ετίμησε και ο νεωστί αφιχθείς νέος ημών μουδίρης Αχμέτ Τεφήκ εφέντης, ελθών εκ Μουδανίων τη συνοδεία του ενδοξ. μουαβίνη του καζά Μουδανίων Αθανασάκη εφέντη Σγουρίδου, όστις επί δύο και επέκεινα μήνας μετά νοημοσύνης και συνέσεως διώκησε την κωμόπολιν ημών. Πλείστας όσας επί τούτω ευχαριστίας απονέμομεν τω υποδιοικητή Μουδανίων Βαχά βέη.

Οι κάτοικοι της κωμοπόλεως ημών, ζητούντες αναψυχήν κατά την εποχήν ταύτην της εκτροφής των μεταξοσκωλήκων, εξέρχονται κατά σμήνη εις τας ωραίας και πεφημισμένας ημών εξοχάς, ένθα το ηδύλαλον της αηδόνος άσμα αποσπά τον νουν ημών προς τον Πλάστην.
#5
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην προτελευταία από 18/1/1903 ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 18 της Πέμπτης 23 Ιανουαρίου 1903 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει αρκετά θέματα που συνέβησαν στο αρχικό διάστημα του Ιανουαρίου 1903 (Θεοφάνεια κλπ).

Βασικό θέμα της ανταπόκρισης είναι η περιγραφή της αρχιερατικής τελετής του αγιασμού των υδάτων, με την παρουσία του Μητροπολίτη Ναθαναήλ, ο οποίος επισκέφθηκε την Τρίγλια την παραμονή των Θεοφανείων (5/1/1903), όπως συνηθιζόταν. Στη θεία λειτουργία, που πραγματοποιήθηκε στον υπερπλήρη Χριστιανών  Ι.Ν. του Αγίου Γεωργίου Κάτω, μνημονεύθηκαν των συμπολιτών αρχιερέων Δράμας Χρυσοστόμου και Ιωαννικίου πρώην Δεσκάτης. Στη συνέχεια, και με πολύ ψυχρό καιρό και χιόνι, ο κλήρος των 6 εκκλησιών (επιβεβαιώνεται ότι λειτουργούσαν την εποχή εκείνη οι 6 εκκλησίες) και το εκκλησίασμα, προηγουμένων των λαβάρων, φανών και εξαπτερύγων, και το «άπειρο» πλήθος κατευθύνθηκαν στην παραλία, εν μέσω ψυχρού χειμωνιάτικού καιρού με χιόνι που έπεφτε συνέχεια, για τον αγιασμό των υδάτων. Τα σπίτια από το ναό έως τη θάλασσα ήταν γεμάτα κόσμο, που αψηφούσε το δριμύ κρύο. Ο συντάκτης μάς δίνει τα ονόματα των πέντε νέων (Χρήστος Σιρκιόγλης, Δημήτριος Παρπάς, Νικόλαος Καραβασίλης, Ιωάννης Πυλούρης και Θεόδωρος Θεμιστοκλέους) που αψήφησαν το κρύο και έπεσαν στη θάλασσα για να πιάσουν τον Σταυρό. Στη συνέχεια, ο Μητροπολίτης και το πλήθος κατευθύνθηκε στο διοικητήριο, όπου εψάλη δέηση υπέρ του Σουλτάνου, και μετά στην κατοικία του, όπου τον επισκέφθηκαν η Εφορεία των Σχολών, η πολιτική και δημοτική αρχή, οι πρόκριτοι και λόγιοι. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή όλων αυτών των γεγονότων από τον συντάκτη και αξίζει να διαβαστεί από όλους.
Την επομένη αναχώρησε ο Μητροπολίτης, αλλά παρέμεινε ο γενικός αρχιερατικός επίτροπος Νεόφυτος, για την εκκαθάριση λογαριασμών (μόνιμο πρόβλημα μεταξύ της Μητρόπολης και των Χριστιανικών Κοινοτήτων), την αλλαγή επιτρόπων στις εκκλησίες κλπ. Λειτούργησε την επόμενη Κυριακή μετά τα Φώτα, σε μονοκλησιά, στη Μητρόπολη.
Το δεύτερο θέμα ήταν οι επιπτώσεις της ιλαράς στα παιδιά, που πρέπει να ήταν σοβαρές.

Στο τρίτο θέμα μάς δίνει, για πρώτη φορά, σημαντικά αριθμητικά στοιχεία για τις γεννήσεις και θανάτους, ανά φύλο, κατά το μήνα Δεκέμβριο 1902.

Στο τέταρτο θέμα περιγράφει προβλήματα που αντιμετώπιζαν την εποχή εκείνη οι Τριγλιανοί, από την έλλειψη κρέατος και την υπερτίμησή του, ενώ υπήρχε επάρκεια κάρβουνου, σε τιμές ανταποκρινόμενες στα φτωχικά βαλάντια. Τέλος, αναφέρεται και πάλι στον ψυχρό καιρό, που δεν επιτρέπει την έναρξη των αγροτικών εργασιών.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ


ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΧΙΑΣ
Εν Τριγλία τη 18 Ιανουαρίου 1903

Μετ' εξαιρετικής και όλως πανδήμου χαρμονής εωρτάσθη και ενταύθα εν τη πολυπληθεί ημών κοινότητι ο των υδάτων αγιασμός. Ετελέσθη λειτουργία αρχιερατική, παρόντος του Σεβ. Μητροπολίτου ημών κ. Ναθαναήλ, όστις αφίκετο ενταύθα κατά το σύνηθες την παραμονήν των Θεοφανείων. Μετά το τέλος της θείας μυσταγωγίας, εν η εμνημονεύθησαν υπό της Α.Σ. κατά την πρώτην στάσιν τα σεβαστά ονόματα των συμπολιτών ημών αρχιερέων Δράμας Χρυσοστόμου και Ιωαννικίου πρώην Δεσκάτης, και είτα  της τελετής του  μεγάλου αγιασμού, ενώ καιρώ ο ναός του αγίου Γεωργίου της κάτω συνοικίας  υπερεπληρώθη κόσμου, άπαν το εκκλησίασμα, προηγουμένων, ως είθισται, των εκκλησιαστικών λαβάρων, φανών και εξαπτερύγων, της Α.Σ. φερούσης την αρχιερατικήν αυτής στολήν και ακολουθουμένης υφ' όλου του κλήρου των καθ' ημάς εξ ενοριών μετά του αρχιδιακόνου της Ιεράς Μητροπόλεως και γεν. αρχ. Επιτρόπου κ. Νεοφύτου, εξεκίνησε προς την παραλίαν, ένθα άπειρον πλήθος άνευ διακρίσεως φυλής και θρησκεύματος ανέμενεν Αυτήν. Αι διήκουσαι προς την θάλασσαν οικίαι εν τη περιστάσει ταύτη ήσαν πλήρεις κόσμου, εν ω επρώτευε το ωραίον φύλον. Ο καιρός ήτον ελελεινός, χιονώδης, ψυχρός, ο ανυπόφορος αυτός βορράς εμυκάτο αγρίως, επί των προσώπων απάντων έβλεπέ τις ωραία κρυσταλλώδη κοσμήματα. Το δριμύ ψύχος διαπερών τα χονδρά ημών επενδύματα επάγωνε το αίμα. Η χιών έπιπτεν, έπιπτεν ολονέν και εκάλυπτε την μητέρα γην με την ολόλευκον αυτής συνδόνα. Επί υψηλού μέρους ιστάμενος εθεώμην την τελετήν. Τα κύματα υψούμενα και συγκρουόμενα παταγωδώς συνετρίβοντο φρενιτιωδώς επί των θεμελίων  των επί την παραλίαν ευρισκομένων οικιών. Τις ο τολμητίας ο μέλλων να ριφθή εντός τούτων κατά την κατάδυσιν του τιμίου σταυρού; τις ο ατρόμητος ο μέλλων να παλαίση προς τα φοβερά και ογκώδη ταύτα κύματα; Και τω όντι, ανδρείαν παραδείγματικήν κατά την στιγμήν εκείνην και τόλμην καρτερικήν εκ θρησκευτικού ζήλου κινούμενοι επεδείξαντο, διολισθήσαντες παραδόξως εκ μέσου του απείρου εκείνου πλήθους προς την θάλασσαν, οι εξής γενναίοι μείρακες: Χρήστος Σιρκιόγλης, Δημήτριος Παρπάς, Νικόλαος Καραβασίλης, Ιωάννης Πυλούρης και Θεόδωρος Θεμιστοκλέους οίτινες δίκην δελφίνων και αναδύοντες εν μέσω του φοβερού θαλασσίου σάλου, ανήρπασαν τον σταυρόν, ον μετά σεβασμού και ευλαβείας κατησπάσθησαν. Ότε δε η Α.Σ. μετά την λαμπράν ταύτην τελετήν ήρξατο χωρούσα προς την κατοικίαν της, διήλθε μετά του ακολουθούντος πλήθους, κάτωθεν του διοικητηρίου ένθα, απήγγειλε δέησιν υπέρ του λαοφιλούς ημών Άνακτος, ην συνώδεθσαν ουρανομήκεις ζητωκραυγαί. Μετά ταύτα εγένοντο αι δέουσαι επισκέψεις προς την Α. Σεβασμιότητα εκ μέρους της Εφορείας των Σχολών, της πολιτικής και δημοτικής αρχής, των προκρίτων και λογίων.

Την τρίτην του Αγ. Ιωάννου και αύθις λειτουργησάσης της Α.Σ. εν τη φερωνύμω εκκλησία, ο αρχιδιάκονος Αυτής μετά μεγίστης γλαφυρότητος  αναπτύξας την περικοπήν του Ευαγγελίου «ίδε ο αμνός του Θεού ο αίρων την αμαρτίαν του κόσμου», κατεκήλησε το εκκλησίασμα. Μετά την αναχώρησιν του αρχιερέως την επιούσαν, παρέμεινεν ενταύθα ο γεν. αρχ. Επίτροπος Νεόφυτος προς εκκαθάρισιν των λ/σμών των εκκλησιών και αλλαγήν επιτρόπων, και την Κυριακήν μετά τα Φώτα ελειτούγησεν εν μονοκκλησία εν τω ναώ της Μητροπόλεως, τότε ωμίλησεν το δεύτερον λαβών ως αρχήν το ρητόν: «ο λαός ο καθήμενος εν σκότει είδε φως μέγα» και καταστιγματίσας λίαν επιτυχώς την ενταύθα επικρατούσαν αδιαφορίαν προς τε τα θεία και προς  τα γράμματα. Μετά την αναχώρησιν του αρχιδιακόνου το ζήτημα του διορισμού επιτρόπων εν τισι των εκκλησιών και το του αρχιερατικού επιτρόπου, οίον στερούμεθα  από του θανάτου του αοιδίμου και ευδοκίμως  επί μακράν σειράν ετών ενταύθα πολλούς Μητροπολίτας επιτροπεύσαντος ιεροδιακόνου Ιγνατίου, μένουσι εισέτι εκκρεμή, μολονότι ουδεμίαν δυσκολίαν ελπίζομεν να παρουσιάσωσι.

Η νόσος ιλαρά ενδημεί ενταύθα εις τους παίδας μετά χαρακτήρος μάλλον και ήττον σοβαρού.

Από του παρελθόντος Δεκεμβρίου μέχρι της πρώτης του ενεστώτος απεβίωσαν εν όλω 52 εξ ων 25 άρρενα και 27 θήλεα, εγεννήθησαν δε εν όλω 77 εξ ων θήλεα 40 και άρρενα 37.

Έχομεν έλλειψιν κρέατος επαισθητήν, εκ τούτου δε και η μεγάλη υπερτίμησης αυτού. Ανθράκων έχομεν πληθώραν και εις τιμάς ανταποκρινομένας εις τα πτωχικά ημών βαλάντια, ο καιρός εξακολουθεί ψυχρός και μεθ' όλην την νηνεμίαν χιόνες καλύπτουσιν εισέτι υπό μορφήν πάγου άπασαν την περιφέρειαν, ένεκα του οποίου αι αγροτικαί εργασίαι δεν ήρξαντο εισέτι.
#6
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΤΡΙΓΛΙΑΝΩΝ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί συμπατριώτες,

Καλούμε όλα τα μέλη του Συλλόγου των Απανταχού Τριγλιανών σε εκλογοαπολογιστική γενική συνέλευση σύμφωνα με το άρθρο 23&24 του καταστατικού και στη συνέχεια σε διεξαγωγή εκλογών για την ανάδειξη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και της εξελεγκτικής επιτροπής την Κυριακή 15-5-2022 ωρα 18:00 στην αίθουσα του «Προποντίς»  Ν.Πλαστήρα 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης. Αν δεν επιτευχθεί απαρτία η Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΑΜΕΤΑΚΛΗΤΑ την Κυριακή 22-5-2022 και ώρα 18:00 στην αίθουσα «Προποντίς», Ν.Πλαστήρα 14, στην Καλαμαριά Θεσσαλονίκης (γραμμή ΟΑΣΘ  5, Νεα Κρήνη, στάση Ακταίον).

Αιτήσεις για εγγραφές νέων μελών και αιτήσεις για υποψηφιότητες θα υποβάλλονται στο γενικό γραμματέα μέχρι την έναρξη της γενικής συνέλευσης.


Ο Πρόεδρος                                                       Ο Γενικός Γραμματέας
Αναστάσιος Μαστρογιάννης                            Δημήτριος Δημητριάδης
Τηλ .  6980951801                Τηλ.  6973876688
#7
Ο «πρωινός καφές» της Κυριακής 8/5/22 που οργανώθηκε από το Σύλλογο των Απανταχού Τριγλιανών στη Λέσχη Αξιωματικών Φρουράς Θεσσαλονίκης αποτέλεσε την αφορμή να ξανασυναντηθούμε μετά τη δοκιμασία της πανδημίας και περάσουμε ένα ευχάριστο πρωϊνό.
Στην όμορφη εκδήλωσή μας, παραβρέθηκε και ο δήμαρχος της Θεσσαλονίκης κ. Ζέρβας ως Τριγλιανός απόγονος.
Η έκπληξη στην εκδήλωση ήλθε από τις Τριγλιανές αδελφές Άννα και Ασπασία Μήτσου που προσήλθαν μαζί με τα μετάλλια και τα κύπελλα που κατέκτησαν στους αγώνες τεκβοντό της προηγούμενη ημέρας στη Θεσσαλονίκη! Μας γέμισαν χαρά! Τις αξίζουν συγχαρητήρια.

Φωτογραφίες του Β.Σακελλαρίδη.
#8
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στην από 31/12/1902-4/1/1903 ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 7 της Παρασκευής 10 Ιανουαρίου 1903 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει αρκετά θέματα που συνέβησαν στο τελευταίο διάστημα του Δεκεμβρίου 1902 και στις αρχές Ιανουαρίου 1903.

Το πρώτο αφορά στην αναχώρηση, από την Τρίγλια, της μητέρας του Μητροπολίτη Δράμας (τότε) Χρυσόστομου και των κοριτσιών της, για την Κωνσταντινούπολη και από εκεί στη Δράμα, προκειμένου να περάσουν τις γιορτές μαζί του. Πλήθος κόσμου τις επισκέφθηκε στο σπίτι τους, για να μεταφέρουν στον διαπρεπή Ιεράρχη τα ειλικρινή και ταπεινά σέβη τους. Και ο συντάκτης εύχεται σ΄ αυτές καλό ταξίδι, καλή διαμονή και καλή επιστροφή.

Το δεύτερο αφορά στο στο βαρύ χειμώνα που ενέσκηψε στην Τρίγλια, το νέο έτος, μετά την καλοκαιρία της προηγούμενης περιόδου, η οποία βοήθησε σημαντικά στη γρήγορη και καλή συγκομιδή των ελαιών.

Το τρίτο αφορά στην περιγραφή του εορτασμού της Πρωτοχρονιάς 1903, με τα παιδικά κάλαντα, αλλά με βαρυχειμωνιά και χιόνι. Είναι χαρακτηριστική η περιγραφή του συντάκτη για τα φυσικά φαινόμενα που επικράτησαν αυτή την περίοδο.

Στο τέταρτο θέμα επανέρχεται στο θέμα της καθυστέρησης του ταχυδρομικού σάκου, και στο πέμπτο και τελευταίο στην αναμενόμενη άφιξη του Μητροπολίτη Προύσας για την καθιερωμένη λειτουργία του αγιασμού των υδάτων στην εκκλησία του Αγίου Γεωργίου Κάτω.


ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Εν Τριγλία τη 31 Δεκεμβρίου 1902

(Χ''Μ) Προχθές την Κυριακήν δια του ατμοπλοίου «Βίλνα» της εταιρίας του Μαρμαρά ανεχώρησεν εντεύθεν η μήτηρ και αι αδελφαί της Α.Σ. του αγίου Δράμας εις Κωνσταντινούπολιν, όθεν μεταβήσονται εις Δράμαν, ίνα διελθωσι τας εορτάς. Κατά την αναχώρησιν επλήσθη η φίλη οικία αυτών επισκεπτών, διαβιβαζόντων τα ειλικρινή και ταπεινά αυτών σέβη προς τον διαπρεπή Ιεράρχην. Ευχόμεθα και ημείς αυταίς αίσιον ταξείδιον και ευφρόσυνον απόλαυσιν κατά ημέρας της παρά τω ποθητώ αυτών υιώ  και αδελφώ διαμονής και καλήν την αντάμωσιν.

Μετά τας θερινάς ημέρας, ας είχομεν κατ' αυτάς και αίτινες συνετέλεσαν πολύ εις την ταχείαν και καλήν συγκομιδήν των ελαιών, ενέσκηψεν εκ νέου ο χειμών το νέον έτος.

Αυτόθι 4 Ιανουαρίου 1903. Μετά μεγίστης ζωηρότητος εχαιρετίσθη και η πρώτη του νέου έτους. Αθώα δε πλάσματα  εν παιδική αφελεία κράζοντα «άγιος Βασίλης έρχεται» υποδέχοντο  την επίσημον ημέραν την οποίαν όμως  διήλθομεν υπό ουρανόν μολυβδόχρουν. Σήμερον ήρξατο πίπτουσα χιών, δριμύ το ψύχος, ο βορράς μυκείται αγρίως, η θάλασσα τρικυμιά, τα κύματα τα υψούμενα  εις ύψος μέτρου, θλώνται μετά φοβερού πατάγου επί της ακτής, αι οδοί εισίν έρημοι, δι' ων πάνθιμος και ακατάσχετος συρίζει ο βορράς.

Ο Ταχυδρομικός σάκκος καθυστερεί, ίσως, ένεκα του καιρού. Αύριον αναμένεται η Α.Σ. ο άγιος Προύσης, ίνα επιτελέση τον μέγαν αγιασμόν και ιερουργήση εν τη εκκλησία του αγίου Γεωργίου της κάτω συνοικίας.
#9
Α.Ο.Τ Ραφήνας / ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ
Τελευταίο μήνυμα από Στάθης Δημητρακός - 28 Απριλίου 2022, 11:22:01 ΠΜ
27/4/ 2022 ΚΑΛΥΒΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
Π.Α.Ο ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ 2-3

ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ

ΤΡΙΓΛΙΑ ΡΑΦΗΝΑΣ


ΚΑΤΑΤΑΞΗ

4η στους  ΑΓΩΝΕΣ PLAY OFF
ΦΙΝΑΛΙΣΤ ΣΤΟ ΚΥΠΕΛΛΟ ΕΠΣΑΝΑ
#10
ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Στη χωρίς ημερομηνία (αλλά τεκμαίρεται η 8/12/1902) ανταπόκριση από την Τρίγλια, που δημοσιεύθηκε στο φύλλο 263 της Τρίτης 24 Δεκεμβρίου 1902 της εφημερίδας «Κωνσταντινούπολις», ο συντάκτης περιγράφει αρκετά θέματα που συνέβησαν στο διάστημα των δύο μηνών περίπου, από την προηγούμενη ανταπόκρισή του (28/10/2022) μέχρι την 24/12/1902.

Το πρώτο αφορά στη μετάθεση-προαγωγή του μουδίρη σε άλλο μουδηρλήκι και ο συντάκτης εκφράζει την ικανοποίησή του και εύχεται παρόμοια προαγωγή και για τους λοιπούς υπαλλήλους.

Στο δεύτερο θέμα συνεχίζει το θέμα της παραγωγής ελαιών και ελαιολάδου, παρά την επικρατούσα κακοκαιρία, και τονίζει ότι η ποιότητα του ελαιολάδου υπερτερεί εκείνης των προηγούμενων ετών και οι τιμές του είναι ικανοποιητικές για τους παραγωγούς.

Το τρίτο θέμα περιλαμβάνει πολύ σημαντικές πληροφορίες από τον συντάκτη, όπως ότι 1) υπήρχε «όμιλος» (σύλλογος) των πλοιάρχων και ναυτών της Τρίγλιας. που ήταν άγνωστος μέχρι σήμερα, και 2) η ανταπόκριση τεκμαίρεται ότι συντάχθηκε την 8/12/1902, αφού ο συντάκτης χρησιμοποιεί τη λέξη «προχθές» για τη λειτουργία την ημέρα (6/12/1902) εορτασμού του Αγίου Νικολάου. Στο κείμενο περιγράφει με λεπτομέρειες τη λειτουργία που πραγματοποιήθηκε, με την παρουσία του ηγουμένου της Μονής Αγ. Ιωάννου (Πελεκητή).

Στο τέταρτο θέμα περιγράφει την ασκούμενη διοίκηση από τον υποδιοικητή Μουδανίων Βεχά Βέη, με τη βοήθεια και συνεργασία του Αθανασάκη εφέντη Σγουρίδη, πιθανά Χριστιανού στο θρήσκευμα.  Παρατηρείται, βέβαια, υπερβάλλουσα απόδοση τιμών και σεβασμού προς τον Σουλτάνο και την Κυβέρνησή του, αλλά πρέπει να συνεκτιμήσουμε και την κατάσταση που επικρατούσε την περίοδο εκείνη στα Χριστιανικά χωριά και πόλεις.

Τέλος, στο πέμπτο θέμα, ο συντάκτης αποδίδει ευθύνες στο διευθυντή του ταχυδρομείου Μουδανίων Αβνή εφέντη, για την καθυστέρηση αποστολής του ταχυδρομικού σάκου στην Τρίγλια, με αποτέλεσμα να μην παραλαμβάνουν εγκαίρως οι συνδρομητές τα φύλλα των εφημερίδων τους, οι οποίες ήταν το μόνο μέσο ενημέρωσης την εποχή εκείνη.ΤΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ

ΑΝΑ ΤΑΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ
Ο μουδίρης ημών Απδούλ Σετάρ εφέντης μετετέθη εις έτερον μουδηρλήκι, όπερ ανέφερε προ ολίγων ημερών η νομαρχιακή εφημερίς «Προύσα». Εκφράζων την χαράν ημών απάντων επί τη προαγωγή ταύτη του φίλου μουδίρου, εύχομαι ομοίαν προαγωγήν και εις τους λοιπούς υπαλλήλους  της ενταύθα διοικήσεως.
 
Αι ελαίαι συνάζονται και με όλην την επικρατούσαν κακοκαιρίαν, βροχάς, ψύχη και τα τοιαύτα, η δε ποιότης του νυν εξαγομένου ελαίου υπερτερεί πολύ των προηγουμένων, αι τιμαί των ελαιών είναι λίαν ικανοποιητικαί δια τους γεωργούς.

Προχθές ετέλεσε δια κολλύβων και αρτοκλασίας την ετήσιον εορτήν του ο όμιλος των πλοιάρχων και ναυτών προς τιμήν του πάτρωνος αυτών αγίου Νικολάου εν τη ιερά εκκλησία του αγίου Γεωργίου. Κατά την ημέραν δε ταύτην  έλαβεν μέρος  εις την θείαν ιερουργίαν, προσκληθείς υπό των πλοιάρχων ο οικονόμος της Ι. μονής Πελεκητής αιδ. παπά Δημήτριος Σακελλάριος Τραπεζούντιος, ο λίαν αγαπητός παρ' ημίν και αξιοσέβαστος.

Τα πάντα βαίνουσι καλώς υπό διοικητικήν έποψιν, αφ' ότου έλαβε τας ηνίας της υποδιοικήσεως Μουδανίων  ο Βεχά Βέης, ο προσελκύσας την αγάπην και το σέβας πάντων δια του ακεραίου και ευγενούς αυτού χαρακτήρος και της πιστής αυτού παρουσίας έχων παρ' αυτώ μουαβίνην και τον αξιότιμον κ. Αθανασάκην εφέντην Σγουρίδην, άνδρα ευπαίδευτον, ειλικρινή και αφωσιωμένον εκτελεστήν των καθηκόντων αυτού, καθ' εκάστην ευλογούμεν το σεπτόν όνομα της Α.Α.Μ. του τρισεβάστου ημών Άνακτος, όστις εξέλεξεν δι' ημάς και απέστειλε  τοιούτους λειτουργούς, οίτινες μέριμναν αυτών  έχουσι και καθήκον ιερόν θεωρούσιν, αφ' ενός μεν την πιστήν υπακοήν προς την Σεβ. Αυτ. Κυβέρνησιν, αφ' ετέρου δε την πραγματοποίησιν των αγαθών βουλών και διαθέσεων του φιλολάου Άνακτος προς ευημερίαν και προαγωγήν των πιστών Αυτού υπηκόων.

Εφιστώμεν την προσοχήν του διευθυντού του ταχυδρομείου Μουδανίων Αβνή εφέντη εις τας ανωμαλίας τας παρατηρουμένας εις την αποστολήν ενταύθα του ταχυδρομικού σάκκου. Καθυστερήσεις παρατηρούνται και τα φύλλα των εφημερίδων λαμβάνονται ατάκτως υπό των συνδρομητών.[