"Στο φόρουμ μας, αναρτούμε ενημερωτικά θέματα, σχετικά με την ιστορία των Τριγλιανών προγόνων μας, για την ενημέρωση σας,
αφήνοντας ταυτόχρονα μία παρακαταθήκη πληροφοριών, για τις επόμενες γενιές."

Γενέθλια

23 Φεβρουαρίου: Μπαμπαροξής Σταύρος (41)

Ονομαστικές Εορτές

Θαλάσσιος, Θαλάσσης, Θάλασσα, (22 Φεβρουαρίου)