Απανταχού Τριγλιανοί Απόγονοι

Οι Απανταχού Τριγλιανοί, σήμερα. (Νέα που μας μεταφέρουν τα μέλη μας). => Τα Τριγλιανά Νέα => Μήνυμα ξεκίνησε από: Βασίλης Σακελλαρίδης στις 04 Μάιος 2014, 10:59:34 μμ

Τίτλος: ΤΡΙΓΛΙΑΝΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Αποστολή από: Μέλος Φόρουμ στις 04 Μάιος 2014, 10:59:34 μμ
Δύο καταξιωμέ νοι Τριγλιανο ί είναι υποψήφιοι στις δημοτικές εκλογές της Θεσσαλονί κης:

(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-040514230217.jpeg&hash=e820475935e1d96d943f97f3102e142bed662cb4)

Ο κ. Μάκης Στεργίου, είναι υποψήφιος δήμαρχος Θεσσαλονί κης.
Εργάστηκε ως μόνιμος πανεπιστη μιακός και βραβεύτηκ ε το 2010 από τον πρύτανη του Αριστοτελ είου Πανεπιστη μίου Θεσσαλονί κης κ. Αναστάσιο Μάνθο για τη μακροχρόν ια υπηρεσία του και για το εκπαιδευτ ικό και επιστημον ικό του έργο.
Το 2010 κατέβηκε ως ανεξάρτητ ος υποψήφιος στο Δήμο Θεσσαλονί κης με το Συνδυασμό του ''Εξουσία Πολιτών'' και εκλέχθηκε Δημοτικός Σύμβουλος .
(Aπό το www.faceb ook.com/stergiou.makis/info)
Μεταξύ άλλων διετέλεσε και πρόεδρος του Συλλόγου Απανταχού Τριγλιανώ ν. Ηγείται του συνδυασμο ύ, «Συμμαχία πολιτών για τη Θεσσαλονί κη μας».(https://triglianoi.gr/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fwww.triglianoi.gr%2Fgallery%2F24-040514230331.jpeg&hash=bfcbf9e4414e5cffb59c371318623913483a8d38)

Ο κ. Σωτήρης Γεωργιάδη ς, φαρμακοπο ιός και πρόεδρος του ΙΑΠΕ (Ιστορικού Αρχείου Προσφυγικ ού Ελληνισμο ύ) Καλαμαριά ς, είναι υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με το συνδυασμό "Συνεργασί α για την Καλαμαριά" του νυν δημάρχου κ. Μπακογλίδ η.

Καλή επιτυχία στους δύο Τριγλιανο ύς υποψήφιου ς.
SimplePortal 2.3.7 © 2008-2021, SimplePortal