"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Ιερέας Νικόλαος Καραπαπαδάκης

Ξεκίνησε από Βασίλης Σακελλαρίδης, 11 Νοεμβρίου 2016, 10:35:33 ΜΜ

« προηγούμενο - επόμενο »

0 Μέλη και 1 Επισκέπτης διαβάζουν αυτό το θέμα.

Βασίλης Σακελλαρίδης

Βασίλης Σακελλαρίδης

Η ιστορία του Νικολάου ιερέως (απόσπασμα)

... γυμνοί και πεινασμένοι εβαδίζαμεν επί δύο ώρας πεζοπορίαν και με τα μικρά μας παιδάκια στους ώμους μας και έχοντες έμπροσθέν μας οδηγόν το σύριγμα των Τούρκων, των Πυροβολισμών των σφαιρών των, όπου και θύμα μας υπήρξεν είς εικοσαετής Λεβέντης μας Βασίλειος Καραγεωργόπουλος.

Η πορεία μας ήτο ακόμη οκτάωρος πεζοπορία, και Μαρτυρική η Πείνα, η Δίψα και η κούρασις μας εσταμάτησε το βάδισμά μας, όπου πολλαί Γυναίκες, αι οποίαι ήσαν εις ενδιαφέρουσαν κατάστασιν, απέβαλον και πολλά Παιδάκια, ελιγοθυμούσαν εις τας αγκάλας μας, από την μεγάλην καύσιν του Ηλίου. Γέροντες πάσχοντες και κουρασμένοι έκλαιον και εκόπτοντο, όπου ερράγιζεν και αυτάς τα αψύχους πέτρας. Θρήνος και κλαυθμός πολύς και κακείν κακώς, εφθάσαμεν εις Τρίγλιαν περί ώραν 8ην μμ.

Καθ΄οδόν τα όσα τραγικά μας συνέβησαν, αδυνατεί η χείρ μου να τα περιγράψη δια της μελάνης, διότι το δάκρυ θα σβήνη εκ της σιδηράς γραφίδος τα γραφόμενα. Και όμως, οι Κάτοικοι ευρέθησαν πολύ φιλεύσπλαχνοι και φιλόξενοι και πρώτον μας εβαλσάμωσαν τα πληγάς μας με την υποδοχήν των και μας εφιλοξένησαν και επι τρεις ημέρας.

Την επαύριον της τρίτης ημέρας 7ην του μηνός Ιουνίου, μας κοινοποιήθη διαταγή επείγουσα παρά του Διοικητηρίου του Μιχαλητσίου, να επανέλθωμεν και πάλι εις το χωρίον μας (Τσεσμεϊριον και Τσαμίλτζα). Όπου την επαύριον, επιστρέψαμεν όλοι εις τα πάτρια και εις τους τάφους των κεκοιμημένων Πατεράδων μας...

Σημειώσεις.
1.   Το ανωτέρω αποτελεί απόσπασμα από το ημερολόγιο του παπά Νικόλα Καραπαπαδάκη του οποίου την έκδοση επιμελήθηκε ο Δημήτρης Κωνσταντάρας-Σταθαράς («Ιστορία του Νικολάου ιερέως» έκδοση Πολιτιστικής Εστίας Μικρασιατών Νέας Ιωνίας Μαγνησίας «Ίωνες», Νέα Ιωνία Βόλου 2011).
2.   Ο παπα Νικόλας γεννήθηκε στο Τσεσνεϊρι της επαρχίας Νικομήδειας (κοντά στην Τρίγλια) το 1878 και πέθανε το 1963 στο Βόλο. Ένα μέρος της εκπαίδευσής του ήταν και η διετής φοίτησή του στο Ελληνικό Σχολείο της Τρίγλιας με αμοιβή να βοηθά τους διδασκάλους στην εκκλησία, οι οποίοι έκαναν και τον ιεροψάλτη.
3.   Το απόσπασμα ελήφθη από το κεφάλαιο «Ο πρώτος διωγμός 1914» οπότε εξορίσθηκαν από το χωριό τους για έξι ημέρες, κατέφυγαν στην Τρίγλια και όταν τους επετράπη να επιστρέψουν βρήκαν κατεστραμμένα τα σπίτια και βεβηλωμένη την εκκλησία. Η αφήγηση του παπα Νικόλα είναι συγκλονιστική.
4.   Ορισμένες λέξεις αρχίζουν με κεφαλαίο γράμμα (ίσως ήθελε να τις τονίσει ιδιαίτερα).
Ιερέας Νικόλαος Καραπαπαδάκης